Základní škola

Akce ZŠ 2022/23

1

Září a říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
5.-9.9. Adaptační týden + prevence (přizpůsobení režimu školy, pravidla třídního kolektivu, mentoring = dohled a pomoc s chystáním na výuku prvního ročníku od starších žáků, preventivní programy v rámci třídního kolektivu)
30.9. PÁ opáčko dopravní hřiště (kolo/koloběžka) 

8. – 23.10. Code week testování IT (itfitness.eu)
19.10. ST Country tance (Procházka) 80,- dítě
20.10. ČT Plavecký výcvik
31.10. – 4.11. Týden svátků zesnulých
31.10. Halloween (AJ – články, slovíčka, kostýmy, výzdoba) – pokračování ve ŠD 

2

Listopad, Prosinec

2.11. Dušičky (ČR, Památka zesnulých, ČJ sloh)
3.11. Plavecký výcvik
4.11. Dia de muertos (= mexický svátek Den mrtvých, VV masky)
10.11. Plavecký výcvik
22.11 Konzultační hodiny (čtvrtletí)
24.11. Plavecký výcvik

1.12. Plavecký výcvik
27.11. – 18.12. Advent, Vánoce, Nový rok
6.12. Mikuláš (čertovský den – tematická výuka) + družina
8.12. Vánoční dílničky (korálková dílna cca 60,- Zemánková)
22.12. Třídní besídka (vánoční naladění, koledy, ochutnávka cukroví, drobné tvoření)
 

3

Leden

3.1. Nástup dětí do školy.
6.1. Tři králové, mudrci z východu - ve třídách
11.1. Jóga pro děti - profesionální cvičitel
17.1. Individuální pohovory s rodiči - klasifikace
18.1. První třídu navštíví předškoláci z MŠ
18.1. Jóga pro děti 
31.1. Předání vysvědčení za I.pololetí

4

Únor, Březen

3.2. Jednodenní pololetní prázdniny

3.3. Jaro klepe na dveře, muzeum Vyškov
13.-17.3. jarní prázdniny
22.3. jen pro 1. třídu: Veselé zoubky, tandemová výuka
25.3. sobota, veřejné vystoupení pro seniory
31.3. Noc s Andersenem

5

Duben, Květen

4.4. - 27.5. Velká sběrová akce
21.4. Den Země - sázení, pletí, úklid pozemku podle počasí
27.4. Country tance ve stodole - děvčata mohou mít sukně ke kolenům

12.5. Den matek - veřejné vystoupení pro maminky a veřejnost

6

Červen

1.6. Den dětí, dopravní hřiště, hry a soutěže
14.6. Školní výlet Šiklův mlýn

Akce pro 1. třídu
27.6. Stolní hry
28.6. Výlet do Heršpic
30.6. Vysvědčení

Závěrečný týden 4. + 5. ročník
22.6. Den s knihou v pyžamu + netradiční TV (stolní tenis, badminton, líný tenis)
23.6. Zapojení do výtvarné soutěže ZMRZLINÁŘ
26.6. NO BACKPACK DAY
27.6. Koupaliště Hodějice
29.6. vycházka po okolí
30.6. vysvědčení, loučení s 5. ročníkem  

Bubliáda aneb
týden dětských radostí

1. 6. 2023

Bubliádu jsme odstartovali stylově Bublinkovým dnem. Každé z dětí si přineslo svůj bublifuk. Zaměřili jsme se na foukání bublinek a s tím spojená dechová cvičení, následoval barevný bublinkový pokus a proběhla i bublinková diskotéka.

V úterý nás čekal workshop s tanečním studiem B-fresh. Začali jsme balonkovou rozcvičkou a naučili se nové taneční kroky. Poté vypukla obrovská taneční párty. Byl opravdu neskutečný zážitek pro všechny tanečníky.

Středa patřila dětem ze všech zemí světa. Každé dítko přišlo do školky v kostýmech lidí různých národností – hawajky, indiáni, muslimové, japonky apod. Společně jsme si povídali o tom, na kterých kontinentech tito lidé žijí a jaké mají tradice. Zahráli jsme si spoustu her na prohlubování přátelství a stmelování kolektivu. Na procházku jsme se vydali na dopravní hřiště, kde jsme měli připravené dopravní hrátky.

Čtvrtek byl dnem D. Oslava dne dětí proběhla ve velkém stylu. Již od rána jsme hráli hry na přání dětí. A na dvorku školky na nás čekala indiánská stezka za pokladem Velké Bubliny. Děti na stanovištích plnily různé úkoly, za které je čekala sladká odměna – ledňáčky.

A co by to bylo za týden radostí, kdyby v pátek nebyl hračkový den. A jak říkaly děti, byl to opravdu suprový týden.

Atletické závody

ve Slavkově u Brna pořádané DSO Ždánický les Politaví.

Ve čtvrtek 8. června 2023 se naši žáci zúčastnili atletických závodů ve Slavkově u Brna. 

Do atletických závodu se přihlásilo 14 základní škol s celkovým počtem 140 dětí. Žáci byli rozděleni do dvou skupin.

Mladší družstvo reprezentovali tito žáci: Petra Pospíšilová, Karolína Kadlecová, Jakub Troják a Filip Hanák.

Starší žáci : Anežka Karásková, Ela Troják, Antonín Kachlíř a Michal Fiala.

Ukázali všem, že i když jsme malá škola, dokážeme se poprat s velmi kvalitními školami v těchto disciplínách: skok do dálky, běh na 50 m., hod kriketovým míčkem a štafeta.

Pro všechny děti to byla velmi dobrá zkušenost a i když jsme se nedostali mezi nejlepší tři základní školy, tak i přesto jsme odjížděli velmi spokojeni s našimi výsledky.

Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy!

Den matek

Květen je krásný měsíc a to také proto, že slavíme svátek matek. Učitelky s dětmi několik týdnů nacvičovaly program na veřejné vystoupení. Každá třída se snažila zařadit to nejlepší. Máme žáky, kteří zpívají, tančí, cvičí, přednáší a nebo kreslí. Jejich talent rozvíjíme v hodinách a vedeme je k estetickým, hudebním a tanečním výkonům. Besídka se nám povedla, každý žák se podílel pěkným vystoupením pro svou maminku. 

Country tance - ZŠ


Ve čtvrtek 27. dubna naši školu navštívil lektor country tanců pan Procházka. Přijel za námi až z daleké Šumavy, aby nám představil historii a vznik country tanců. Díky jeho poutavému vyprávění jsme se v představě přenesli do stodoly, ve které jsme si všichni společně zatančili. Naučili jsme se základní taneční kroky, které jsme hned využili na tanečním parketu v naší tělocvičně. Pohodová country hudba nám všem vykouzlila úsměv na rtech. Také jsme přišli na to, jak může být tanec fyzicky náročný.
Už nyní se těšíme na příští taneční sestavy!

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, odst. 2,písm. e), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

registrační číslo:

Ř ZŠ 04-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 05-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 06-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 07-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 08-2022 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 09-2022 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 10-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 11-2022 se přijímá k základnímu vzdělávání 

od školního roku 2023/2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy

Noc s Andersenem 2023

V posledním březnovém dnu se konalo druhé nocování na naší škole v rámci akce
Noc s Andersenem. Děti se v pozdních odpoledních hodinách vrátily do školy, někteří s výbavou na nocování a čekaly na ně tvořivé úkoly nejen spjaté s pohádkami pana Andersena,
ale i k připomínce výročí Ferdy Mravence, ilustrátorek Daisy Mrázkové,
Heleny Zmatlíkové nebo Walta Disneyho.

Dětem se dařilo všechna stanoviště bez problémů absolvovat a po společné večeři jsme se
s některými rozloučili. Starší žáci si nachystali místo a sebe na spaní v MŠ a zahájili večerní povídání o knihách a společné hry. Usnout se nám podařilo až v pozdních hodinách.
Akci jsme si spolu opět užili, děkujeme maminkám za dobroučké buchty ke snídani.

Velká sběrová akce
4.4. - 24.5. 2023

Letos pořádáme velkou sběrovou akci starého papíru.

Můžete vozit a nosit svázaný papír do školy.

Sběrny preferují noviny a časopisy, ale můžete také donést knihy a lepenku.

Získanou částku vždy věnujeme dětem. Nakoupíme sešity a výkresy. Papír můžete nechávat před školou nebo u kotelny.

Žáci nebudou svážet papír po obci.

Objednáme kontejner a tatínkové nám pak pomůžou naložit sběr do kontejneru.
Datum a čas vám sdělíme v předstihu.

Těšíme se, že nám zase pomůžete.

Děkujeme všem, kteří nás v této akci podpoří.

Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/24

se uskuteční v ZŠ Kobeřice u Brna

v úterý 18. dubna 2023 od 14 hodin.

Přijímáme děti, které dovrší věku 6 let do 31.8. 2023 (děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017) a všechny děti s odkladem povinné školní docházky z minulého školního roku.

Rodiče donesou k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělání (formulář ke stažení)

  nebo
 • žádost o odklad školní docházky, pokud o něj žádají (formulář ke stažení)
  + 2 přílohy:
  1) Doporučení školského poradenského pracoviště – PPP Vyškov
  2) Doporučení odborného lékaře – pediatra s podrobným udáním důvodů.
 • jestli je s dítětem někdo jiný než zákonný zástupce, přinese doklad o oprávnění zastupovat dítě

Každému dítěti je před zápisem přiděleno registrační číslo. Do 30 dnů po ukončení zápisu najdete na stránkách školy podle registračního čísla seznam přijatých či nepřijatých dětí. Rodiče také dostanou písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Přijímáme spádové děti s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna a do naplnění kapacity také děti nespádové.

Tandemová výuka

Prvouka v 1. třídě

Myšlenku tandemové či párové výuky jsme s kolegyněmi ve sborovně probíraly už vícekrát. Tentokrát se však naskytla příležitost od organizace dm drogerie, která nám nabídla možnost tandemové výuky na téma Veselé zoubky.

Párová výuka je jedna z organizačních forem výuky, při které se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé. Může jít i o zavádějícího učitele a začínajícího učitele, což byl i náš případ.

Párová výuka probíhala v první třídě ve středu 22. března a předcházela jí společná příprava paní učitelky Blahové a Horké. Nejdříve jsme děti obeznámily s tématem a krátce představily cíl hodiny. Pak jsme si s dětmi povídaly o tom, jak zoubky fungují, jak rostou a jak se mění. Řekly jsme si, co je to zubní kaz a jak správně pečovat o zoubky. Připomněly jsme si, proč je důležité navštěvovat zubního lékaře a přiblížily jsme si techniku čištění zubů. Děti zhlédly krátký film: Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Společně jsme vyplnily pracovní listy a u toho jsme rozebíraly vliv zdravé stravy na zuby.

Na konci hodiny jsme dětem rozdaly samolepky do koupelny s návodem na správné čištění zubů a dm preventivní balíčky.

Ze společné tandemové výuky měly radost děti i my. Výuka byla příjemnou změnou a byla přínosem pro všechny zúčastněné. Těšíme se na další hodiny s tandemovou výukou. 

Soutěž ve finanční gramotnosti

V měsíci prosinci se naše škola zúčastnila 12. ročníku soutěže ,,Finanční gramotnost“. Soutěž je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež“. Projekt je na mezinárodní úrovni organizován již od roku 2012 a v ČR od roku 2017.

Do soutěže se zapojili i naši žáci z 5. ročníku. Nejprve proběhlo školní kolo, kam se přihlásilo 40 základních škol z celého Jihomoravského kraje. Znalosti, které předvedli naši žáci v oblasti financí, byly na velmi dobré úrovni a tím si i zajistili postup do kola okresního.

V měsíci lednu proběhlo okresní kolo, kde formou týmové spolupráce jsme opět potvrdili perfektní znalosti a postoupili do kola krajského. K celostátnímu postupu nás čekal v krajském kole týmový projekt – případová studie, což pro naše žáky nebylo zrovna moc lehké, posuďte sami.

Případová studie:
Představte si, že jste dospělí a právě jste úspěšně dokončili střední školu. Jste nuceni se osamostatnit, to znamená, sami si zajistit veškeré životní potřeby. Mezi ty základní patří zajistit si bydlení, práci, jídlo, oblečení, obstarat další nákupy do domácnosti a zaplatit služby. To vše v rámci vašeho regionu. Velmi důležité bude pečlivě se zamyslet nad tím, co všechno budete jako dospělá osoba potřebovat a vytvořit si osobní rozpočet.

Po vyhodnocení v krajském kole jsme získali 4. místo, což pro naši malou školu jsou výborné výsledky.

Velké poděkování patří nejen dětem 5. třídy, ale i pedagogům - Mgr. Janě Procházkové za skvělé vedení celé třídy a Mgr. Petře Sokolové za zprostředkování a komunikaci celé akce.

Jihomoravský kraj – Výsledky krajského koloBody
Brno - venkov; Základní škola Moravany, okres Brno - venkov35,4
Brno - město; Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b30
Břeclav; Základní škola Křepice, okres Břeclav32,2
Vyškov; Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov28
Hodonín; Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou27,4

Projekt obratlovci

V úterý po jarních prázdninách žáci třetí třídy přednesli ostatním spolužákům své projekty. Vzhledem k tomu, že v hodinách prvouky probíráme živočichy a dělení obratlovců, dostal každý žák za úkol vybrat si jednu ze skupiny obratlovců. Michal nás seznámil se zubaticí makrelovou, která představovala zástupkyni ryb. Nikolka si pro nás připravila povídání o plazech.
Anežka mluvila o savcích a k tomu navíc pustila svoje vlastní video.
Lukáš mluvil o vlaštovce obecné a Honzík o mloku skvrnitém.

Druhákům se projekty líbily, což dokazovala spousta zvídavých otázek a snahu třeťáků ocenili potleskem.

Detektivní příběh ztraceného klíče

V pátek před jarními prázdninami jsme se s 4. a 5. třídou vydali do Brna, kde náš čekal výukový program Detektivní příběh ztraceného klíče. Za krásného slunečného počasí jsme v historickém středu Brna pátrali po šifrách a hádankách k příběhu o kamenickém mistru Antonínu Pilgramovi. Hra se nám moc líbila, děti poznávaly známé i neznámé legendy našeho krajského města, na jehož konci nás čekal poklad!

Návštěva předškoláků ve škole

Ve čtvrtek 9.2.2023 se předškoláci přišli podívat
na práci dětí z 1. třídy.
Krátce se podívali na práci v matematice.
Pak si žáci připravili stanoviště, kde děti z mateřské školy plnily
 formou hry jednoduché úkoly.
Na konci návštěvy dostaly malý dárek a složku s úkoly.

Jóga pro děti

V rámci ozvláštnění tělesné výchovy, podpory zdravého pohybu a posílení přátelských vztahů napříč třídami jsme se rozhodli, že k nám do školy pozveme cvičitele jógy. Sešli jsme se společně 18. ledna 2023 v herně školní družiny. Žáci si z domova donesli karimatky a podložky na cvičení. Protáhli celé tělo a vyzkoušeli si různé jógové pozice pod vedením cvičitele. Seznámili se s plným jógovým dýcháním, zkusily si pozdrav měsíci a relaxaci. Jsme velice rádi, že jsme mohli pro žáky tuto akci zajistit. V širším záběru tělesné výchovy chceme i nadále pokračovat a proto připravujeme v zimním období ještě návštěvu venkovní ledové plochy v Rousínově. Děti mají možnost se seznámit s širším spektrem sportovních aktivit, které jim naše škola umožňuje. 

Bruslení v Rousínově

V úterý 7. 2. 2023 v 9.00 odjely naše děti autobusem do Rousínova, kde nás čekalo uměle chlazené dětské kluziště u sportovního areálu. Za slunečného poněkud mrazivého počasí si někteří žáci poprvé obuli brusle a pomocí branek si vyzkoušeli bruslení. Musíme uznat, že jim to šlo a obdivujeme jejich vytrvalost. Většina žáků měla základy bruslení zvládnuté a mohli by na olympiádu. Všichni byli nadšeni a společně doufáme, že si návštěvu kluziště v Rousínově ještě zopakujeme a bruslení procvičíme.

Projekt LES a VESMÍR

Druhý lednový týden si 4. a 5. třída obohatila výuku o projekty pod názvy LES a VESMÍR, které navázaly na osvojené učivo Přírodovědy. Žáci si vyhledávali informace, zpracovávali prezentace na PC i ústně, spolupracovali a kašírováním tvořili své modely k tématu. Nakonec vše odprezentovali nejen pro ostatní spolužáky. Vyslechnout si je přišly i děti z 2. a 3. třídy. Společnou debatou o vzájemné pomoci, vhodném či nevhodném zpracování prezentace a mluveném projevu jsme projekt zakončili.

Preventivní programy

První den po vánočních prázdninách k nám do školy zavítal pan RNDr. Bc. Ludvík Hanák - lektor ze vzdělávací společnosti e-DUHA.

Pro žáky prvního až třetího ročníku si připravil preventivní program s názvem Kamarádi online.

Přednáška pro starší žáky naší školy nesla název Děti a sociální sítě, YouTube a Youtubering.

Pan Hanák přednášel poutavě, děti pozorně poslouchaly a zapojovaly se do diskuse.

V rozhovoru s dětmi rozebíral k čemu slouží internet, co je to Google, Youtube, Facebook, co znamenají slova challenge, unboxing nebo merch. Dále se diskutovalo o výhodách a nevýhodách internetu. Uváděl různé situace a příběhy ze života dětí spojené s nebezpečenstvím.

Lektor dětem připomněl, jak je důležité komunikovat jen s lidmi, které bezpečně známe, protože vytvořit si falešný profil na internetu je jednoduché.

Děti upozornil na to, že ne všechno, co je na internetu, je pravda.

Čas strávený s panem Hanákem rychle utekl a děti si z přednášek odnesly spoustu zajímavých a hlavně užitečných informací. 

Den s knihou

Projektový den v českém jazyce

V pátek 16.12.2022 před Vánoci jsme se sešli nad knihami, které nás baví a společně debatovali nad jejich příběhy. Každý žák si donesl svou knihu. Zkusili jsme si role spisovatelů a jejich úskalí při vydávání a propagaci knihy. Na závěr si děti obal své vymyšlené knihy nakreslily. Projektový den měl širší záběr a jeho záměrem bylo prolínání českého jazyka, finanční gramotnosti, výtvarného cítění a fantazie.

Korálkohraní

V adventním čase proběhla na škole vánoční dílna s korálky.
Děti za pomoci pedagogů a dle pokynů paní Martiny vytvářely z korálků, drátků a dalších dílků krásné náušnice, přívěšky na klíče a krk nebo náramky. Kdo měl hotovo, mohl si vyrobit vánoční tužku z připravených doplňků ozdobit rolničkou, která nám doprovázela výuku po zbytek dne. 

Mikuláš

V úterý 6.12. přišel do školy za dětmi Mikuláš s čertama a andělem.
Navštívil každou třídu zvlášť a vyptával se, jak děti ve škole prospívají.
Některé děti si připravily básničku nebo písničku.
Také měly kostýmy čertíků a andělů.

Halloween

V pondělí 31. listopadu proběhl ve škole tematický den Halloween.

Všichni jsme se sešli ve III. třídě. Žáci 5. ročníku si pro mladší spolužáky připravili prezentaci k svátku všech svatých, Dušičkám a svátkům zemřelých v jiných zemích.

Prezentace proběhly na interaktivní tabuli. První prezentaci si připravil Matěj Horňák o svátku Halloween, další svátek si pro nás připravil Daniel Kadlec a jako poslední nám o svátcích ve světě vyprávěly Nikola Blažková, Michaela Mitrusi a Amy Anna Vaculíková.

Čtvrtý ročník nám také v kostýmech zahrál scénku z halloweenského koledování. Nakonec jsme shlédli pohádku Jak to bylo na Dušičky.

Děti si dozvěděly proč a jak se tyto svátky slaví u nás a ve světě.

Zdravá strava

V tomto týdnu jsme se zúčastnili projektového dne na téma Zdravá strava.

Děti byly pedagogy rozděleny do smíšených skupin, které spolupracovaly.

Pod dohledem odborníka jsme vyslechli interaktivní přednášku, kterou doplnila paní učitelka o krátká videa a pracovní listy
k zdravému stravování. Po společném zopakování nově nabytých vědomostí jsme se šli občerstvit a zároveň poznávat potraviny zdravé a nezdravé.

Poté si každá skupina vybrala pracovní místo a podle instrukcí si děti rozdělily úkoly k vytvoření zdravé svačiny dle receptu, vytvoření zdravého jídelníčku a model jídla z plastelíny.

Následovala ochutnávka a hodnocení jednotlivých skupin ostatními.

Na závěr vymyslela a předvedla každá skupina reklamní scénku na propagaci zdravého stravování.

Děti se nejen obohatily o nové informace ke zdravému stravování, ale také si vyzkoušely kooperovat, komunikovat a porozumět zadaným úkolům.

Dopoledne na dopravním hřišti

V pátek 7. října jsme využili krásného podzimního dopoledne a vyrazili jsme s dětmi na dopravní hřiště naší obce. Žáci naší školy absolvovali dopravní výchovu už minulý rok, a proto bylo potřeba zopakovat si nabyté vědomosti. Nejdřív jsme si ve škole společně procvičili teoretické poznatky týkající se bezpečnosti a pravidel silničního provozu. Následně jsme se vydali s koly i koloběžkami na dopravní hřiště. Prvňáčky jsme seznámili s prostředím, vysvětlili jsme jim různé dopravní problémové situace a zopakovali jsme si s nimi dopravní značky. Poté si už děti nasadily na hlavy helmy, nasedly na své dopravní prostředky a staly se účastníky silničního provozu. My, učitelky, jsme byly spokojené, protože děti si pamatovaly většinu poznatků z předchozího školního roku a prvňáčci se učili velice rychle.

Všem dětem přejeme hodně šťastných kilometrů. 

Výlet Macocha

Chráněná krajinná oblast Moravského krasu láká své návštěvníky nádhernou přírodou, klidným prostředím a příjemnou teplotou vzduchu v letních měsících. Nás ve škole tato představa také nadchla, a proto jsme ve čtvrtek 23. 6. 2022 vyrazili autobusem na výlet. Cesta v klimatizovaném autobusu ubíhala rychle a nabízela pěkné pohledy na okolní krajinu. Po vystoupení z autobusu jsme se nasvačili a plní sil jsme nastoupili do vláčku, který nás zavezl kousek od vstupu do Punkevní jeskyně. Návštěva této jeskyně však ještě musela chvíli počkat. Nejdřív byla na programu jízda lanovkou, která nás vyvezla k hornímu výhlidkovému můstku propasti Macocha. Pěšky jsme pak sešli k dolnímu vyhlídkovému můstku a podívali jsme sa na propast z jiné výšky a perspektivy. Žáci poté dostali krátký rozchod, který využili zejména na nákup suvenýrů. Následovala zpáteční jízda lanovkou směrem dolů a příjemná procházka ve stínu podél řeky Punkvy. Prohlídku jeskyně s průvodcem jsme měli objednanou na 13:00 hodin. Předtím jsme se ještě jednou nasvačili a připravili jsme se na vstup do jeskyně. V bundách a dlouhých kalhotech jsme vstoupili do jiného světa, který nás uchvátil svou krásou. Na závěr prohlídky nás čekala plavba na lodičkách, které nás vyvezly z jeskyně ven. Cestou domů bylo slyšet zanícené rozhovory žáků, kteří nadšeně mluvili o zážitcích. Někteří, více unavení, dokonce cestou domů usnuli. My, učitelky, jsme děti pochválily za jejich vzorné chování a měly jsme radost, že se nám všem výlet krásně vydařil. 

Akce ZŠ

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

HTML Creator