Základní škola

Akce ZŠ 2019/20

1

Září

19.9. VÝUKA PLAVÁNÍ (1. lekce)
26.9. PLAVÁNÍ 

2

Říjen

3.10. PLAVÁNÍ
10.10. PLAVÁNÍ
16.10. DRAČÍ ZPÍVÁNÍ (1. -3. třída)
17.10. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ
25.10. VÝROBA KRMÍTEK (3. - 5. třída)
31.10. HALLOWEEN (ZŠ+ŠD)

3

Listopad

1.11. POLICIE - doprava, šikana
8.11. Divadlo RADOST - pohádka Zlatovláska (jen 1. ročník)
8.11. SLAVKOV - výstava zvířat (3. - 5. ročník)
12.11. Individuální FOCENÍ DĚTÍ - Vánoce 2019
13.11. Třídní schůzky

4

Prosinec

5.12. MIKULÁŠ, REJ ČERTŮ
10.12. DĚTI SI PEČOU PERNÍČKY ve škole
12.12. DÍLNIČKY pro rodiče s dětmi

5

Leden, Únor

6.1. Začátek vyučování
16.1. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ, INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
22.1. HOVOROVÉ HODINY
29.1. VIDA - (2.-5. třída)
30.1. VYSVĚDČENÍ
31.1. Jednodenní pololetní prázdniny

12.2. ŠD - KARNEVAL

17. 2. - 23. 2. Jarní prázdniny
27.2. ŠKOLA RYTMU S PAVLEM BŘÍZOU ANEB KDO MÁ RUCE BUBNUJE (v 10:00 hod)
28.2. ŠD - KARETNÍ ODPOLEDNE

6

Březen

9.3. ŠD - KIMOVA HRA
10.3. BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY A INTERNETU - návštěva místní knihovny spojená s výkladem a četbou

Od středy 11. 3. 2020 dochází k uzavření základní školy až do odvolání.
Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Den dětí 1. 6. 2020

Je pondělí a děti se těší do školy. Dnes budeme slavit Den dětí. Máme pro děti připraveny různé hry, soutěže a kvízy. Svátek slaví každá třída zvlášť, ještě není dovoleno se ve třídách navštěvovat. Děti kreslí, malují, cvičí, soutěží a řeší hádanky. Žáci první třídy také malují křídami na tabuli. Po obědě dostali všichni nanuky. 

Den Země a pracovní činnosti

I letos v květnu, tak jako každý rok, si děti ve třídě pěstují rostliny, které sadíme v rámci Dne Země. Letos jsme si vybrali bylinky. Děti si donesly z domu pet lahve a do nich jsme vysadili bylinky nebo hrášek. Pozorujeme klíčení a jejich růst. Až vyrostou, odnesou si je děti domů, kde si je zasadí. 

ZASE JSME USEDLI DO LAVIC

Děti se vrátily 25.5. 2020 po 75 dnech do školy. Všichni jsou rádi, že se vidí s kamarády a že mohou být zase spolu. Doma žáci pracovali podle pokynů učitelek a postupovali po malých krocích kupředu. Nyní opakujeme látku a procvičujeme učivo. Jde nám to dobře!

ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna
nabízí volné místo na pracovní pozici asistent pedagoga do základní školy

- úvazek 0,5
- termín nástupu je možný od 1. 9. 2020
 
Předpoklady a požadavky:
- odborná a zdravotní způsobilost,
- příjemné vystupování, komunikační schopnosti, flexibilita, loajalita.

Platové podmínky se řídí zákonem 262/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Náležitosti nabídky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, číslo telefonu, datum a podpis.  

K nabídce připojte strukturovaný profesní životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné nabídky zašlete na email: zskoberice@centrum.cz
nebo poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace,
Beneška 181
684 01  Kobeřice u Brna

Bližší informace na telefonu: 731 635 258

Po stopách Sherlocka Holmese

V lednu se 2.-5. třída vydala na výlet do brněnského VIDA! science centra. Zde si děti ve skupinách vyzkoušely zábavné úkoly, které měly v omezeném čase splnit a přijít tak na klíč
k otevření tajemné schránky. Program jsme si všichni užili a těšíme se zase na příští setkání s vědou!

Návštěva předškoláků ve škole

29. 1. 2020 se přišli předškoláci seznámit s prací žáků v 1. třídě.
Děti z mateřské školy usedly v lavicích a pracovaly na pracovních listech s paní učitelkou. Činnost ve třídě se střídala, děti pracovaly u tabule, v kruhu, a na konci si vyzkoušely interaktivní tabuli. Nejvíce je zaujalo pexeso a puzzle. Děti si velice rychle osvojily práci s interaktivním perem. Každý dostal svou složku, ve které jsou pracovní listy. Každý další týden dostanou jednu stránku a tu do pátku vypracují a přinesou zpět do MŠ. Celé období bude zakončeno další návštěvou ve škole zaměřené na geometrické tvary a grafomotorická cvičení. 

Dramatizace pohádky
O rukavičce

Žáci 2. a 3. ročníku si pro první třídu nastudovali pohádku podle ukrajinské předlohy O rukavičce. Dramatizace této pohádky nám připomíná známou pohádku: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“.
Děti vyrobily kulisy a do příběhu přidaly ještě další obyvatele lesa. První třída viděla práci starších spolužáků, což je podpoří ve vlastní dramatizaci pohádek a čtenářské gramotnosti.

Mikulášská veselice 2019

Pátého prosince si všechny děti donesly do školy kostýmy čertů a andělů. Připravily se na rej čertíků a na mikulášskou nadílku.

Děti byly od rána v maskách a ve třídách plnily úkoly. V deset hodin jsme se všichni setkali
v tělocvičně na společném představení. Zde děti zpívaly a přednášely básničky. Pak jsme hráli hry a tančili. Čerti při tanci podlézali pod tyčí a všem se to náramně líbilo. Ještě jsme si zahráli hry a pak jsme se rozešli do tříd hledat nadílku. Starší žáci museli nejprve vyluštit křížovku
s nápovědou, aby mohli balíčky najít. Menší děti kreslily Mikuláše.

Škola byla plná veselých čertů a všechny učitelky přišly v kostýmech a zapojili se i ostatní zaměstnanci. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

pro žáky základní školy

Kpt. Zdeňka Procházková
z oddělení prevence Policie ČR navštívila ZŠ a prozkoušela žáky
z dopravních znalostí. Dále formou debaty a zážitkovou pedagogikou společně probírali téma šikany a postoje k ní.
Na další preventivní setkání se budeme těšit v lednu.

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 v 8:00 ve třídách společně s rodiči.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září 2019.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče zajistí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4 a čísla A5
* igelitový ubrus do Vv
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* cvičební úbor v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky, věci a boty na ven) 

Zakoupí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero na psaní
* tužka
* pastelky
* voskovky
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* vodové barvy
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* sešitek do ŠD
* pravítko 20 cm  

Děti si v září donesou

* 4x toaletní papír
* 100,- Kč na mýdlo a pap.ručníky
* 100,- Kč na pitný režim
* 1x krabice papírových kapesníků

Akce ZŠ 2018/19

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2017/18

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Best AI Website Maker