Školní družina

Akce ŠD 2023/24

1

Září, Říjen, Listopad, Prosinec

9.10. Vytváření mandal z listů a šišek
23.10. Tvoření papírových draků
31.10. Halloween 

10.11. Projektový den – nachlazení – prevence

5.12. Legenda o svaté Barboře a svatém Mikuláši
8.12. Zdobení vánočního stromečku, vánoční zdobení 

2

Leden, Únor

15.1. Projektový den – Lidé a zvířátka – pomáháme zvířátkům v zimě
Stavby ze sněhu – pohybové hry ve sněhu (termín bude upřesněn)

15.-16.2. Příprava masek a karneval ve ŠD
27.2. Projektový den – Vizitka naší rodiny – povolání rodinných příslušníků 

3

Březen, Duben

20.3. Měsíc knihy – návštěva knihovny, moje nejoblíbenější kniha

8.4. Den ptactva – hledání pokladu a tématické tvoření
22.4. Den země – povídání a tématické tvoření
29.4. Čarodějnické odpoledne – výroba čarodějnic

4

Květen, Červen

7.5. Oslava Dne vítězství – s dětmi si zopakujeme proč slavíme 8.5. Den vítězství a
9.5. Zpívání s panem Hromkem 14:00-15:00
14.5. Filmové odpoledne s popcornem, pokud možno vyzvedávání až v 15:00

4.6. Den dětí ve školní družině – soutěže na školní zahradě, popřípadě v tělocvičně
11.6. Zpívání s panem Hromkem 14:00-15:00
18.6. nebo 25.6. Vítej léto – vodní bitva na školní zahradě se zmrzlinou, dle počasí můžeme vodní bitvu opakovat častěji
27.6. Mega bubliny na školním dvoře

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

Tvořivé odpoledne     

11.4.2024

Děti jsou velmi kreativní, tvoří rády z papíru, z látky, z modelíny, ale největší úspěch mělo u dětí vyrábění z drátku a alobalu. Děti si z dekoračního drátku vyrobily postavu, pak už jen trhaly alobal a obalovaly, u toho přemýšlely co jejich postava bude představovat, bude to fotbalista, baletka, lyžař? Není velké překvapení v naší družině, že tři čtvrtě postav jsou fotbalisti :-). Děti tato aktivita moc bavila a těší se jaké zajímavé techniky si příště vyzkouší.

Zážitková pedagogika

17.4.2024

S dětmi jsme se ve školní družině vrhli do zážitkové pedagogiky. Budeme se učit spolupracovat, fungovat v týmu, poznávat se, pracovat se svými emocemi a pojmenovávat je.

Jako první si děti vyzkoušely se svým týmem postavit nejvyšší věž a nejpevnější most, k tomu měli k dispozici půl kila špaget, jednu izolepu a jedny nůžky. Každý tým měl pět členů, úkol byl na čas a tak musely děti spolupracovat, plánovat, rozdělovat si dílčí úkoly. Poznávaly své místo v týmu, kdo má vůdčí schopnosti, kdo se cítí lépe, když na něm neleží zodpovědnost, ale práci v týmu má rád a je velkým přínosem A kdo by tam v tu chvíli radši ani nebyl. Sice si jedli stavební materiál pod rukama, ale zvládli to :-).

Před sebou máme ještě spoustu teambuildingových aktivit a moc se na ně těšíme. 

Předvánoční čas
ve školní družině

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek adventního čekání na Vánoce.
Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny čtyři, bude blízko Štědrý večer.
Několik příběhů týkajících se těchto událostí, jsme si připomněli i ve školní družině.
Výzdoba na chodbě základní školy se během školního roku několikrát mění.
Přesto si troufáme říct, že předvánoční čas vybízí k nejvíce inspirativnímu období nejen pro tvoření.
V plné píli během listopadu a prosince vznikaly jedinečné a unikátní vánoční ozdoby.
Myslíme si, že si děti daly opravdu záležet a v úterý 28. 11. 2023 nastal ten správný čas k samotnému zdobení vánočního stromečku.
Poté za námi přišel Ježíšek, který nám přinesl spoustu dárečků.
Slavnostní atmosféru určitě podtrhly tóny vánočních koled.

Podzimní tvoření
ve školní družině

3.11.2023

Podzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření.

Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru, malovaly, tvořily koláže z přírodnin, které nasbíraly.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy.

Naše děti jsou nejen kreativní v kreslení, ale dokáží postavit neuvěřitelné stavby z lega posuďte sami.

INFORMACE pro školní rok

2023/2024


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
pevná:      515 536 124
e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 4. 9. paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 15:30 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 15.30      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 100,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 500,- Kč - splatnost do 30.9.
    2) únor - červen: 500,- Kč - splatnost do 31.1.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Akce ŠD

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Drag & Drop Website Builder