Základní škola

Akce ZŠ 2020/21

1

Září a říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
24.9. ŠD - STAVITELÉ MĚSTA
2.10. PROJEKT MEDOVÉ SNÍDANĚ
13.10. KYBERŠIKANA - 4. a 5. třída
15.10. - 19.11. PLAVECKÝ VÝCVIK
od 14. října 2020 DISTANČNÍ VÝUKA

2

Listopad

9.11. VODÍCÍ PES - zrušeno
od 18.11. je povolena osobní přítomnost žáků 1.-3. ročníku ZŠ;
4. a 5. ročník pokračuje s distanční výukou
od 30.11. se vrací do škol i žáci 4. a 5. ročníku
26.11. Třídní schůzky

3

Prosinec

4.12. Mikuláš
18.12. Vánoční hry
21.-22.12. Dny boje proti COVIDU
od 27.12. žáci 4. a 5. ročníku přecházejí na distanční výuku

4

Leden

28.1. VYSVĚDČENÍ
29.1. Jednodenní pololetní prázdniny

5

Únor

22. 2. - 28. 2. 2021 Jarní prázdniny (pro okres Vyškov)

6

Březen

1.3. Uzavření ZŠ nařízením vlády - nouzový stav
-> všichni žáci přecházejí na distanční výuku

7

Duben

12.4. Návrat žáků do škol
22.4. Den Země
30.4. ŠD - Rej čarodějnic

8

Květen

10.5. ŠD - Keramika - práce s hlínou
25.5. EU projektový den - myslivost
26.5. Den řemesel

9

Červen

1.6. EU projektový den - truhlář
9.6. EU projektový den - školní družina, hasiči Rousínov
22.6. Indiánské léto se koná na školní zahradě. Děti si donesou bavlněné tričko
24.6. Jalový dvůr - jízda na ponících, projížďka kočárem a výklad o chovu zvířátek, která tam žijí
28.6. Zámek Slavkov u Brna - Strašidelná stezka zámeckým podzemím
30.6. Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se s pátou třídou

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

30.6. 2021 dopoledne předávaly učitelky vysvědčení žákům v jednotlivých třídách. Žáci z 1. třídy dostaly své první vysvědčení, předaly kytičku a pak namalovali léto, protože se těší na prázdniny. Po předání vysvědčení jsme se všichni sešli ve III. třídě, kdy jsme se loučili se žáky 5. ročníku. Přítomen byl pan starosta, který předával žákům knihy s věnováním. Do 6. ročníku ve Slavkově u Brna odchází celkem 9 žáků a popřáli jsme jim hodně energie, síly a vytrvalosti v dalším získávání vědomostí.

Podzemí slavkovského zámku

V pondělí 28.6.2021 jsme s dětmi odjeli autobusem do Slavkova, kde nás čekala prohlídka zámeckého podzemí. Děti se rozdělily do skupin po 4 a vcházely do podzemí. Nejprve navštívily mumii a ta jim sdělila první písmeno hádanky, která vede k pokladu. Pak přišly k čarodějnici a tam složily kouzelné heslo, které si musely zapamatovat. Na konci strašidelného zámeckého podzemí našly trůn a na něm truhličku. Děti použily kouzelné zaklínadlo ALOHOMORA, našli v truhličce klíč a dostaly se k pokladu. Každý si z pokladu mohl něco odnést. Bylo to sice strašidelné, ale náramně si to užily. Poté jsme se prošli krásnou zámeckou zahradou a prozkoumali jsme nově otevřené dětské hřiště. Spokojeni a příjemně unaveni jsme se zastavili ještě na náměstí pro ledovou tříšť a pomalu se vraceli na autobus zpět do školy.

Ekofarma Jalový dvůr

Školní výlet

Ekofarma Jalový dvůr
24. 6. 2021

Po dlouhém období, kdy školáci nemohli nikam jezdit, jsme naplánovaly pěší výlet na Jalový dvůr. Předcházela příprava trasy, kdy jsme zvažovaly, jak budeme cestovat a kolik kilometrů půjdeme pěšky. Každý den jsme sledovaly počasí a vyhodnocovaly, jestli nám nebude pršet za krk. Dnes jsme po svačině ve škole všichni vyrazili v 8:48 autobusem do Heršpic. Pak jsme pokračovali do kopce směrem na Jalový dvůr. První šla děvčata a dva chlapci ze 4. a 5. třídy, uprostřed šli prvňáci a na konci byli žáci z 2. a 3. třídy. Počasí nám přálo, bylo pod mrakem. Terén jsme zdolávali po krátkých úsecích. Na každém posedu byla přestávka a dodržovali jsme pitný režim. Pak jsme vstoupili do lesa, kde byl příjemný chládek. Terén byl měkčí a prudší. Všichni se už nemohli dočkat, až dorazíme na místo. Nejvíce to prožívali mladší žáci, kteří na Jalovém dvoře ještě nebyli. Šli jsme okolo rybníka a už jsme na místě. Po krátké svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny. Žáci první až třetí třídy začali jízdou v kočáře a na koních. Jezdili jsme jako králové, nikdo se nebál. Pak jsme se vystřídali se staršími žáky a šli jsme na prohlídku statku. Viděli jsme orla, králíky, koně, prasata, kozy a oslíky. Zajímal nás lamí samec. Blížilo se poledne a tak jsme pojedli z vlastních zásob. Domluvili jsme s obsluhou, a kdo měl zájem, tak si mohl objednat i jídlo. Po obědě jsme si nakoupili sladkosti a pití na cestu. Děti odpočívaly. Cesta zpět vedla zase částečně lesem kolem posedů. Měli jsme několik zastávek, než jsme dorazili na zastávku autobusu v Heršpicích a čekala nás poslední trasa do Kobeřic. Všichni byli zpocení, zaprášení a šťastní, výlet se nám povedl. Byla to pro nás veliká událost, protože jsme šli celá škola.  

Indiánské léto
22.6.2021

Začalo léto podle kalendáře a tak jsme pro děti připravili indiánské léto. Přípravy začaly už ve středu minulý týden, kdy jsme si dělali čelenky a kreslili totemy.
Na celé dopoledne jsme měli v prostorách školní družiny připraveny jednotlivé stanoviště a tam mohly děti tvořit a vyrábět. Kdo si donesl tričko, tak si jej namaloval textilními barvami nebo fixem na textil. Navlékali jsme korálky a malovali se jako indiáni na tváře. Vytvářeli jsme si prstové lupačky a fotili jsme se u týpí.
Také učitelky přišly v kostýmech a nejlepší měla paní asistentka.

EU ZŠ projektový den
"Lesnictví a myslivost"

Cílem projektového dne bylo bližší poznání lesa, upevnění kladného vztahu k přírodě, osvojení nových vědomostí o rozmanitosti druhů rostlin a živočichů a uvědomění si důležitosti lesů pro lidstvo, i pro nás osobně.

Projektovému dni 25.5.2021 předcházela příprava pedagoga spolu s odborníky, především paní Kamilou Karáskovou, členkou mysliveckého spolku. Byl dohodnut cíl cesty, význam místa a program.

Ve škole proběhla motivace žáků na téma význam lesa pro člověka jako je kyslík, rekreace, dřevo jako surovina, lesní plody, úkryt pro zvěř, obyvatelé lesa – všichni živočichové.

Význam lesa pro člověka, jeho růst a rozmnožování.

Seznámili jsme se s myslivci panem Hanačíkem a paní Karáskovou, kteří vedli výklad. Společně jsme žáky poučili o bezpečnosti, seznámení s pravidly chování v lese. Cestou jsme pozorovali zvěř a ptáky. Určování stop zvířat, spolu s odborným výkladem. Pozorování rozdílu mezi stromy: jehličnaté a listnaté stromy. Povídání o zvěři, o péči o ni a o její ochraně. Na místě prezentace o lesnictví a myslivosti. Žáci také dostali pracovní listy s mysliveckou tématikou. 

Žáci prošli naučnou stezku, plnili jednoduché úkoly, které prolínaly všemi předměty včetně prvouky, hudební výchovy, přírodovědy a sportu. Naše škola se dlouhodobě zaměřuje na enviromentální výchovu. Tento projektový den přesahuje prakticky do všech vyučovacích předmětů.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, odst. 2,písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

registrační číslo:

Ř ZŠ 03-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 04-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 05-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 06-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 07-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 09-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 11-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 13-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 14-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 15-2021 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 02-2021 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 16-2021 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 08-2021 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 10-2021 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 12-2021 odklad povinné školní docházky

od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy 

Den Země

Den Země připadá na 22. dubna

Děti z 1. třídy přišly do školy v zeleném oblečení. Plnily úkoly a pracovní listy. Dověděly se, že se naše Země skládá z vody a pevniny. Pak nás čekala práce na zahradě. Rostliny potřebují slunce a vodu a proto musíme vytrhat plevel, který ji rostlinám bere. Moc se jim to líbilo a zůstaly by déle, kdyby nás nezahnalo zpátky do školy špatné počasí.

Žáci 2. a 3. ročníku se věnovali setí. Do malých květináčů dali hlínu a zaseli semínka plodin a kytek. Seli semena slunečnice a afrikány. Budou je pozorovat a starat se o rostliny tak, aby rostly a sílily.

Celý týden probíhala v 4. a 5. ročníku tématická výuka ke Dni Země. Děti plnily aktivity v jednotlivých předmětech - vyhledávaly a četly informace k naší planetě, sepisovaly poznatky, tvořily plakáty na počítači i kreslily, modelovaly povrch Země, překládaly texty v anglickém jazyce a jiné. Děti pracovaly samostatně i ve skupinách. V pátek jsme si zahráli venku na parazity - skákali jak blechy, klíšťata, hledali a navlékali články tasemnice. Nakonec jsme si udělali lapač snů v podobě naší planety. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

blíží se doba zápisu do základních škol.
Zápis do Základní školy a Mateřské školy v Kobeřicích u Brna na školní rok 2021/2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisu.

Zápisy proběhnou formálně, bez přítomnosti dětí.  

Základní škola
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte, které do 31. 8. 2021 dovrší věku šesti let nebo které v loňském roce mělo odklad.

Kritéria přijetí
1.    dítě s místem trvalého pobytu v Kobeřicích u Brna
2.   dítě bydlící v Kobeřicích u Brna
3.   dítě bydlící mimo obec Kobeřice u Brna
4.   ostatní

Organizace zápisu v souladu s pokyny MŠMT
Ve dnech 16. - 23. dubna 2021 doručí potřebné dokumenty zákonný zástupce dítěte jedním
z těchto způsobů (registrační číslo mu bude poté posláno e-mailem)
*  do datové schránky školy (adresa 6vtmeek)
*  osobně do kanceláře ředitelky školy po telefonické domluvě
    (musí být dodržena základní hygienická opatření)
*  poštou na adresu:
    Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, Beneška 181, 684 01
* e-mailem (naskenovaná žádost musí být podepsaná elektronickým podpisem) 
 
Co je třeba doručit k zápisu (vyberte jednu ze dvou možností)
žádost o přijetí k povinné školní docházce a kopii rodného listu 
* žádost o odklad  povinné školní docházky a dvě doporučení
        - jedno ze školního poradenského pracoviště a
        - druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa
* informace se zpracováním osobních údajů


Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne
26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST: 
- dětí v mateřské škole
- dětí v přípravné třídě 
- žáků 1. a 2. ročníků základní školy
- žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
- dětí v přípravném stupni základní školy speciální
- žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
- žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ:
Informace pro rodiče o ošetřovném najdete ZDE
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:
- dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
- žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
- žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
- žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
- při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve
   zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
- při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve
   středním a vyšším odborném vzdělávání

A NADÁLE JE POVOLENO:
konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných
   zkoušek, a to bez omezení počtu osob 
- konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
- ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky
   jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,
- konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). 

Zdroj informací: MŠMT

Informace k provozu škol 
a  školských zařízení
od 15.2. do 28.2. 2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového  stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od 15.2.2021 ve stejném režimu jako dosud. 

Informace k provozu škol
a školských zařízení v týdnu
od 25. ledna 2021

MŠMT informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
  (viz níže Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince od 10. ledna 2021)

Informace k provozu škol
a školských zařízení
od 27. prosince do 10. ledna 2021

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

V případě, že se ředitel dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny a mladistvých místně příslušné KHS.

V souvislosti s informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. Iedna 2021 bude provoz školy zajištěn následujícím způsobem: 

Provoz mateřských škol

 • provoz MŠ je zachovám jako dosud podle pravidel Manuálu
 • děti a pedagogové nemají povinnost nosit roušky
 • je omezen vstup třetích osob do prostor školy

Provoz základních škol

 • pro žáky 1. – 3. ročníku je povinná prezenční výuka od 4.1. 2021
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
 • žáci přicházejí do školy nejdříve v 7:30 hodin
 • žáci přicházejí v rouškách a u vchodu si dezinfikují ruce
 • po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušky – zákonný zástupce vybaví dítě každý den nejméně 2 kusy roušek a sáček na jejich uložení
 • při výuce je možné roušku výjimečně nahradit ochranným štítem při dodržení vzdálenosti 2 metry 
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Tv) včetně plavání
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy, kdy se ve venkovních prostorách bude pohybovat každý ročník zvlášť
 • po dobu výuky bude zařazováno pravidelné větrání vnitřních prostor

Školní družina pro 1., 2. a 3. ročník

 • provoz ranní družiny se ruší
 • odpolední provoz je možný pouze v homogenních skupinách
 • po celou dobu pobytu ve školní družině platí povinnost nosit roušky
 • školní družina zajišťuje provoz pro žáky do 15:30 hod
 • je omezen vstup třetích osob

Školní jídelna

 • žáci 1.-3. ročníku budou automaticky přihlášeni od 4. 1. 2021 ke stravování dle přihlášky na začátku roku
 • pokud bude chtít rodič udělat od 4.1. změnu, individuálně oběd odhlásí
 • maximální počet osob u 1 stolu je omezen na 4 osoby
 • stravovat ve ŠJ se mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
 • žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit v jídelně roušku, s výjimkou doby konzumace stravy
 • žáci 4. a 5. ročníku mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Mohou si stravu odebrat „výdejním okýnkem“ mimo provoz výdeje stravy žákům na prezenční výuce.
  Nemají povolen vstup do školní jídelny.

Vzdělávání žáků 4. a 5. ročníku  bude probíhat

distančním způsobem 

 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák, jeden učitel), může být přítomen zákonný zástupce žáka
 • o organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka

Prosinec v ZŠ

Žáci se vrátili na krátký čas do školních lavic. Probíhala intenzivní výuka. První třída procvičovala zejména psaní.

Vyrobily jsme pro třídy vánoční kalendáře a každý den žáci plnili úkoly, které je přibližovaly k Vánocům.

Mikuláše jsme slavili v pátek. Učitelky i žáci přišli v kostýmech a celý den jsme si užili. Každá třída měla svůj program. Nakonec byli všichni odměněni balíčkem.

VELKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

,,Heleďme se na Zimu – bere vládu Podzimu“

Odložme na chvíli učebnice a popusťme uzdu fantazii a představivosti.

PAN PODZIM I PANÍ ZIMA – jsou prostě prima.

A proto vyhlašujeme soutěž, ve které nám prosím, za použití různých výtvarných technik nebo různých materiálů vytvořte ta nejkrásnější umělecká díla (kresba, malba, koláž).

Všechny výtvarné práce vyhodnotíme a nejlepšího malíře čeká odměna v podobě knihy.

Vaše obrázky prosím noste do školy nejpozději do středy 16. prosince 2020. Umělecká díla bude hodnotit tříčlenná komise, která se už teď těší na vaše výtvory.

Po otevření škol budou všechny výtvarné práce vystaveny v prostorách naší školy.

Soutěž je určena pro žáky 1. až 5. třídy naší školy.

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

Zahájení školního roku
1. září 2020 se sejdeme na dvoře školy, v případě špatného počasí v tělocvičně. Vstup bránou přes zahradu. Nechoďte, prosím, hlavním vchodem školy.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče dokoupí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4
* hadřík na tabulku 20x30cm
* igelitový ubrus do Vv 60x60cm
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* zástěra nebo větší triko
* cvičební úbor do tělocvičny v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky) 
* na hřiště tepláky, vhodnou obuv

Zajistí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero Tornádo
* tužka č.3
* pastelky 6 barev
* voskovky
* vodové barvy 
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* kulatý štětec č. 8
* sešitek do ŠD
* pravítko 15 cm  

Pomůcky si děti uloží do připravených krabic ve škole.

Ostatní

* látkový ubrousek na svačinu
* 1x papírové kapesníky celé balení
* obaly na sešity:
     - 2x na velký sešit A4
     - 5x na malý sešit A5
     - 1x na deníček
     - další dle potřeby
* 4x toaletní papír
* 80,- Kč na tekuté mýdlo
* 100,- Kč na pitný režim


První den si děti přinesou aktovku.

Akce ZŠ 2019/20

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2018/19

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2017/18

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Offline Website Maker