Mateřská škola

Akce MŠ 2023/24

1

Září, Říjen

4.9. Zahájení školního roku
22.9. Výstava ovoce a zeleniny ve Slavkově u Brna (pouze třída Duháčků)
27.9. Podzimní dílničky s rodiči v 15 hod. + následné opékání špekáčků (za příznivého počasí). Již můžete začít nosit přírodniny k vyrábění.
28.9. Státní svátek (MŠ uzavřena)

5.10. Divadlo Drahotský „Hrajem dětem, s písničkou jdem světem“
10.10. Logopedická depistáž (dítě musí být v MŠ do 7:00)
19.10. Zpívání s panem Hromkem
19.10. Drakiáda (děti si přinesou svého draka – poskládaného)
20.10. Vyšetření očí od spol. Primavizus
26.-27.10. Podzimní prázdniny na ZŠ
30.10.-3.11. Dýňobraní
1.11. Halloweenský den (děti si přinesou kostýmy různých strašidel a kouzelníků)

2

Listopad, Prosinec

1.11. Halloweenský den (děti přijdou do MŠ v kostýmu)
2.11. Dušičky – návštěva místního hřbitova. Dejte prosím dětem do MŠ svíčku, kterou zapálíme buď na hrobu Vašich blízkých či opuštěném.
6.-10.11. Svatomartinský týden
6.11. Logohrátky
9.11. Lucerničkový průvod (dopolední program MŠ)
23.11. Zpívání s panem Hromkem

3.12. Vystoupení ku příležitosti rozsvícení vánočního stromu v naší obci(neděle)
6.12. Mikulášská besídka
12.12. Zájezd do divadla Polárka v Brně
13.12. Nový termín na Vyšetření zraku společností PRIMAVIZUS
19.12. Pečení perníčků
20.12. Vánoční nadílka (dopoledne) + odpolední posezení s rodiči spojené s vánoční dílnou a krátkým vystoupením dětí

3

Leden, Únor

3.1. Návštěva kostela sv. Jiljí a prohlídka Betléma
6.1. Koledování
11.1. Divadlo Janečkovi
15.1. Muzikoterapie – Mgr. Hradecká „Kdysi“
18.1. Zpívání s panem Hromkem alias Bobrem

5.-11.2. Jarní prázdniny na ZŠ
14.2. Výchovně vzdělávací program pro MŠ - Zdravík
15.2. Zpívání s panem Hromkem alias Bobrem
20.2. Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ
22.2. Schůzka rodičů předškolních dětí s paní ředitelkou (v 15 hodin v 1. třídě ZŠ)
26.2.-1.3. Masopust v MŠ
27.2. Vystoupení Klauna Sáši (V tento den děti dorazí v karnevalových kostýmech)

4

Březen, Duben

6.3. Včelařský workshop
14.3. Zpívání s panem Hromkem
20.3. Vynášení Morany + Sluníčkový den (Děti si obléknou něco žlutého).
21.3. Muzikoterapie paní Mgr. Hradecké – Netradiční hudební nástroje z blízka (Navazuje na indiánskou pohádku)
25.-28.3. Barevný velikonoční týden (Oblékejte děti dle dnů v týdnu)
25.3. Modré pondělí
26.3. Žluté úterý
27.3. Šedá/Černá středa
28.3. Zelený čtvrtek (Chlapci si přinesou mrskačku a slečny mohou přinést koledu)
28.3. Velikonoční prázdniny na ZŠ
29.3.-1.4. Velikonoce a státní svátky (MŠ uzavřena)

9.4. Keramická dílna – výroba dárečku pro maminky k svátku
18.4. Zpívání s panem Hromkem
17.4. Den Země – péče o zahrádku (environmentální výchova) (Oblékněte dětem zeleno-modré oblečení).
26.4. Čarodějnický rej s divadlem Kejkle (děti přijdou do MŠ v kostýmech čarodějnic a kouzelníků)

Návštěva předškoláků v ZŠ

20.2.2024

A je to zase tady. Opět nám naše děti z mateřinky vyrostly a půjdou k zápisu do základní školy. Než ale bude zápis, bývá u nás dobrým zvykem, že se předškolní děti jdou podívat do 1. třídy. Paní ředitelka jim připravila několik stanovišť, kde děti procvičily jemnou motoriku, matematickou gramotnost a zrakové vnímání. Domů si děti odnesly nejen velký zážitek, ale také domácí úkoly, které vypracované musely přinést zpět, jako ve škole. Děti byly nadšené a už se školy nemohou dočkat.

Nový rok začínáme
ve velkém stylu

5.1. 2024

Po vánočním odpočinku nezahálíme a hned druhý den ve školce jsme se vypravili do místního kostela sv. Jiljí. Tam nás přivítal pan farář, který nás provedl kostelem, ukázal betlém a dětem pověděl, kdo byl v betlémě a co přinesl malému Ježíškovi. Tradičně jsme za doprovodu varhan zazpívali píseň My tři králové.

Tuto píseň volíme vždy, protože nás provází, již tradičním koledováním, po obci. Letos jsme s koledou navštívili obecní úřad, maminky a babičky dětí. Za koledování jsme s dětmi obdrželi neuvěřitelné množství sladkých odměn, za které všem moc děkujeme.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na hračkový den, aby se děti mohly pochlubit nejkrásnější hračkou od Ježíška.

Vánoční nadílka

20.12.2023

Ani letos na nás ten školkový Ježíšek nezapomněl a přinesl nám nové didaktické pomůcky, dřevěné stavebnice, společenské hry a pomůcky na procvičování koordinace těla a hrubé motoriky. A každému dítku malou drobnost v podobě kreslící tabulky.

Děti byly celý den plné očekávání nejen z příchodu Ježíška, ale také z plánované odpolední besídky. Na kterou jsme dlouho trénovali. Dětem se nakonec vše krásně povedlo a sklidily velký potlesk. Dojemný a krásný byl také taneček dětí s rodiči či prarodiči.

A následovalo zkoušení zvyků jako například krájení jablka, ochutnávání cukroví, házení střevícem či věštba ze 7 hrnečků.

Vše probíhala v příjemné poklidné vánoční atmosféře.

Tímto Vám za kolektiv MŠ přejeme krásné a poklidné svátky vánoční a do Nového roku hlavně zdraví. 

Zájezd do divadla Polárka

Ježíškova košilka

V úterý 12. 12. 2023 jsme se s dětmi z obou tříd mateřské školy vánočně naladěni a s úsměvem na tvářích vypravili do brněnského divadla Polárka. Krásně společensky oděni jsme vyrazili autobusem od mateřské školy. I když jsme celou cestu spíše popojížděli, než skutečně jeli, do divadla jsme nakonec přeci jen dorazili, našli si svá místa, pohodlně se usadili a čekali, co nás bude čekat. K Vánocům si nelze představit nic kouzelnějšího než právě příběh o samotném Ježíškovi. Představení po něm neslo i samotný název „Ježíškova košilka“. Celý příběh nás zavedl do Betléma, místa, kde se Ježíšek narodil. V představení se kromě Ježíška dětem ukázal ale i Herodes, svatý Petr či andělé. Děti se dozvěděly, jak to bylo s Ježíškovým narozením, nebo odkud se například na světě vzali ptáci, včely a vosy, Představení bylo koncipováno tak, aby se děti něco dozvěděly, ale také, a to především, aby se zasmály, což musíme říci bylo splněno. Děti necelou hodinu celý příběh nadšeně pozorovaly a na jejich výrazech bylo vidět, že se jim herci svým vystoupením a ztvárněním trefili do vkusu. S dobrou náladou a se svačinkami v břiše jsme se vrátili zpět do školky na výborný oběd a už teď přemýšlíme, kam se vydáme příště. 

Logohrátky Slávka Boury

6. 11. 2023

Dnes, tedy v pondělí, nás ve školce navštívil pan Slávek Boura se svým programem Logohrátky.

Jedná se o zábavný interaktivní program pro děti. Program je zaměřen na rozhýbání mluvidel a rozvoj komunikačních dovedností.

Opravdu skvělý program, který dětem ukáže, že i logopedická cvičení mohou být zábavná.

Strašidýlkování aneb strašidel se nebojíme

týden 30/10 - 3/11/2023

V tomto týdnu se měly děti možnost seznámit s tradicemi a zvyky Halloweenu a Dušičkami, prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a čtením povídek.

Nechyběly ani krásně vyzdobené třídy a dortíková lízátka od paní kuchařek.

Celým týdnem nás provádělo školkové strašidýlko Hukálek, které dětem posílalo dopisy s úkoly. Ve středu proběhl halloweenský den, na který přišlo každé dítko v oslnivém kostýmu strašidla, čarodějnic či čarodějů. Hukálek pro nás přichystal stezku s tematickými otázkami a úkoly, nechyběl tedy tradiční lov jablek ani strašidlácká diskotéka.

Ve čtvrtek jsme si připomněli svátek zemřelých a navštívili místní hřbitov, kde jsme zapalovali svíce opuštěným dušičkám.

Byl to kouzelný týden plný poznání a zážitků.

Dračí školka aneb
není drak jako drak

Podzim je tady, a proto jsme nemohli opomenout jednu z podzimních radovánek, kterou je zajisté pouštění draků. Tomuto tématu se věnujeme poslední dva týdny. Bavíme se s dětmi nejen
o dracích, ale také o změnách počasí a znacích podzimu. Také jsme vyrobili obrovského draka
s nejdelším ocasem v Kobeřicích a naučili se dvě tematické básničky.

Tohle téma jsme završili tradiční Drakiádou, na kterou si každé dítko přineslo svého dráčka. Přálo nám i počasí, takže dráčci ve větru pěkně létali a děti si akci moc užily.

A opět jsme v tomto školním roce přivítali pana Hromka, který nás bude navštěvovat jednou za měsíc a bude učit děti tradiční táborové písně. 

Nová úplata za vzdělávání
platí až od 1.9.2024

Tj. za vzdělávání v MŠ a ŠD pro příští šk.rok 2024/25.

Úplata za vzdělávání od 1.9.2024

Informační schůzka MŠ
pro rodiče k zahájení šk.roku

se uskuteční ve čtvrtek 31.8.2023 v 15:00 hodin v MŠ.

Termíny plateb školného v MŠ

Vybíráme 600,- Kč, tj. platba za 2 měsíce.

Termíny:     15. října
                      15. prosince
                      15. února
                      15. dubna
                      15. června

Platbu je nutné provést vždy k uvedenému dni. Pokud je termín víkendový, tak nejbližší možný.

Informace pro rodiče předškoláků

Novadida

Děti z MŠ v Kobeřicích byly na vstup do školy připravovány systematicky od začátku roku. Nyní na pomoc rodičům předkládáme tuto publikaci. Pokud chcete předškoláky dále rozvíjet a podporovat, můžete si přečíst tuto elektronickou knihu. 

Link ke stažení e-booku
Chystáme se do 1. třídy

E-book zdarma poskytla Novadida.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Předškoláci:
Informace před zápisem

Příprava předškoláků vrcholí. Už za tři měsíce nás čeká zápis do základní školy. V únoru chystají učitelky mateřské školy individuální pohovory s rodiči předškoláků. Rodiče získají informace o vývoji a připravenosti dítěte na vstup do ZŠ. Dovědí se, co mohou ještě zlepšit a dopilovat před zápisem. S některými projednáme případný odklad školní docházky a návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče dostanou pokyny k posílení té stránky, kterou mají procvičovat s dítětem, aby mohlo zdárně nastoupit v září do školy. V průběhu února a března navštíví MŠ paní ředitelka, aby mohla posoudit připravenost budoucích prvňáčků na školu. Rodiče mohou využít individuálních konzultací s učitelkami mateřské školy a ředitelkou školy a zeptat se na věci, které je zajímají. Do konce měsíce proběhne ve školce depistáž, neboli orientační logopedické vyšetření u dětí, které mají vady řeči.  

Jak dítě připravovat na vstup do školy?

Než dítě zasedne do lavice...

Nástup do školy je pro dítě důležitou událostí. Rodiče a učitelé je budou doprovázet v nové roli. Z dítěte se stane školák. Často se potýkáme s myšlenkou, jestli to naše dítě bude všechno zvládat. Mnoho dětí umí počítat do 10, ale nejsou schopné si zavázat tkaničku. Rodiče se hodně zaměřují na rozvoj inteligence jako soubor znalostí a dovedností v oblasti početních představ, rozlišování hlásek, tvarů a barev. Ale na samostatnost, sociální zralost a sebeobsluhu často zapomínají. Dítě by mělo také umět komunikovat se spolužáky a s učitelem, mělo by umět vyslovit svůj názor nebo žádost.

Rodiče by měli vytvořit dítěti dobré rodinné zázemí, podporovat jeho přirozený rozvoj přiměřeným množstvím aktivit. Nejlépe je začlenit potomka do kolektivu dětí stejného věku v posledním roce před nástupem do školy. Důležité je také předčítání, které dětem rozvíjí slovní zásobu a schopnost soustředění. Když je dítě zralé, tak se do školy těší a má chuť se učit. Je třeba o škole mluvit pozitivně. Zvýšit zájem o školu může také pořizování školních pomůcek, jako jsou pouzdro a pastelky. Dětem v první třídě dělají problémy vady řeči, neschopnost soustředit se na daný úkol alespoň 10 minut a malá samostatnost. Děti už by měly mít osvojené základy společenského chování. Co nás stále častěji trápí, jsou vady řeči. Řečové vady má stále více dětí. Při nástupu do školy by dítě mělo mluvit správně. Pokud dítě nemluví správně, musí navštěvovat logopeda. Správnou logopedickou péčí předcházíme pozdějším problémům při psaní a čtení.  

Charakteristika
Mateřáčka školkáčka

Š – Školkáček je šikulka se šibalským úsměvem, šťastný
K – kamarádský, komunikativní a kreativní
O – odvážný, obětavý, odpovědný za své činy
L – laskavý, má rád legraci, účastní se logohrátek
K – rozvíjí koordinaci, kooperaci a zájem o kulturu
Á – aktivní, vytváří příjemnou atmosféru, brzy se adaptuje
Č – čistotný, čestný, činorodý a často pomáhá
E – empatický, energický, zjišťuje co je existence, evoluce a ekologie
K – je součástí kolektivu a komunitního kruhu, rád kreslí

Co potřebují děti do školky?

Do třídy:
* domácí obuv s plnou patou (ne pantofle)
* vhodné hrací oblečení (kalhoty, tepláky, zástěrka, sukýnka)
* spodní prádlo + náhradní oblečení na převlečení
* plastový hrníček s ouškem na pitný režim.
Na vycházku: vhodné oblečení a obuv
Na pískoviště: oblečení zvlášť (boty, kalhoty)
Spící děti: polštář 40x50 cm, pyžamo, 1 podložka na jedno použití
Vybíráme:
* 5 rolí toaletního papíru
* 1 balení papírových kapesníků (balených)
* 1 krabici kapesníků
* 40,- Kč na mýdlo do umývárny
* 100,- Kč na pitný režim.

Máte doma budoucího školáka? 

Určitě ho chcete dobře připravit na tento významný krok.

Znáte Desatero předškoláka?

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a znát první číslice.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost pamatovat si a učit se.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné, vnímavé, schopné soužití s vrstevníky, mělo by umět prohrávat.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. 
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Přijímání dětí do MŠ
- očkování

Pokud dítě není očkováno, nemůže být přijato do předškolního zařízení.

Obecné informace pro rodiče
k povinnému předškolnímu vzdělávání platné od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
  - Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  - Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  - Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
  - Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
  - Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  - Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Heterogenní třídy

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí do MŠ
podle § 34 odst. 3) školského zákona

O zařazení do jednotlivých tříd rozhoduje podle naplněnosti tříd, věkového složení dětí a organizace mateřské školy.

Edukační proces v naší mateřské škole probíhá
v heterogenních (věkově smíšených) třídách

Pro uspořádání heterogenních tříd jsme vycházeli ze snahy poskytnout dětem přirozené podmínky pro vývoj, které ve věkově smíšeném kolektivu nejvíce připomínají rodinné prostředí, kde dítě žije a přirozeně vyrůstá a zároveň se postupně učí od všech členů rodiny. Takové prostředí nejvíce odpovídá širšímu společenskému prostředí.

V deseti bodech vám nastíníme vysvětlení pro námi zvolené rozhodnutí:

 1. Mladší děti snadněji ve třídě se staršími dětmi adoptuje. Adaptaci v heterogenní třídě napomáhá také skutečnost, že jsou sourozenci spolu.
 2. Mladší děti přirozeně napodobují starší kamarády, získávají povědomí o kooperaci, jenž je ve hře starších přítomná. Vzájemně se učí kompromisům, pomoci druhému, toleranci a spolupráci. Navzájem se učí způsobem, který jim nemůže nahradit ani učitele.
 3. Mladší dítě se snáze socializuje při setkávání s jinými dětmi a dospělými. Ve věkově smíšených třídách děti můžou mít věkový rozdíl více let. Tyto věkové rozdíly přispívají
  k pestřejším interakcím a vytváří více sociálních rolí.
 4. Mladší děti lépe rozvijí řečovou zásobu, když sledují projevy starších kamarádů a tím se přirozeně v rozumové oblasti posouvají dál.
 5. Při pozorování starších děti se mladší děti připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával, tímto je jim ulehčen přístup k novým oblastem myšlení.
 6. Starší děti mají větší sebejistotu v podobě uznání vlastní osoby. Dostává se jim většího obdivu od mladších kamarádů, zejména když mladším kamarádům pomáhají nebo jim něco vysvětlují. Starší děti si svůj řečový projev snaží upřesňovat, dávají některé pojmy do souvislosti, hledají přesnější výrazy. To vše napomáhá aktivnímu myšlenkovému zpřesňování a zkvalitňování řečového projevu.
 7. Ve věkově smíšené třídě je možná práce s menší skupinou děti a tím lepší procvičování získaných vědomosti a znalosti.
 8. Nerovnoměrnost ve vývoji ve věkově odlišné skupině děti poskytuje starším dětem, které jsou například stydlivé, plaché nebo z nějakého jiného důvodu se nemůžou zařadit mezi stejně staré děti, nalézt si blízké dítě mezi dětmi mladšími. Takové dítě se pak necítí být osamělé nebo vyřazené a oběma to prospívá. Také v řízených hrách a jiných společných činnostech se mohou tyto děti slučovat s dětmi mladšími a tím mají možnost si najít lepší komunikaci a být tak citově a sociálně posilovány.
 9. Příprava předškolních dětí pro vstup do ZŠ v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více času pro individuální přístup, vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech.
 10. Výchova ve věkově smíšené třídě je základ pro budování vztahú napříč ročníky i
  v budoucnosti. Vytváření různorodých věkových skupin je přirozené (rodinný model).

Specifika věkových skupin
(Učitelské noviny)

Nejmladší děti, věk 3–4 roky

Snaží se především adaptovat a zvládat pobyt v MŠ bez přítomnosti rodičů.  Seznamují se s novým prostředím, také s ostatními dětmi a dospělými. Učí se respektovat nová pravidla, strukturu činností i cizí autoritu. Učí se komunikovat, hrát si a dělit se o hračky. Pobyt je zaměřen také na rozvoj sebeobslužných činností a postupné emocionální dozrávání.

Děti ve věku 4–5 let

Sebeobslužné činnosti by už měly zvládat, proto se posiluje především jejich samostatnost. Zapojují se cíleněji do strukturovaných a řízených činností. Učí se respektovat pravidla her, kamaráda, rozvíjet trpělivost a volní schopnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty i nové situace a rozvíjet se v dalších oblastech podle svých možností a schopností.

Předškolní děti, věk 5–6 let

Během celého dne se učí především rozvíjet a posilovat své již získané schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností. Činnosti jsou přitom již převážně cílené a strukturované, vedou
k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Mezi sebou se děti snaží domlouvat a dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, empaticky se chovat k druhým, mít pochopení, ale vážit si také sám sebe a svých vlastních názorů. Jde tedy o celkový rozvoj a posilování sociálních kompetencí a posílení emocionální stability a schopnosti čelit složitosti okolního světa bez stálé podpory dospělého.

Fotky MŠ na rajče.net

Fotky z akcí MŠ najdete na internetové stránce
(přístupové údaje získáte v MŠ)
http://mskobericeubrna.rajce.idnes.cz

Akce MŠ

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

No Code Website Builder