Školní družina

Akce ŠD 2022/23

1

Září

21.9. ST Sportovní trenéři a fyzioterapeuti do škol – pohybové aktivity po celý školní rok (termín bude upřesněn)
23.9. Pá ,,Běh o perníkové srdce“ (podle počasí) – běh rodičů s dětmi

2

Listopad, Prosinec

10.11. Svátek sv. Martina – povídání si o svátku, kreslení, tvoření

5.12. Mikuláš
7.12. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled 

3

Leden, Únor

16.1. Moje škola - výtvarná soutěž

21.2. Den velryb

4

Březen, Duben

20.3. - 24.3. Projektový týden: Lidské tělo

11.4. - 14.4. Parylympiáda
21.4. Den Země
28.4. Rej čarodějnic

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

Projektový týden „Lidské tělo“

V minulém týdnu proběhl ve školní družině projektový týden s názvem Lidské tělo. Děti se mohly seznámit prostřednictvím zábavných, edukačních aktivit se základním fungováním orgánových soustav lidského těla.

Zkoumali jsme, jaké máme v těle vnitřní orgány a k čemu slouží, jak vypadá lidská kostra, sestavili jsme si zdravý jídelníček. Poučili jsme se, jak předcházet nemocem a úrazům a co dělat v situacích ohrožení. Pracovali jsme ve skupinách, ve dvojicích i samostatně, využili jsme encyklopedie, časopisy i naučné příběhy seriálu: ,, Byl jednou jeden život“.

Školní družina vyhlásila soutěž pod názvem: „Moje škola“

V měsíci lednu byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž na téma Moje škola. Děti měly možnost popustit uzdu své fantazii a vytvořit si školu podle svých představ. Soutěž byla dobrovolná a účast byla veliká. Komise učitelek se radila a vybrala ty nejkrásnější a nejzajímavější obrázky. První místo obsadily tři dívky: Petra Pospíšilová, Šárka Fialová, Nikola Blažková, za kreativitu byla odměněna Michaela Mitrusi. Výherní obrázky vystavíme na nástěnce školy. Všem, kteří si našli chviličku a dokázaly napsat nebo nakreslit obrázek, děkujeme.

Halloweenské odpoledne ve školní družině

V odpoledních hodinách se do Halloweenského dne zapojila i školní družina. Děti čekala menší diskotéka spojená s rozcvičkou a poté 5 stanovišť. Každé stanoviště měl na starost žák 4. třídy a pomáhal menšímu kamarádovi se splněním daného úkolu. Vytvořili jsme si krásné masky, papírovou dýni, pavoučí náramek, strašidelný zámek a nakonec jsme si poskládali puzzle a co nás čekalo za odměnu? Hezké zážitky, sladkosti a krásné halloweenské perníčky, které nám upekla paní Stanislava Kachlířová, děkujeme.

Běh o perníkové srdce 2022

V pátek 23. září 2022 zorganizovala školní družina se základní školou první ročník Běhu o perníkové srdce. Na této velké sportovní akci se podílely všechny učitelky a paní vychovatelka. Předcházela velká příprava a organizace celého odpoledne. Ve školní jídelně nám upekli malá srdíčka, velká jsme nechali upéct v Heršpicích. Připravili jsme diplomy a kytky. Pro běžce jsme dostali zdarma špekáčky od sponzora pana Libora Fialy a pitíčka od hasičů, kteří nám také umožnili použít jejich zázemí na hasičském hřišti. Žáci vybíhali po dvou minutách s některým z rodičů. Ostatní fandili u cíle. Počasí nám přálo, bylo hezky a teplo. Přišli také maminky s dětmi a prarodiče. Celá akce měla za cíl umožnit dětem nejen závodit, ale také zvýšit si kondici, běžet s mámou nebo tátou, potkat se mimo školu s kamarády a podat velký výkon.


Výherci I. kategorie – mladší žáci:

1. místo: Filip Hanák, čas 3:48
2. místo: David Zouhar, čas 3:57
3. místo: Karolína Kadlecová, čas 4:03

Výherci II. kategorie – starší žáci:

1. místo: Amy Anna Vaculíková, čas 5:19
2. místo: Michal Fiala, čas 5:20
3. místo: Anežka Karásková, čas 5:25

INFORMACE pro školní rok

2022/2023


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
pevná:      515 536 124
e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 1. 9. paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 15:30 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 15.30      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 100,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 500,- Kč - splatnost do 30.9.
    2) únor - červen: 500,- Kč - splatnost do 31.1.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Akce ŠD

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Drag and Drop Website Builder