INFORMACE ze sběrny

Vážení přátelé,

s ohledem na pokračující nepříznivý stav na trhu papíru a klesající výkupní ceny musíme přistoupit ke zrušení výkupu kartonu a lepenky.
V současné situaci bychom Vám za odvoz a likvidaci tohoto materiálu museli
v závislosti na množství a vzdálenosti účtovat k úhradě minimálně 1 Kč/kg.

Protože ale chceme tradici školní sběrové soutěže zachovat, přijde nám jako logický krok ukončit výkup tohoto odpadu a zachovat sběrovou soutěž pouze
v rozsahu sběru novin, časopisů a letáků (tedy "čistého papíru"), za něž jsme schopni Vám stále platit domluvenou odměnu.

Je mi líto, že se tržní stav promítá i do školní sběrové soutěže, ale právě ze škol byl ve většině případů odvážen právě karton (ať už byl samostatný či zamíchaný společně s novinami jako "směska").

Prosím Vás tedy o poučení žáků a rodičů a důslednou kontrolu sbíraného materiálu při nakládce do objednaného kontejneru.

free site builder