PROJEKT
"Moderní škola 2011"

Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem EU

Projekt OPVK 1.4.  CZ.1.07/1.4.00/21.1780
částka 390 300,- Kč.  
Projekt probíhal 1. 3. 2011 - 31.8. 2013.

Cíl projektu


Projekt má několik cílů, které jsou realizovány v klíčových aktivitách.

Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a používáním nových učebních materiálů.

Modernizace materiálně-technického zázemí - rozšířit počítačovou učebnu, koupit interaktivní tabule a doplnit je výukovým softwarem.

Klíčové aktivity


Ve dvou klíčových aktivitách učitelé vytvářejí sady digitálních učebních materiálů (DUM), které se používají při výuce. 

DUM

Digitální Učební Materiály


1. anglický jazyk - sada zaměřená na procvičování učiva ve 3. a 4. ročníku.
2. jazyk český - sada zaměřená na opakování, procvičování a upevnění učiva 1. a 2. ročníku.
3. matematika - sada má za cíl interaktivně prohlubovat učivo z matematiky a geometrie v 1. a 2. ročníku.
4. jazyk český - sada je určena k prohloubení učiva ve 3. a 4. ročníku, zejména učiva vyjmenovaných slov.
5. matematika - sada je zaměřena na vyvození a procvičení učiva ve 2. ročníku, zejména na numeraci do 100.
6. čtení a literatura - sada má za úkol prohlubovat čtenářské kompetence a zájem o četbu v 1. a 2. ročníku.
7. přírodní vědy - sadou jsme podpořily výuku v prvouce a přírodovědě v 1. - 4. ročníku.
8. přírodní vědy - sadou jsme podpořily výuku v prvouce, přírodovědě a vlastivědě.

Sady 1, 2, 3, 5 a 6 vytvořila Mgr. Dana Horká.
Sady 4, 7 a 8 vytvořila Mgr. Blanka Vodáková.

Na vyžádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v ČR.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Free AI Website Builder