Mateřská škola

Akce MŠ 2019/20

1

Září

19.9. PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY (1.lekce)
25.9. DIVADLO „O VELIKÉ ŘEPĚ“
26.9. PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
30.9. VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY v Heršpicích (pouze pro předškoláky a starší děti)

2

Říjen

3.10. PODZIMNÍ DÍLNIČKA A POSEZENÍ U TÁBORÁKU PRO DĚTI A RODIČE
3.10. PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
10.10. PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
16.10. DIVADLO KAČA A KAČA „DRAČÍ ZPÍVÁNÍ“
17.10. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
22.10. DRAKIÁDA (v dopoledních hodinách)
31.10. HALLOWEENSKÝ DEN

3

Listopad

1.11. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍHO HŘBITOVA
8.11. DIVADLO RADOST - POHÁDKA ZLATOVLÁSKA
11.11. SVATOMARTINSKÝ DEN
12.11. FOTOGRAFOVÁNÍ
13.11. DEN NEVIDOMÝCH (děti si přinesou do školky šátek)
14.11. ZPÍVÁNÍ S PANEM HROMKEM (v 9 hodin)

4

Prosinec

1.12. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
5.12. ČERTOVSKO-ANDĚLSKÝ DEN, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
11.12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY S POSEZENÍM U STROMEČKU
18.12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ 

5

Leden, Únor

6.1. NÁVŠTĚVA KOSTELA SV. JILJÍ
7.1. HRAČKOVÝ DEN
15.1. KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
16.1. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ, INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
17.1. Divadlo „Králící z klobouku“
23.1. ZPÍVÁNÍ S PANEM HROMKEM
24.1. OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI
5.2. DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA
10.-14.2. Masopustní veselice
14.2. Karneval
17.-21.2. Jarní prázdniny

6

Březen

4.3. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
12.3. ZPÍVÁNÍ S PANEM HROMKEM

Vzhledem k vývoji situace s onemocnění COVID-19 je od úterý 17. 3. 2020 MŠ uzavřena až do odvolání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
dětí do mateřské školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobeřice u Brna, Mgr. Dana Horká, dne 8.6.2019 rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, takto:

ROZHODNUTÍ

registrační číslo:
1. ŘZŠ 11/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
2. ŘZŠ 12/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
3. ŘZŠ 13/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
4. ŘZŠ 14/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
5. ŘZŠ 15/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
6. ŘZŠ 16/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání
7. ŘZŠ 17/2019 – přijat k předškolnímu vzdělávání

Písemné rozhodnutí si zákonní zástupci mohou vyzvednout od 8.6.2020 u ředitelky základní školy. 

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy 

Pokyny a informace k otevření mateřské školy

Milí rodiče,

uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirem, mají negativní dopad na fungování společnosti.

Jedním z těchto negativních dopadů je i dopad na sociální rozvoj a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, zvažuje zřizovatel spolu s vedením školy otevření mateřské školy v průběhu měsíce května 2020.

Školka bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

Ve třídách budou děti v menších skupinách (záleží na počtu přihlášených dětí). Roušky nemusí děti nosit ve třídě, při společné hře či pobytu venku.

 • Roušky nosí děti při příchodu do MŠ, zajišťují je zákonní zástupci a jsou povinni je udržovat hygienicky způsobilé. Děti by měly také z domova znát a mít osvojené správné chování a být schopni dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).
 • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.
 • Rodiče budou v prostoru MŠ (budova i mimo ni) používat roušky, budou v šatnách dodržovat rozestupy 2 m, popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
 • Bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.
 • MŠ bude otevřena především pro pracující rodiče a samoživitelky.
 • V případě, že se dítě vrátí do MŠ, již rodiče nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).
 • Budeme vyžadovat čestné prohlášení nejpozději v den nástupu do MŠ.
 • Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.

Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do školky dávat. Proto potřebujeme vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do školky, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření mateřské školy.

Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně a své stanovisko potvrdili v dotazníku, který jste dostali e-mailem. 

Obnovení provozu MŠ

Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 18.května 2020.

Ve třídě Včeličky bude pouze polodenní provoz.
Duháčci budou mít celodenní provoz.
Děti budou do tříd rozděleny do 12.5. a rodiče budou o tomto informováni e-mailem.

Informace k zápisu do MŠ

na školní rok 2020/2021

Příběh jednoho domečku

Na začátku byl jen nápad, rozšířit možnosti na hraní na zahradě školy. Hracích prvků mají děti dostatek, jenomže pro deti je docela důležitou potřebou, kromě běhání a stavění báboviček, si například zahrát na rodinu, někam se ukrýt a udělat něco tajného od ostatních kamarádů. A tak jsme se rozhodli pořídit dětem zahradní domeček, který vypadá jako perníková chaloupka.

Domeček se nám velice líbil. Následovalo rozhodnutí, kam ho umístit. Návrhů bylo hodně, ale osvědčil se pouze jeden. A tak v blízkosti pískoviště začala vyrůstat dřevěná chaloupka. Nebylo by to úplně celé, kdybychom se nezmínili, že domeček k nám do školy dorazil rozložený a bez nátěru.

Padly návrhy odložit stavbu domečku na jindy, třeba na podzim. A tak by domeček čekal rozložený celé prázdniny. Napadlo nás dílo dokončit a udělat radost našim malým školkáčkům. Jednoho krásného slunečného dopoledne jsme se pustili do natírání spousty dřevěných prvků. 

Učitelky mateřské školy tráví mnoho času vymýšlením různých zábavných her a jiných aktivit pro děti. Kolikrát se jim honí hlavou všelijaké nápady, jak vytvořit pro děti zábavné prostředí, ale smontovat spousty natřených dřevěných dílů do podoby domečku, pro nás byl velký oříšek. Musely jsme najít šikovného pomocníka. Když se chce, všechno jde. Nakonec i skvělého stolaře se nám podařilo najít. Naše vytoužená chaloupka začala růst, pomalu a postupně. Nebyl to lehký úkol. Stavba domečku zabrala dva dny. 
Krásný pocit nás hřeje u srdíčka
z nadšených dětských očí, když uviděly nachystané překvapení na zahradě, na které se nedočkavě těšily celé dopoledne. Domeček je momentálně velice žádaný. Naštěstí se do něj vejde velká kupa dětí. 

Vážení rodiče,

chceme Vám poděkovat, že při této nelehké mimořádné situaci, jste ochotni podílet se na vzdělávání dětí doma. Připravili jsme pro Vaše ratolesti několik aktivit, které mohou plnit libovolně podle nálady. Zdůrazňujeme, že úkoly jsou zcela dobrovolné.

Informace pro rodiče předškoláků

Novadida

Letos poprvé proběhne zápis budoucích prvňáčků bez dětí.
Děti z MŠ v Kobeřicích byly na vstup do školy připravovány systematicky od začátku roku. Od ledna dostávaly pracovní listy domů a také se připravovaly ve školce. Velká část přípravy se nyní přenesla na rodiče. Hlavně pro ně je určena publikace, která jim pomůže, když si nebudou až tak úplně vědět rady,
co s dětmi mají dělat. Pokud chcete předškoláky dále rozvíjet a podporovat, můžete si přečíst tuto elektronickou knihu. E-book zdarma poskytla Novadida.

Link ke stažení e-booku Chystáme se do 1. třídy

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Divadlo Špílberg

Divadlo pro děti, mládež a dospělé, kteří zůstali dětmi

Bc. Iveta Tomanová

Hned na začátku nového roku nás 17. ledna navštívilo divadlo Špílberg se zpívanou pohádkou
Králíci z klobouku”. Děti, se společně s Bobem a Bobkem, vydaly na dobrodružství z naší malé české zemičky až k pyramidám v Egyptě. To vše díky jejich nezbednému klobouku. Potkaly mnoho zajímavých zvířátek, mumii a kouzelníka. Dětem se pohádka velice líbila a celé představení sledovaly s napětím, jak vše nakonec dopadne a s králíky si pěkně notovaly.

Zlatovláska

aneb Nad Dunajem vyšla duha

Velkým zážitkem pro děti z mateřské školy byla návštěva divadelního představení.

V pátek 8. listopadu jsme se vypravili s dětmi do divadla Radost v Brně, moc jsme se všichni těšili. Kluci ve pěkných košilích a holčičky v krásných šatičkách, to předznamenávalo neobvyklou událost. Od paní kuchařky jsme dostali malou svačinku a jelo se na pohádku Zlatovláska. Tato pohádka je o zlém králi, který rozumí kouzlu řeči zvířat a dozví se o krásné Zlatovlásce. Legendární pohádka byla v muzikálovém provedení, herci podali perfektní výkony a herci byli v lidových kostýmech. Děti byli nadšené, i malinké dětičky ze třídy Včeliček vydržely hodinové představení a tleskaly. Na představení s námi byli také žáci z první třídy.

Termíny plateb školného v MŠ

Vybíráme 400,- Kč, tj. platba za 2 měsíce.

Termíny:     15. října
                      15. prosince
                      15. února
                      15. dubna
                      15. června

Platbu je nutné provést vždy k uvedenému dni. Pokud je termín víkendový, tak nejbližší možný.

Přijímání dětí do MŠ
- očkování

Pokud dítě není očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení.

Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Projekt MŠMT č. 16 022/0006796-01
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Tento projekt je realizován v MŠ již druhým rokem. Ukončen bude v srpnu 2019.

Pro dokončení projektu pořádáme pro rodiče tři semináře, které tímto srdečně zveme.

 1. Inkluze v mateřské škole
  10.10. 2018 v 15:30 hodin
 2. Práce školního pedagogického pracoviště
  10.10. 2018 v 16:30 hodin
 3. Školní zralost v závislosti na přípravu pro vstup do ZŠ
  10.12. 2018 v 15:30 hodin

Fotky MŠ na rajče.net

Fotky z akcí MŠ najdete na internetové stránce
(přístupové údaje získáte v MŠ)
http://mskobericeubrna.rajce.idnes.cz

Školní asistent v mateřské škole

Vydáno 1.9.2017
Mgr. Karla Pitáková pracuje v mateřské škole jako školní asistent a je financována z dotace EU. Škola se účastní projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, který má zkrácený název Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Zahájení projektu 1.9.2017 a ukončení bude 31.8.2019. Školní asistent podporuje rozvoj předškolních dětí, napomáhá při všech aktivitách, kterých se děti účastní.

Akce MŠ 2018/19

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

No Code Website Builder