Školní družina

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

Projektový den
9.6.2021

Projekt byl zaměřený nejen na práci hasiče-záchranáře, ale i na zásady požární bezpečnosti a poskytování první pomoci.

Čerpáme poslední finanční peníze na projektové dny. Jedním z nich je i projektový den ve školní družině. Ve středu 9. 6. jsme po obědě jsme vyrazili autobusem do Rousínova,
kde nás uvítali slavnostně oblečení hasiči. V první teoretické části si mohly děti vše prohlédnout, zkusit si helmu a potěžkat uniformu.

Cílem bylo seznámit děti s prací dobrovolného hasiče. Hasiči dětem ukázali prostory hasičské zbrojnice a vyprávěli o tom, co všechno práce hasičů obnáší. Dozvěděly se jak správně nahlásit požár a jak se zachovat v situaci, když se stanou svědkem dopravní nehody. Všechny děti znaly všechna tísňová telefonní čísla a velmi často se zapojovaly do diskuse množstvím dotazů.

Děti měly velikou radost z možnosti si hasičskou techniku důkladně prohlédnout a osahat. Celé odpoledne, bylo nejen pro kluky, velkým zážitkem.

Čarodějnické odpoledne 30.4.
ve školní družině

Máme za sebou Filipojakubskou noc a k té samozřejmě patří čarodějnice. Takže i letos měly děti ze školní družiny možnost si připomenout starý lidový zvyk „pálení čarodějnic“. Naše školní družina se slétla odpoledne na školní zahradě. Děti sbíraly čarodějnické karty, které dostávaly za splnění úkolů: házení míče do netopýří díry, slalom na koštěti, míchání kouzelných lektvarů, malování na obličej, kreslení, vyrábění pavoučků. Závěr patřil pravému čarodějnickému reji. Celá akce včetně krásného počasí na zahradě se velmi vydařila a my se už teď těšíme na další slet čarodějnic a čarodějů.

Informace pro rodiče
k provozu od 17.4.2021

Školní družina bude otevřena pro děti 1. - 5. třídy.
Zabezpečen bude ranní a odpolední provoz.
Děti budou mít po celou dobu pobytu v družině nasazenou zdravotnickou roušku

Informace pro rodiče
k provozu od 12.4.2021

Školní družina bude otevřena pro děti 1. - 3. třídy.
Zabezpečen bude pouze odpolední provoz.
Děti budou mít po celou dobu pobytu v družině nasazenou zdravotnickou roušku, proto prosím dejte dětem alespoň dvě roušky. 

ON-LINE družina č.3

Lušti, hrej si, lep a stříhej ! 
Dobrovolné úkoly pro děti 1.-5. třídy
jsou určeny pro inspiraci a zábavu.

ON-LINE družina č.2

Lušti, hrej si, lep a stříhej ! 
Dobrovolné úkoly pro děti 1.-5. třídy
jsou určeny pro inspiraci a zábavu.

ON-LINE družina

Březen - měsíc knihy

Lušti, hrej si, lep a stříhej !

Dobrovolné úkoly pro děti 1.-5. třídy
jsou určeny pro inspiraci a zábavu.

INFORMACE pro školní rok

2020/2021


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
mobil:       739 183 780
pevná:      515 536 124 

e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 1. 9. paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka ZŠ podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 16:00 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 16.00      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 50,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 250,- Kč - splatnost do 30.9.
    2) únor - červen: 250,- Kč - splatnost do 31.1.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Akce ŠD 2019/20

Akce ŠD 2018/19

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Offline Website Maker