Školní družina

Komiksová soutěž

V měsíci lednu se naše děti zúčastnily komiksové soutěže Vánoce robíka Ozíka. Do soutěže se přihlásilo 150 dětí ze
6 základních škol. Všechny děti dostaly odznak a pexeso. Z naší školy se na prvním místě umístily žákyně 4 třídy Tina Salajková a Ema Lujza Zahoranská. Gratulujeme!

Halloween ve školní družině

Vydáno 20.11.2019

Ve čtvrtek 31. října  si všichni školáci donesli kostýmy, aby si ve školní družině zařádili při anglickém svátku Halloween. Odpoledne propuklo kouzelným soutěžením a děti velice bavilo házet šipkami na balonky, prolézat pavučinou, házet na cíl. Na závěr byla pro děti připravena pochoutka, kterou upekla naše paní kuchařka. Paní Stanislava Kachlířová překvapila děti pečenými pařáty.
Celé odpoledne jsme si pěkně užili !

Kroužky, mimoškolní aktivity
a tělocvična 2019 - 2020

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 50,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 250,- Kč - splatnost do 30.9. 2019
    2) únor - červen: 250,- Kč - splatnost do 31.1. 2020

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Záložka do knihy spojuje školy

LIST ZA LISTEM – BAVÍ MĚ ČÍST

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019
10.ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia

Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst.

Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za listem – baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Tento projekt již skončil a děti ze Slovenska nám poslaly krásné záložky.

Velká soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠKOLA

I my jsme se zapojili do soutežě o Nejkrásnější školu
Soutěžili jsme o pomůcky v ceně až 30.000 Kč.
Pokud jste nás podpořili, děkujeme za Váš hlas!

Akce ŠD 2018/19

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

AI Website Maker