PROJEKT
Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- Personální podpora
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

CZ.02.02.XX/00/22_002/0004128
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení projektu. 31. 8. 2025
Doba trvání: 24 měsíců
Poskytnutá dotace: 857 321,- Kč

Strategie: Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ/ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřských/základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace mateřských/základních škol.

Spolufinancováno Evropskou unií
Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Offline Website Builder