Mateřská škola

Akce MŠ 2022/23

1

Září

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
12.9. MŠ uzavřena z důvodu odstávky el. energie
16.9. Výstava ovoce a zeleniny ve Slavkově u Brna (pouze třída Duháčků)
26.9. Muzikoterapie s paní Mgr. Hradeckou, interaktivní program: Kdysi dávno

6.10. Podzimní dílničky s rodiči v 15 hod. + následné opékání špekáčků (za příznivého počasí)
18.10. Divadlo: Série pohádek: Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi
19.10. Drakiáda
24.10. Vánoční focení
31.10. - 4.11. Dýňobraní

2

Listopad

1.11. Logopedická depistáž pod záštitou SPC (pro přihlášené děti)
2.11. Dušičky a návštěva místního hřbitova. V tento den dejte dětem s sebou do MŠ svíčku, kterou na hřbitově zapálí někomu blízkému nebo u osamělého hrobu.
3.11. Halloweenský den (děti přijdou v kostýmu kouzelníka, strašidel, duchů či netopýrů)
7.-11.11. Svatomartinský týden
9.11. Projektový den EU - pečení svatomartinských rohlíčků
16.11. Hračkový den
24.11. Zpívání s panem Hromkem
27.11. Rozsvícení vánočního stromečku v Kobeřicích (neděle)
29.11. Vyšetření zraku pro přihlášené děti


3

Prosinec

5.12. Čertovsko-andělský den. Děti si obléknou kostým čerta či anděla. A navštíví nás Mikuláš s Andělem a čertem.
8.12. Vánoční posezení s rodiči od 15 hod. Výroba baněk, vyzkoušíme vánoční tradice a zazpíváme koledy.
13.12. Muzikodrama „Vánoce přicházejí“
16.12. Vánoční nadílka v dopoledních hodinách
23.12. - 1.1.2023 Vánoční prázdniny na ZŠ, provoz MŠ přerušen 

4

Leden, Únor

2.1. Nástup do MŠ po Vánocích
3.1. Hračkový den
5.1. Návštěva kostela sv. Jiljí a prohlídka betléma
6.1. Koledování po obci
18.1. Předškoláci navštíví žáky 1. třídy
19.1. Zpívání s panem Hromkem
26.1. Krmení zvířátek

1.2. Divadlo Rolničky: Krtek a zakletá víla
9.2. Zpívání s panem Hromkem
13.-24.2. Masopustní taškařice
23.2. Karneval s divadlem Kejkle
20.2. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní ředitelkou v 15:30 hod.

Advent v MŠ

Letošní adventní čas nás zastihl již koncem listopadu, proto jsme celý měsíc věnovali nácviku básniček a písniček, abychom byli s dětmi připraveni na rozsvícení vánočního stromečku první adventní neděli. Vystoupení se nám velmi vydařilo, dětem to moc slušelo v kostýmech andělů, a celé představení krásně zvládly. V prvním adventním týdnu dostaly děti pozvání k návštěvě místní knihovny, kde se dozvěděly o vánočních tradicích a také jsme si vypůjčili pár knih s vánoční tematikou, které budeme číst před odpoledním odpočinkem. Také jsme v rámci nácviku spolupráce vytvořili obří baňku, kterou nejprve děti vykreslovaly pastelkami a poté byla vybarvena ještě vodovými barvami. Povedla se tak moc, že nám zdobí vchodové dveře do třídy Duháčků. Také jsme si vyzdobily třídu zvonečky a ozdobili vánoční stromeček. Také se musíme pochlubit, že jsme vyrobili vánoční přáníčka nejen pro domov seniorů v Olomouci, ale také pro obec. Ta si přáníčko nakonec zvolila jako oficiální přání Kobeřic u Brna.

Druhý adventní týden se nesl v andělském a čertovském duchu, děti přišly den před svátkem svatého Mikuláše v nádherných kostýmech andílků a čertíků. Po přichystaných disciplínách, při kterých si děti vyzkoušely, jaké je to být takovou nadpozemskou bytostí, nastal již čas, svlékli naše kostýmy a přišel mezi nás opravdový Mikuláš s čertem a andělem. Děti mu sborově řekly naučenou básničku a dostaly zasloužené balíčky. Mikuláš, čert ani anděl nenašli skoro žádné zlobivé děti, tak se čert musel spokojit s obrázky od dětí, které mu namalovaly a zkrátka nepřišli ani ostatní nebeští návštěvníci. Hned následující dny jsme věnovali pečení a zdobení vánočních perníčků na nadcházející výtvarnou dílničku, která se nesla v duchu vánočních tradic, které si děti mohly vyzkoušet na jednotlivých stanovištích. Na dílničce děti s rodiči vyráběli ozdobné baňky a přáníčka pro domov seniorů v Olomouci.

V následujících dvou týdnech do Vánoc se děti zúčastnily muzikoterapie s názvem „Vánoce přicházejí“, zaposlouchaly se do uklidňujících tónů, které podpořily krásnou vánoční atmosféru, jež se v naší školce usídlila. V pátek 16. prosince pak děti čekala nadílka od Ježíška, dostali jsme nejen dárky do školky, na jejichž výběru a dopisu Ježíškovi se podílely, ale také si každý odnesl malou drobnost domů. Čekání na vánoční svátky jsme si pak ukrátili zapálením poslední adventní svíčky na věnci, vánočními příběhy a také zpěvem vánočních koled za doprovodu pana Hromka, který ochotně se školkou spolupracuje a na jehož návštěvu se děti vždy opravdu těší.
Přejeme krásné prožití svátku vánočních a hodně zdraví do nového roku.

Strašidýlkování v MŠ aneb strašidel se nebojíme

Tímto strašidelným týdnem nás provedl školkový duch Hukálek, který nám posílal dopisy s úkoly. Dozvědeli jsme se co je to strach, a že může být i pěkné se občas trochu bát. Povídali jsme si o Halloweenu, kde se slaví apod., ale také o našich Dušičkách a vypravili se na místní hřbitov zapálit svíčky u opuštěných náhrobků či blízkým, aby jim světýlko svítilo na cestu. A protože jsme všechny úkoly od Hukálka splnili, vytvořil pro nás na halloweenský den jablíčkovou stezku za pokladem.
Nezahálelo se ani v kuchyni. Paní kuchařky nám vytvořily krásnou a chutnou hostinu pro naše strašidla. A po hostině nás čekala strašidelná diskotéka. Děti byly nadšené.

Samozřejmě děkujeme také rodičům, kteří nám přispěli nádhernými muffinkami a pochutinami k hostině. 

Přání pro domov důchodců

A je tu advent - čas zázraků, naděje a nikdo by neměl být sám.
Z toho důvodu naše školka již 4. rokem spolupracuje s domovem důchodců v Olomouci a pro tamní seniory s dětmi vyrábíme vánoční přáníčka. Vždy je třeba poslat před 100 ks přání,
aby se dostalo na každou babičku i dědečka.

Letos jsme zapojili do výroby těchto přáníček nejen naše děti z MŠ a jejich rodiče,
ale hned celou vesnici.

Dohromady jsme vyrobili 142 ks přání. Moc všem děkujeme za spolupráci. 

Přání pro důchodce

Podzimní dílnička na téma
„Slet draků“

Letošní podzimní dílnička se opravdu vydařila. Nejen, že ji nenarušily kovidová opatření, ale přálo nám i počasí.

Na dílničku jsme se s dětmi připravovali dva týdny, kdy jsme sbírali kaštánky, lístečky, šípky a jiné plody podzimu. Sami bychom to, ale nezvládli, tak moc děkujeme všem rodičům, kteří nám ochotně se sběrem pomohli a přinesli přírodniny do MŠ. V den dílniček paní učitelky donesly doma upečené buchtičky na občerstvení, paní kuchařky udělaly čaj a nachystaly nám nádobí na pozdější opékání buřtů.

Ve tři hodiny odpoledne bylo vše nachystáno a začali přicházet rodiče dětí, kteří se s nimi ihned pustili do výroby dráčků z přírodnin. Panovala zde velice příjemná a kreativní atmosféra.

Po dílničce jsme společně poklidili třídu a přemístili jsme se na zahradu, kde jsme opekli špekáčky, poseděli a popovídali si. Akce se velmi vydařila a už se těšíme na další příjemné setkání.

Dráčci z dílničky nám krásně ozdobili plot u parkoviště MŠ. 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Z důvodu velkého navýšení cen energií, se od 1.9.2022 zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání o 100,- Kč za měsíc .

Výše zmíněné úplaty bude 300,-Kč/měsíc za jedno dítě.

ÚPLATU NADÁLE NEPLATÍ DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ – TZN. PŘEDŠKOLÁCI.

Termíny plateb školného v MŠ

Vybíráme 600,- Kč, tj. platba za 2 měsíce.

Termíny:     15. října
                      15. prosince
                      15. února
                      15. dubna
                      15. června

Platbu je nutné provést vždy k uvedenému dni. Pokud je termín víkendový, tak nejbližší možný.

Informace pro rodiče předškoláků

Novadida

Děti z MŠ v Kobeřicích byly na vstup do školy připravovány systematicky od začátku roku. Nyní na pomoc rodičům předkládáme tuto publikaci. Pokud chcete předškoláky dále rozvíjet a podporovat, můžete si přečíst tuto elektronickou knihu. 

Link ke stažení e-booku
Chystáme se do 1. třídy

E-book zdarma poskytla Novadida.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Předškoláci:
Informace před zápisem

Příprava předškoláků vrcholí. Už za tři měsíce nás čeká zápis do základní školy. V únoru chystají učitelky mateřské školy individuální pohovory s rodiči předškoláků. Rodiče získají informace o vývoji a připravenosti dítěte na vstup do ZŠ. Dovědí se, co mohou ještě zlepšit a dopilovat před zápisem. S některými projednáme případný odklad školní docházky a návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče dostanou pokyny k posílení té stránky, kterou mají procvičovat s dítětem, aby mohlo zdárně nastoupit v září do školy. V průběhu února a března navštíví MŠ paní ředitelka, aby mohla posoudit připravenost budoucích prvňáčků na školu. Rodiče mohou využít individuálních konzultací s učitelkami mateřské školy a ředitelkou školy a zeptat se na věci, které je zajímají. Do konce měsíce proběhne ve školce depistáž, neboli orientační logopedické vyšetření u dětí, které mají vady řeči.  

Jak dítě připravovat na vstup do školy?

Než dítě zasedne do lavice...

Nástup do školy je pro dítě důležitou událostí. Rodiče a učitelé je budou doprovázet v nové roli. Z dítěte se stane školák. Často se potýkáme s myšlenkou, jestli to naše dítě bude všechno zvládat. Mnoho dětí umí počítat do 10, ale nejsou schopné si zavázat tkaničku. Rodiče se hodně zaměřují na rozvoj inteligence jako soubor znalostí a dovedností v oblasti početních představ, rozlišování hlásek, tvarů a barev. Ale na samostatnost, sociální zralost a sebeobsluhu často zapomínají. Dítě by mělo také umět komunikovat se spolužáky a s učitelem, mělo by umět vyslovit svůj názor nebo žádost.

Rodiče by měli vytvořit dítěti dobré rodinné zázemí, podporovat jeho přirozený rozvoj přiměřeným množstvím aktivit. Nejlépe je začlenit potomka do kolektivu dětí stejného věku v posledním roce před nástupem do školy. Důležité je také předčítání, které dětem rozvíjí slovní zásobu a schopnost soustředění. Když je dítě zralé, tak se do školy těší a má chuť se učit. Je třeba o škole mluvit pozitivně. Zvýšit zájem o školu může také pořizování školních pomůcek, jako jsou pouzdro a pastelky. Dětem v první třídě dělají problémy vady řeči, neschopnost soustředit se na daný úkol alespoň 10 minut a malá samostatnost. Děti už by měly mít osvojené základy společenského chování. Co nás stále častěji trápí, jsou vady řeči. Řečové vady má stále více dětí. Při nástupu do školy by dítě mělo mluvit správně. Pokud dítě nemluví správně, musí navštěvovat logopeda. Správnou logopedickou péčí předcházíme pozdějším problémům při psaní a čtení.  

Charakteristika
Mateřáčka školkáčka

Š – Školkáček je šikulka se šibalským úsměvem, šťastný
K – kamarádský, komunikativní a kreativní
O – odvážný, obětavý, odpovědný za své činy
L – laskavý, má rád legraci, účastní se logohrátek
K – rozvíjí koordinaci, kooperaci a zájem o kulturu
Á – aktivní, vytváří příjemnou atmosféru, brzy se adaptuje
Č – čistotný, čestný, činorodý a často pomáhá
E – empatický, energický, zjišťuje co je existence, evoluce a ekologie
K – je součástí kolektivu a komunitního kruhu, rád kreslí

Co potřebují děti do školky?

Do třídy:
* domácí obuv s plnou patou (ne pantofle)
* vhodné hrací oblečení (kalhoty, tepláky, zástěrka, sukýnka)
* spodní prádlo + náhradní oblečení na převlečení
* plastový hrníček s ouškem na pitný režim.
Na vycházku: vhodné oblečení a obuv
Na pískoviště: oblečení zvlášť (boty, kalhoty)
Spící děti: polštář 40x50 cm, pyžamo, 1 podložka na jedno použití
Vybíráme:
* 5 rolí toaletního papíru
* 1 balení papírových kapesníků (balených)
* 1 krabici kapesníků
* 40,- Kč na mýdlo do umývárny
* 100,- Kč na pitný režim.

Máte doma budoucího školáka? 

Určitě ho chcete dobře připravit na tento významný krok.

Znáte Desatero předškoláka?

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a znát první číslice.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost pamatovat si a učit se.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky, mělo by umět prohrávat.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. 
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Přijímání dětí do MŠ
- očkování

Pokud dítě není očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení.

Obecné informace pro rodiče
k povinnému předškolnímu vzdělávání platné od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  - Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  - Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  - Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  - Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  - Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  - Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Heterogenní třídy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí do MŠ
podle § 34 odst. 3) školského zákona

O zařazení do jednotlivých tříd rozhoduje podle naplněnosti tříd, věkového složení dětí a organizace mateřské školy.

Edukační proces v naší mateřské škole probíhá
v heterogenních (věkově smíšených) třídách

Pro uspořádání heterogenních tříd jsme vycházeli ze snahy poskytnout dětem přirozené podmínky pro vývoj, které ve věkově smíšeném kolektivu nejvíce připomínají rodinné prostředí, kde dítě žije a přirozeně vyrůstá a zároveň se postupně učí od všech členů rodiny. Takové prostředí nejvíce odpovídá širšímu společenskému prostředí.

V deseti bodech vám nastíníme vysvětlení pro námi zvolené rozhodnutí:

 1. Mladší děti snadněji ve třídě se staršími dětmi adoptuje. Adaptaci v heterogenní třídě napomáhá také skutečnost, že jsou sourozenci spolu.
 2. Mladší děti přirozeně napodobují starší kamarády, získávají povědomí o kooperaci, jenž je ve hře starších přítomná. Vzájemně se učí kompromisům, pomoci druhému, toleranci a spolupráci. Navzájem se učí způsobem, který jim nemůže nahradit ani učitele.
 3. Mladší dítě se snáze socializuje při setkávání s jinými dětmi a dospělými. Ve věkově smíšených třídách děti můžou mít věkový rozdíl více let. Tyto věkové rozdíly přispívají
  k pestřejším interakcím a vytváří více sociálních rolí.
 4. Mladší děti lépe rozvijí řečovou zásobu, když sledují projevy starších kamarádů a tím se přirozeně v rozumové oblasti posouvají dál.
 5. Při pozorování starších děti se mladší děti připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával, tímto je jim ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 6. Starší děti mají větší sebejistotu v podobě uznání vlastní osoby. Dostává se jim většího obdivu od mladších kamarádů, zejména když mladším kamarádům pomáhají nebo jim něco vysvětlují. Starší děti si svůj řečový projev snaží upřesňovat, dávají některé pojmy do souvislosti, hledají přesnější výrazy. To vše napomáhá aktivnímu myšlenkovému zpřesňování a zkvalitňování řečového projevu.
 7. Ve věkově smíšené třídě je možná práce s menší skupinou děti a tím lepší procvičování získaných vědomosti a znalosti.
 8. Nerovnoměrnost ve vývoji ve věkově odlišné skupině děti poskytuje starším dětem, které jsou například stydlivé, plaché nebo z nějakého jiného důvodu se nemůžou zařadit mezi stejně staré děti, nalézt si blízké dítě mezi dětmi mladšími. Takové dítě se pak necítí být osamělé nebo vyřazené a oběma to prospívá. Také v řízených hrách a jiných společných činnostech se mohou tyto děti slučovat s dětmi mladšími a tím mají možnost si najít lepší komunikaci a být tak citově a sociálně posilovány.
 9. Příprava předškolních dětí pro vstup do ZŠ v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více času pro individuální přístup, vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech.
 10. Výchova ve věkově smíšené třídě je základ pro budování vztahú napříč ročníky i
  v budoucnosti. Vytváření různorodých věkových skupin je přirozené (rodinný model).

Specifika věkových skupin
(Učitelské noviny)

Nejmladší děti, věk 3–4 roky

Snaží se především adaptovat a zvládat pobyt v MŠ bez přítomnosti rodičů.  Seznamují se s novým prostředím, také s ostatními dětmi a dospělými. Učí se respektovat nová pravidla, strukturu činností i cizí autoritu. Učí se komunikovat, hrát si a dělit se o hračky. Pobyt je zaměřen také na rozvoj sebeobslužných činností a postupné emocionální dozrávání.

Děti ve věku 4–5 let

Sebeobslužné činnosti by už měly zvládat, proto se posiluje především jejich samostatnost. Zapojují se cíleněji do strukturovaných a řízených činností. Učí se respektovat pravidla her, kamaráda, rozvíjet trpělivost a volní schopnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty i nové situace a rozvíjet se v dalších oblastech podle svých možností a schopností.

Předškolní děti, věk 5–6 let

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou
k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého.

Fotky MŠ na rajče.net

Fotky z akcí MŠ najdete na internetové stránce
(přístupové údaje získáte v MŠ)
http://mskobericeubrna.rajce.idnes.cz

Akce MŠ

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Designed with ‌

Offline Website Creator