website templates

Školní družina

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

INFORMACE pro školní rok

2019/2020


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
mobil:       739 183 780
pevná:      515 536 124 

e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 3. 9. 2019 paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka ZŠ podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 16:00 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • V době hlavních prázdnin je ŠD uzavřena. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 16.00      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 50,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 250,- Kč - splatnost do 30.9. 2019
    2) únor - červen: 250,- Kč - splatnost do 31.1. 2020

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Kdo je Ozobot ?

V pondělí 25.3.2019 nás navštívili v naší družině Ozoboti !

OZOBOT je miniaturní robot, nejmenší svého druhu. Jedná se o zajímavou interaktivní hračku, která dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji informatického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení.
Co Ozobot umí? Schopnosti Ozobota jsou založeny na optických senzorech. Při sledování čáry Ozobot zaznamená zakreslené instrukce vytvořené z barevných kódů a dle zadaných příkazů reaguje. Ozobot ke komunikaci využívá unikátní barevný jazyk, založený na různých variacích zelené, modré, červené a černé, přičemž každá variace znamená pro Ozobota jiný povel – tzv. ozokódy, které jsou dvou- až čtyřmístné.
Když chci, aby Ozobot odbočil, zrychlil či se zatočil jako tornádo, použiji příslušný ozokód. Ozobot navíc umí na křižovatce náhodně odbočit, je schopný přeskočit na čáru, chvíli počkat na místě, dokáže sčítat body nebo odbočky, umí měnit rychlost. Díky této „jednoduché“ logice založené na barvách jsou děti schopné vymýšlet své vlastní hry či vyprávět příběhy. 

Beseda v obecní knihovně

Velikonoční lidové zvyky a tradice

V pondělí 19.3. 2019 žáci navštívili místní knihovnu, abychom si tentokráte popovídali o nastávajících svátcích jara: Velikonocích.

Paní knihovnice dětem vyprávěla celý průběh velikonoc od Škaredé středy do Velikonočního pondělí. Připomněli jsme si zvyky a tradice jako jsou různé techniky barvení vajec, pečení beránka, pletení pomlázek. Děti Velikonoce dobře znají a své zážitky a zkušenosti vyprávěly i paní knihovnici.

Přilétá k nám jaro

Teplé počasí posledních dní uspíšilo příchod jara. V zahrádkách již kvetou sněženky a z teplých krajin se vracejí i první ptáci – skřivani, špačci, konipasi bílí. Takhle krásně nám v pondělí 11.března začal zábavně – vzdělávací program v naší školní družině. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací doplněných krásnými fotkami od pana Navrátila.

Kroužky, mimoškolní aktivity
a tělocvična 2018 - 2019

Česko-slovenský projekt ŠD

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018

9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia 

Záložka do knihy spojuje školy:  Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice 

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvární téma projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice a vymění si ji se žáky
z přidělené 
partnerské školy ze Slovenské republiky.

Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice a zároveň i jako průřezová téma do školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

Na základě tohoto projektu jsme spolupracovali v měsíci říjnu se školou ze SR:
Základna škola sv. Dominika Sávia, Kopanická 286, Machulince,
Nitrianský samosprávny kraj.

Vyrobili jsme krásné záložky pro děti ze Slovenska. Na oplátku jsme dostali záložky, které  vyrobily děti z Machulinců.

 Karneval


V pátek 23. března 2018 se konal tradiční karneval ve školní družině. Záplava masek provázela děti po celý den. Všichni se na tuto akci velmi těšili. V tělocvičně tančila zebra, princezny i pan král. Během karnevalu byla spousta zábavy při tanci, soutěžích i představování masek. Maškarní zábava nám utekla jako voda. Všichni obdrželi sladkou odměnu a domů odcházeli sice trošku unaveni tancem, ale plni příjemných zážitků z letošní veselice. 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE

V pondělí 29. 1. 2018 jsme v družině měli karetní odpoledne. Hráli jsme kvarteto, Černého Petra a další. Některé děti hrály karty poprvé. Nejoblíbenější hrou se stal Černý Petr. Zúčastnily se všechny přítomné děti a soudě dle úsměvů se tohle odpoledne velmi vydařilo.

Radovánky na sněhu 

leden 2018

Odpolední družina je místem, kde odpočíváme po dni plném učení.
Děti ze školní družiny ani v novém roce nezahálejí.
Zimní radovánky na prvním sněhu jsme si nenechali ujít.
Místo sněhuláka jsme uváleli obrovskou sněhovou kouli.

Leť vlaštovko, leť!

V pátek 12. 1. 2017 se uskutečnila ve ŠD velká soutěž „O nejdelší hod vlaštovkou“. Samotnému závodu předcházela týdenní intenzivní příprava vlaštovek za pomoci rodičů a spolužáků. Obdivuhodné úsilí bylo věnováno i vzhledu a výzdobě některých modelů. Vlaštovky krásně létaly,
k čemuž přispěla i výborná atmosféra v průběhu soutěže.

Výsledky v kategorii DÉLKA LETU
Nejdelší let byl dlouhý 15,00 m a povedl se žákovi ze 4. třídy Mariánu Hrubému. Druhý nejdelší let 12,00 m patřil jeho sestře Sofii Hrubé z 1. třídy a třetí nejdelší let 11,50 m se podařil žákovi 2. třídy Dominiku Dobrovolnému.

Výsledky v kategorii NEJKRÁSNĚJŠÍ VLAŠTOVKA
Ocenění patřilo žákovi ze 4. třídy Matěji Pazourkovi.

V kategorii POMOC SPOLUŽÁKŮM byl oceněn žák 4. třídy Marián Hrubý, který ochotně pomáhal svým spolužákům radou i skutkem při tvorbě vlaštovek.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za účast!

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125