Mateřská škola

Akce MŠ 2020/21

1

Září, Říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1.10. AFRICKÁ POHÁDKA
14.10. DRAKIÁDA
19.-23.10 DÝŇOBRANÍ
23.10. HALLOWEENSKÝ DEN

2

Listopad

2.11. SVÁTEK ZESNULÝCH - půjdeme s dětmi zapálit svíčku na místní hřbitov
9.-13.11. SVATOMARTINSKÝ TÝDEN, lampionový průvod
11.11. KERAMICKÁ DÍLNA

3

Prosinec

2.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
3.12. DIVADLO "Večerníčky nedáme"
4.12. Cesta pro Barborčiny větvičky
10.12. Pečení cukroví
18.12. Vánoční posezení u stromečku

4

Leden, Únor

5.1. Hračkový den
6.1. Tříkrálový průvod
15.1. Bobování
21.1. Krmení zvířátek

15.2. MŠ v karanténě (Covid-19)
22.2. obnoven provoz odd.Duháčků

5

Březen

1.3.  Uzavření MŠ nařízením vlády - nouzový stav

6

Duben, Květen

12.4. Návrat předškoláků do MŠ
16.-23.4. Zápis dětí do ZŠ
22.4. Den Země – modrozelený den; děti si obléknou něco zeleného či modrého + vynášení Morany
30.4. Čarodějnický rej; děti přijdou v kostýmu kouzelníka či čarodějnice

1.-10.5. Zápis dětí do MŠ
18.5. Sluníčkový den; děti si obléknou žluté tričko
26.5. Keramická dílna
28.5. Hasiči - projekt EU 

7

Červen

1.6. Mezinárodní den dětí aneb Kovbojsko-indiánská výprava za ovečkami. S sebou batůžek, láhev na pití a nějaký mls - bude piknik.
3.6. Fotografování tříd
8.6. Divadlo v MŠ
16.6. Výlet do ZOO Vyškov - informace budou upřesněny
18.6. Letní slavnost a loučení s předškoláky. AKCE JE PRO VŠECHNY DĚTI Z MŠ a jejich rodiče.

Indiánská výprava za pokladem

Celý týden se v naší MŠ nesl v duchu Indiánů. Seznamovali jsme se s jejich životy, zvyky, naučili jsme se indiánský pozdrav.

Vyráběli jsme indiánské čelenky a vymýšleli jsme si indiánská jména, učili se indiánské tance a poslouchali indiánskou hudbu.

V úterý 1.června na Mezinárodní den dětí se jednotlivé kmeny
z naší školky vydaly v indiánských kostýmech a čelenkách na indiánskou výpravu za pokladem. Museli jsme ukázat fyzickou zdatnost, šikovnost i bystré myšlení. Výprava totiž vedla až
k ovečkám, kterým děti přinesly dobroty, nakrmily je a pohladily. Následoval piknik u altánku, kde jsme se občerstvili, trochu odpočinuli a vyrazili na zahradu MŠ, kde byl ukrytý poklad „zmrzlého Šamana“. Ale pozor, úkryt pokladu museli malí indiáni rozluštit v hádankách, podle začátečního písmene ve slovech na obrázcích, ukrytých po zahradě.

A hurá, šifra byla odhalena, poklad se skrýval v indiánském týpí a odměna to byla opravdu sladká – ledňáčci!

Návštěva předškoláků
v první třídě

Naplánovali jsme návštěvu předškolních dětí ve škole. Děti se přišly podívat v pátek do 1. třídy do hodiny matematiky. Nejprve poslouchaly, co se žáci učí a pak si sedly na jejich místa. Rozdali jsme jim pracovní listy a děti je vyplnily. Na závěr si mohly vybarvit obrázek. Školáci je provedli naší třídou a ukázali všem naše pomůcky. Nejvíce se jim líbily nové obrazy do prvouky a přírodovědy, které jsme pořídili z financí Evropské unie v rámci projektových dnů.

LETNÍ SLAVNOST A ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Stejně jako každý rok, i letos se s námi loučí děti, které odchází do školy. Proto jsme k této příležitosti uspořádali tradiční pasování předškoláků na školáky a spojili to s velkou oslavou konce školního roku pro všechny mateřáčky na školní zahradě. Byl to krásný a dojemný den.

Od rána jsme se na slavnost s dětmi připravovali.
S předškoláčky jsme trénovali nástup, uklízeli zahradu a chystali posezení pro rodiče. 
Společně jsme pak sledovali video předškoláků a někteří jsme to i oplakali.

V odpoledních hodinách dorazila naše oblíbená zpěvačka, paní Veronika Vičarová,
která nás prováděla celým programem.

Akci zahájili naši předškoláčci, nastoupili s aktovkami v absolventském tričku. V tu chvíli každému došlo, že další kapitola jejich života je za nimi a otvírá se nová. Paní Vičarová se, ale nenechala unést slzami pod slunečními brýlemi rodičů a přešli jsme k pasování. Nejdřív však děti museli uhodnout, kdo bude pasován pomocí osobnostních indícií. I paní učitelky byly překvapené sebereflexí dětí, protože každý se poznal. Opravdu šlo o krásnou a dojemnou chvíli.

Po slavnostním obřadu následovala párty. Děti písničky paní Veroniky milují, a tak se i přes velké teplo neváhaly zapojit do tance a zpěvu.

Všichni jsme si akci moc užili a budeme na moc dlouho vzpomínat.

Projektový den EU - HASIČI

Dne 28.5. se jistě zapíše do srdíček všech malých mateřáčků. Byl to totiž den s dobrovolnými hasiči z naší vesnice Kobeřice u Brna. Tento projektový den zapadal do tématu týdne, tedy Integrovaného záchranného systému. Děti odpočítávaly dny od začátku týdne až nadešel den D.
Vyrazili jsme hned rádo do hasičské zbrojnice, kde nás uvítali slavnostně oblečení hasiči v čele s paní starostkou hasičů. Děti si mohly vše prohlédnout, zkusit si helmu a potěžkat uniformu.

Dozvěděly se také jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Vylezly na starodávný stříkací vůz, a samy si zkusily, jaké to dřív bylo složité něco uhasit jen pomocí kbelíků. Po všech informacích a zajímavostech se děti musely posilnit svačinou. Ale ne tak ledajakou. Dostaly párky v rohlíku. To se jim ve školce jen tak nepoštěstí. Dále jsme se rychlým krokem přesunuli na hasičské hřiště. Kde už na nás čekali připravené hasičské dráhy. Děti si vyzkoušely různé hasičské soutěžní disciplíny, jako je například závod jednotlivce, závody dvojic, uzlování, hledání topografických značek, běh po kladině.

Na závěr tohoto báječného dopoledne nás čekalo překvapení. Některé děti z naší školky navštěvují kroužek pro mladé hasiče a nacvičily pro nás útok Plamen – tedy zapojení hadic a stříkání vodou. Pro děti také hasiči napekli krásné muffiny a dali jim balíček s dárečky. Byl to krásný zážitek a ještě jednou chceme moc poděkovat celému sboru dobrovolných hasičů z Kobeřic a hlavně paní Michaele Krahulové za skvělou organizaci celého dopoledne.

Keramická dílna 2

Naše mateřská škola zase začíná fungovat v běžném režimu, a tak jsme v ní mohli znovu přivítat milou paní keramičku. Ta pro děti připravila vyrábění srdíček, které děti darují svým blízkým. Děti uvítaly změnu režimu a už od rána se na práci s hlínou moc těšily. Jsou již zkušenější a práce jim šla moc pěkně od ruky. Posuďte sami na fotografiích níže.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
dětí do mateřské školy

Obdrželi jsme od zákonných zástupců 19 žádostí o přijetí do mateřské školy od září 2021. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kobeřice u Brna, Mgr. Dana Horká, dne 21.5.2021 rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

ROZHODNUTÍ

registrační číslo:

1. ŘZŠ 17/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
2. ŘZŠ 18/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
3. ŘZŠ 19/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
4. ŘZŠ 20/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
5. ŘZŠ 21/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
6. ŘZŠ 22/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
7. ŘZŠ 23/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
8. ŘZŠ 24/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
9. ŘZŠ 25/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
10. ŘZŠ 26/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
11. ŘZŠ 27/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
12. ŘZŠ 28/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
13. ŘZŠ 29/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
14. ŘZŠ 30/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
15. ŘZŠ 31/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
16. ŘZŠ 32/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
17. ŘZŠ 33/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
18. ŘZŠ 34/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání
19. ŘZŠ 35/2021 – přijat k předškolnímu vzdělávání

Písemné rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout od 21.5.2021 v mateřské škole nebo jim bude doručeno.

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy 

Slet čarodějnic a čarodějů

V pátek v dopoledních hodinách v mateřské škole proběhl slet čarodějnic a čarodějů na Lysé hoře. Slet zahájila hlavní čarodějnice Laudonie Nosatá, která pro děti připravila zakódovaný vzkaz. Vzkaz děti rozluštily, když našly kouzelné bytosti ukryté v temném lese. Při zahájení sabatu všichni čarodějové a čarodějnice prošli kouzelnou slavobránou. Velkým pozdvižením této události bylo létání na košťatech, kterou si nenechaly ujít ani hlavní čarodějnice (paní učitelky). Okolní kopce musely být přísně zabezpečeny, aby žádná čarodějnice nemohla uletět mimo vyhrazený letový koridor. Všichni letci obdrželi přesný navigační systém, aby se předešlo srážce. Při trénování nízkého a vysokého letu se zároveň procvičilo držení koštěte pravou, levou rukou a pak se letělo bez držení. Soutěž o poslední košťátko proběhla v rytmu skvělé zábavy. Děti nadšeně fandily dvěma posledním účinkujícím. Soutěž sice vyhrála jedna z hlavních čarodějnic, ale její vítězství způsobilo velký povyk a nadšení ostatních vědmáků. Po ukončení čarodějnického kongresu na Lysé hoře, na kterém nebyl nikdo upálen, všichni kouzelníci dostali diplom účastníka.

Mandala dětem

V listopadu minulého roku třída Duháčků se zapojila do projektu Mandala dětem. Práce byla kolektivní a velmi děti bavila. Naši snahou v tomto projektu bylo nejen udělat dobrý skutek, ale seznámit děti s tvorbou mandal.

Velmi nás potěšilo, že jedna z naších soutěžních mandal byla vybrána a bude k vidění v mandalovém kalendáři pro rok 2022. Tento kalendář bude sestaven z vítězných děl a bude použit jako jedna z odměn pro autory, pro propagaci všech zapojených subjektů a jako pozvánka do dalšího ročníku projektu. Dále pak naše mandala bude k vidění na prodejní výstavě Mandala dětem v květnu.

Výnos z prodeje obrázků bude věnován na konkrétní, zdravotní pomůcky pro Vojtu a další děti se speciálními potřebami, o které se stará Spolek Vojtěška. Všechny děti, které se zapojily do projektu, byly odměněny diplomem účastníka.

Gratulujeme!

Velikonoční stezka

Milé děti,

zajíček Ušáček si pro vás připravil hledání velikonočních vajíček – kraslic.  

Vypravte se tedy na stezku plnou úkolů a otázek, kde Vás na konci bude čekat hledání
8 velikonočních vajíček. Každé vajíčko ukrývá obrázek z hrací karty a symbol, tedy písmenko.
To písmenko se pokus opsat na svou hrací kartu do správné kolonky. Po opsání všech písmenek vznikne tajné slovo, které ti rodiče určitě rádi přečtou. Další úkoly pak najdeš na hrací kartě.
Na stezku budete potřebovat tužku a hrací kartu.
Stezka vede od křížku, přes lesík nad fotbalovým hřištěm a končí u altánku.
Nezapomeň pak napsat do školky, jestli jsi odhalil zajíčkovu záhadu a zda se ti stezka líbila.
Pěkné Velikonoce. 

Distanční výuka
Velikonoce

pro předškoláky

Distanční výuka
Velikonoce

pro Včelky

Zápis MŠ

Vážení rodiče,

v květnu bude probíhat zápis mateřských škol.
Zápis do Základní školy a Mateřské školy v Kobeřicích u Brna
na školní rok 2021/2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisu.

Pořadí přijatých dětí bude určeno bodovým ohodnocením. V případě shodného počtu bodů má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele – závažné sociální důvody, sourozenec v mateřské škole.
Upřednostnění se týká také dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm d) školského zákona.
Organizace zápisu v souladu s pokyny MŠMT

Ve dnech 1. - 10. května 2021 doručí potřebné dokumenty zákonný zástupce dítěte jedním z těchto způsobů
(registrační číslo mu bude poté posláno e-mailem):
*  osobně do kanceláře ředitelky školy po telefonické domluvě (dodržena musí být základní hygienická opatření)
do datové schránky školy (6vtmeek)
poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, Beneška 181, 684 01
e-mailem (naskenovaná žádost musí být podepsaná elektronickým podpisem)

Co je třeba doručit k zápisu
*  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list s potvrzením od lékaře
*  kopii rodného listu dítěte
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2021). 

Březen - měsíc knihy

Distanční výuka pro Duháčky.

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem
v mateřské škole

 • MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
 • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy.

Formy vzdělávání

off-line aktivity  - plnění praktických úkolů na dálku, jedná se o plnění úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí - tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností, rozvoj kompetencí: společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, výtvarné aktivity a vytváření portfolia, či o
online aktivity  - předškolním vzdělávání není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci.

 • Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá. Portfolio po skončení vzdělávání distančním způsobem doneste do mateřské školy.
 • Omlouvání absencí: platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne. 

Zapojení dětí v naší MŠ bude probíhat off-line a učitelky budou monitorovat zapojení jednotlivých dětí a poskytovat rodičům individuální podporu. Podporu nabízíme v takových formách, aby byly všem dostupné – může se jednat např. o telefonické hovory, e-mailovou komunikaci, webové stránky MŠ a informace na facebooku.

OŠETŘOVNÉ

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol zde
MŠ žádný formulář nevystavuje !
Rodič může ošetřovné na dítě v MŠ čerpat i v případě, že jsou v místě jarní prázdniny.

Večerníčkova cesta za pokladem

dobrovolná hra pro všechny děti MŠ

Dobrý den děti, tady Večerníček,

určitě mě dobře znáte. Každý večer vám přináším pohádku na dobrou noc. Máte rádi pohádky? Já moc. Kde ještě najdeme pohádky, když ne v televizi? … Ano, v knížkách. A věděli jste, že březen je měsíc knihy? Proto bysme si měli, co nejvíce číst. Zkus poprosit rodiče nebo prarodiče a přečtěte si tvoji oblíbenou pohádkovou knížku. Jaká to je? … A zkus jim ji potom převyprávět. 

Dneska vám nepíšu kvůli čtení, ale připravil jsem pro vás tajnou cestu za pokladem.

Cesta vede vaší vesnicí, připomeň mi, jak se jmenuje? … Ano, máš pravdu, Kobeřice u Brna, nemohl jsem si vzpomenout. Čeká na tebe deset stanovišť, každé stanoviště bude označené fáborkem a najdete tam zašroubované zavařovací sklenice. Z té vytáhneš jednu hádanku a jeden obrázek, které si odneseš domů. Sklenici zase zašroubuj a vrať na místo, kde byla. Cesta je totiž pro všechny děti ze školky, nejen pro tebe. A když by nic nenašly byly by smutné.

Až projdete s rodiči všechna stanoviště, dojdete domů a obrázky si nalepíš na papír i s hádankami. Maminka nebo tatínek ti hádanky určitě rádi přečtou a dopíšou za tebe odpovědi. Můžeš je zkusit i namalovat. Po splnění všech úkolů, pracovní list vyfoť a pošli paní učitelce, která mi pomáhá. Ta ti pak prozradí, kde čeká poklad. 

Váš Večerníček

Mamince a Tatínkovi:
Stanoviště naleznete

 1. Víceúčelové hřiště

 2. U křížku

 3. U kostela

 4. Altánek

 5. V kopci za farou

 6. Fotbalové hřiště – vchod do lesa

 7. Hasičské hřiště

 8. U„bazénu či nádrži“ na polní cestě mezi JZD a rybníčkem

 9. Vinohrady

 10. Přední vinohrady (od hřiště na Vale cestičkou vzhůru) 
Duháčci

Dobrovolná činnost
v rámci distanční výuky

Recept na mrkvové šátečky

Stáhněte si podklady
pro předškoláky
ze třídy Duháčků

Duháčci


PŘIŠLO JARO DO VSI

Stáhněte si podklady 

Distanční výuka č.2
pro předškoláky

Včeličky

Stáhněte si podklady pro distanční výuku pro třídu Včeliček, téma MASOPUST

Duháčci

Stáhněte si podklady pro distanční výuku pro předškoláky ze třídy Duháčků, téma MASOPUST

Informace pro rodiče předškoláků

Novadida

Děti z MŠ v Kobeřicích byly na vstup do školy připravovány systematicky od začátku roku. Nyní na pomoc rodičům předkládáme tuto publikaci. Pokud chcete předškoláky dále rozvíjet a podporovat, můžete si přečíst tuto elektronickou knihu. 

Link ke stažení e-booku
Chystáme se do 1. třídy

E-book zdarma poskytla Novadida.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Předškoláci:
Informace před zápisem

Příprava předškoláků vrcholí. Už za tři měsíce nás čeká zápis do základní školy. V únoru chystají učitelky mateřské školy individuální pohovory s rodiči předškoláků. Rodiče získají informace o vývoji a připravenosti dítěte na vstup do ZŠ. Dovědí se, co mohou ještě zlepšit a dopilovat před zápisem. S některými projednáme případný odklad školní docházky a návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče dostanou pokyny k posílení té stránky, kterou mají procvičovat s dítětem, aby mohlo zdárně nastoupit v září do školy. V průběhu února a března navštíví MŠ paní ředitelka, aby mohla posoudit připravenost budoucích prvňáčků na školu. Rodiče mohou využít individuálních konzultací s učitelkami mateřské školy a ředitelkou školy a zeptat se na věci, které je zajímají. Do konce měsíce proběhne ve školce depistáž, neboli orientační logopedické vyšetření u dětí, které mají vady řeči.  

Jak dítě připravovat na vstup do školy?

Než dítě zasedne do lavice...

Nástup do školy je pro dítě důležitou událostí. Rodiče a učitelé je budou doprovázet v nové roli. Z dítěte se stane školák. Často se potýkáme s myšlenkou, jestli to naše dítě bude všechno zvládat. Mnoho dětí umí počítat do 10, ale nejsou schopné si zavázat tkaničku. Rodiče se hodně zaměřují na rozvoj inteligence jako soubor znalostí a dovedností v oblasti početních představ, rozlišování hlásek, tvarů a barev. Ale na samostatnost, sociální zralost a sebeobsluhu často zapomínají. Dítě by mělo také umět komunikovat se spolužáky a s učitelem, mělo by umět vyslovit svůj názor nebo žádost.

Rodiče by měli vytvořit dítěti dobré rodinné zázemí, podporovat jeho přirozený rozvoj přiměřeným množstvím aktivit. Nejlépe je začlenit potomka do kolektivu dětí stejného věku v posledním roce před nástupem do školy. Důležité je také předčítání, které dětem rozvíjí slovní zásobu a schopnost soustředění. Když je dítě zralé, tak se do školy těší a má chuť se učit. Je třeba o škole mluvit pozitivně. Zvýšit zájem o školu může také pořizování školních pomůcek, jako jsou pouzdro a pastelky. Dětem v první třídě dělají problémy vady řeči, neschopnost soustředit se na daný úkol alespoň 10 minut a malá samostatnost. Děti už by měly mít osvojené základy společenského chování. Co nás stále častěji trápí, jsou vady řeči. Řečové vady má stále více dětí. Při nástupu do školy by dítě mělo mluvit správně. Pokud dítě nemluví správně, musí navštěvovat logopeda. Správnou logopedickou péčí předcházíme pozdějším problémům při psaní a čtení.  

Drakiáda

Pouštění draků je velice oblíbené podzimní téma, které dětem připomíná nastupující roční období, změny počasí a hlavně tradiční podzimní zábavu. Všichni si přinesli své vlastní dráčky a vydali jsme se je pouštět na hasičské hřiště. S dětmi jsme také vyrobili vlastního dráčka s nejdelším ocáskem v Kobeřicích.

Dýňobraní

Celý týden se nám náramně vydařil. Děti přinášely dýně, které vypěstovaly na svých zahrádkách, prohlížely různé druhy, barvy a tvary. Největší tři dýně pak vydlabaly a s pomocí učitelek vyřezaly strašidýlka. Celý týden se nesl v duchu „strašidel se nebojíme“ a vyvrcholil Halloweenským dnem, kdy děti přišly do školky v kostýmech různých bubáčků, čarodějek, kouzelníků, netopýrků apod., byla to doslova strašidelná párty. Taky jsme se dozvěděli, co jsou to „Dušičky“ a jak se chovat na hřbitově.

Svatomartinský týden

Co by to bylo za listopad, bez svatého Martina, svatomartinské husy a jiných svatomartinských symbolů či tradic. Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, pekly svatomartinské rohlíčky, malovaly husy a bílé koníky, ač Martin letos sníh nepřivezl. A vydaly se dokonce i na lampionový průvod.

Keramická dílna

Konečně jsme se dočkali! Dvakrát odložená keramická dílna z jara letošního roku, se uskutečnila. Přijela za námi velice milá a šikovná paní keramička a s dětmi vyrobila krásné svícny, které darují rodičům na Vánoce. Pro děti to byl zážitek, některé se úplně poprvé setkaly s hlínou, ale všem se dílo moc podařilo.

Charakteristika
Mateřáčka školkáčka

Š – Školkáček je šikulka se šibalským úsměvem, šťastný
K – kamarádský, komunikativní a kreativní
O – odvážný, obětavý, odpovědný za své činy
L – laskavý, má rád legraci, účastní se logohrátek
K – rozvíjí koordinaci, kooperaci a zájem o kulturu
Á – aktivní, vytváří příjemnou atmosféru, brzy se adaptuje
Č – čistotný, čestný, činorodý a často pomáhá
E – empatický, energický, zjišťuje co je existence, evoluce a ekologie
K – je součástí kolektivu a komunitního kruhu, rád kreslí

Co potřebují děti do školky?

Do třídy:
* domácí obuv s plnou patou (ne pantofle)
* vhodné hrací oblečení (kalhoty, tepláky, zástěrka, sukýnka)
* spodní prádlo + náhradní oblečení na převlečení
* plastový hrníček s ouškem na pitný režim.
Na vycházku: vhodné oblečení a obuv
Na pískoviště: oblečení zvlášť (boty, kalhoty)
Spící děti: polštář 40x50 cm, pyžamo, 1 podložka na jedno použití
Vybíráme:
* 5 rolí toaletního papíru
* 1 balení papírových kapesníků (balených)
* 1 krabici kapesníků
* 40,- Kč na mýdlo do umývárny
* 100,- Kč na pitný režim.

Máte doma budoucího školáka? 

Určitě ho chcete dobře připravit na tento významný krok.

Znáte Desatero předškoláka?

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a znát první číslice.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost pamatovat si a učit se.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky, mělo by umět prohrávat.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. 
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Termíny plateb školného v MŠ

Vybíráme 400,- Kč, tj. platba za 2 měsíce.

Termíny:     15. října
                      15. prosince
                      15. února
                      15. dubna
                      15. června

Platbu je nutné provést vždy k uvedenému dni. Pokud je termín víkendový, tak nejbližší možný.

Přijímání dětí do MŠ
- očkování

Pokud dítě není očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení.

Obecné informace pro rodiče
k povinnému předškolnímu vzdělávání platné od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  - Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  - Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  - Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  - Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  - Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  - Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Heterogenní třídy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí do MŠ
podle § 34 odst. 3) školského zákona

O zařazení do jednotlivých tříd rozhoduje podle naplněnosti tříd, věkového složení dětí a organizace mateřské školy.

Edukační proces v naší mateřské škole probíhá
v heterogenních (věkově smíšených) třídách

Pro uspořádání heterogenních tříd jsme vycházeli ze snahy poskytnout dětem přirozené podmínky pro vývoj, které ve věkově smíšeném kolektivu nejvíce připomínají rodinné prostředí, kde dítě žije a přirozeně vyrůstá a zároveň se postupně učí od všech členů rodiny. Takové prostředí nejvíce odpovídá širšímu společenskému prostředí.

V deseti bodech vám nastíníme vysvětlení pro námi zvolené rozhodnutí:

 1. Mladší děti snadněji ve třídě se staršími dětmi adoptuje. Adaptaci v heterogenní třídě napomáhá také skutečnost, že jsou sourozenci spolu.
 2. Mladší děti přirozeně napodobují starší kamarády, získávají povědomí o kooperaci, jenž je ve hře starších přítomná. Vzájemně se učí kompromisům, pomoci druhému, toleranci a spolupráci. Navzájem se učí způsobem, který jim nemůže nahradit ani učitele.
 3. Mladší dítě se snáze socializuje při setkávání s jinými dětmi a dospělými. Ve věkově smíšených třídách děti můžou mít věkový rozdíl více let. Tyto věkové rozdíly přispívají
  k pestřejším interakcím a vytváří více sociálních rolí.
 4. Mladší děti lépe rozvijí řečovou zásobu, když sledují projevy starších kamarádů a tím se přirozeně v rozumové oblasti posouvají dál.
 5. Při pozorování starších děti se mladší děti připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával, tímto je jim ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 6. Starší děti mají větší sebejistotu v podobě uznání vlastní osoby. Dostává se jim většího obdivu od mladších kamarádů, zejména když mladším kamarádům pomáhají nebo jim něco vysvětlují. Starší děti si svůj řečový projev snaží upřesňovat, dávají některé pojmy do souvislosti, hledají přesnější výrazy. To vše napomáhá aktivnímu myšlenkovému zpřesňování a zkvalitňování řečového projevu.
 7. Ve věkově smíšené třídě je možná práce s menší skupinou děti a tím lepší procvičování získaných vědomosti a znalosti.
 8. Nerovnoměrnost ve vývoji ve věkově odlišné skupině děti poskytuje starším dětem, které jsou například stydlivé, plaché nebo z nějakého jiného důvodu se nemůžou zařadit mezi stejně staré děti, nalézt si blízké dítě mezi dětmi mladšími. Takové dítě se pak necítí být osamělé nebo vyřazené a oběma to prospívá. Také v řízených hrách a jiných společných činnostech se mohou tyto děti slučovat s dětmi mladšími a tím mají možnost si najít lepší komunikaci a být tak citově a sociálně posilovány.
 9. Příprava předškolních dětí pro vstup do ZŠ v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více času pro individuální přístup, vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech.
 10. Výchova ve věkově smíšené třídě je základ pro budování vztahú napříč ročníky i
  v budoucnosti. Vytváření různorodých věkových skupin je přirozené (rodinný model).

Specifika věkových skupin
(Učitelské noviny)

Nejmladší děti, věk 3–4 roky

Snaží se především adaptovat a zvládat pobyt v MŠ bez přítomnosti rodičů.  Seznamují se s novým prostředím, také s ostatními dětmi a dospělými. Učí se respektovat nová pravidla, strukturu činností i cizí autoritu. Učí se komunikovat, hrát si a dělit se o hračky. Pobyt je zaměřen také na rozvoj sebeobslužných činností a postupné emocionální dozrávání.

Děti ve věku 4–5 let

Sebeobslužné činnosti by už měly zvládat, proto se posiluje především jejich samostatnost. Zapojují se cíleněji do strukturovaných a řízených činností. Učí se respektovat pravidla her, kamaráda, rozvíjet trpělivost a volní schopnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty i nové situace a rozvíjet se v dalších oblastech podle svých možností a schopností.

Předškolní děti, věk 5–6 let

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou
k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého.

Fotky MŠ na rajče.net

Fotky z akcí MŠ najdete na internetové stránce
(přístupové údaje získáte v MŠ)
http://mskobericeubrna.rajce.idnes.cz

Akce MŠ 2019/20

Akce MŠ 2018/19

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

No Code Website Builder