css templates

Školní družina

Plán akcí
na březen-květen

 • 11.3. Přilétá k nám jaro- zábavně vzdělávací program s projekcí jarních ptáčků
 • 12.3. Návštěva místní knihovny na téma ,, Březen – měsíc knihy a internetu“
 • 25.3. Ozoboti – seznámení a programování robotů
 • 8.4. Karetní odpoledne – zahrajeme si UNO, Prší, Černého Petra, Pexeso
 • 17.4. Měsíc bezpečnosti – pojedeme na kole, koloběžce a budeme si povídat o bezpečnosti na silnici
 • 25.4. Slet čarodějnic a čarodějů – soutěž v letu na koštěti, skákání v pytli
 • 3.5. - 10.5. Výtvarný týden na téma ,,Den matek“
 • 21.5. Výstava "Fenomén Merkur" - interaktivní výstava nestárnoucí stavebnice Merkur na Zámku ve Slavkově u Brna 

  Začátek akcí od 13.00 hod.
  Program může být dodatečně změněn nebo doplněn.

Beseda v obecní knihovně

Velikonoční lidové zvyky a tradice

V pondělí 19.3. 2019 žáci navštívili místní knihovnu, abychom si tentokráte popovídali o nastávajících svátcích jara: Velikonocích.

Paní knihovnice dětem vyprávěla celý průběh velikonoc od Škaredé středy do Velikonočního pondělí. Připomněli jsme si zvyky a tradice jako jsou různé techniky barvení vajec, pečení beránka, pletení pomlázek. Děti Velikonoce dobře znají a své zážitky a zkušenosti vyprávěly i paní knihovnici.

Přilétá k nám jaro

Teplé počasí posledních dní uspíšilo příchod jara. V zahrádkách již kvetou sněženky a z teplých krajin se vracejí i první ptáci – skřivani, špačci, konipasi bílí. Takhle krásně nám v pondělí 11.března začal zábavně – vzdělávací program v naší školní družině. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací doplněných krásnými fotkami od pana Navrátila.

Kroužky, mimoškolní aktivity
a tělocvična 2018 - 2019

Česko-slovenský projekt ŠD

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018

9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia 

Záložka do knihy spojuje školy:  Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice 

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na které libovolnou technikou ztvární téma projektu Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice a vymění si ji se žáky
z přidělené 
partnerské školy ze Slovenské republiky.

Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice a zároveň i jako průřezová téma do školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

Na základě tohoto projektu jsme spolupracovali v měsíci říjnu se školou ze SR:
Základna škola sv. Dominika Sávia, Kopanická 286, Machulince,
Nitrianský samosprávny kraj.

Vyrobili jsme krásné záložky pro děti ze Slovenska. Na oplátku jsme dostali záložky, které  vyrobily děti z Machulinců.

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

INFORMACE pro školní rok

2018/2019


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
mobil:       739 183 780
pevná:      515 536 124 

e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 4. 9. 2018 u paní vychovatelky
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje paní ředitelka ZŠ podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

odpolední: 12.00 - 16.00 hodin


Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo úpravou
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost.
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 16.00      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 50,-Kč na měsíc. 


Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách
    1. září : 50,- Kč splatnost do 15.9.
    2. říjen - prosinec: 150,- Kč splatnost do 15.12.
    3. leden - březen: 150,- Kč splatnost do 15.3.
    4. duben- červen: 150,- Kč splatnost do 15.5.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

 Karneval


V pátek 23. března 2018 se konal tradiční karneval ve školní družině. Záplava masek provázela děti po celý den. Všichni se na tuto akci velmi těšili. V tělocvičně tančila zebra, princezny i pan král. Během karnevalu byla spousta zábavy při tanci, soutěžích i představování masek. Maškarní zábava nám utekla jako voda. Všichni obdrželi sladkou odměnu a domů odcházeli sice trošku unaveni tancem, ale plni příjemných zážitků z letošní veselice. 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE

V pondělí 29. 1. 2018 jsme v družině měli karetní odpoledne. Hráli jsme kvarteto, Černého Petra a další. Některé děti hrály karty poprvé. Nejoblíbenější hrou se stal Černý Petr. Zúčastnily se všechny přítomné děti a soudě dle úsměvů se tohle odpoledne velmi vydařilo.

Radovánky na sněhu 

leden 2018

Odpolední družina je místem, kde odpočíváme po dni plném učení.
Děti ze školní družiny ani v novém roce nezahálejí.
Zimní radovánky na prvním sněhu jsme si nenechali ujít.
Místo sněhuláka jsme uváleli obrovskou sněhovou kouli.

Leť vlaštovko, leť!

V pátek 12. 1. 2017 se uskutečnila ve ŠD velká soutěž „O nejdelší hod vlaštovkou“. Samotnému závodu předcházela týdenní intenzivní příprava vlaštovek za pomoci rodičů a spolužáků. Obdivuhodné úsilí bylo věnováno i vzhledu a výzdobě některých modelů. Vlaštovky krásně létaly,
k čemuž přispěla i výborná atmosféra v průběhu soutěže.

Výsledky v kategorii DÉLKA LETU
Nejdelší let byl dlouhý 15,00 m a povedl se žákovi ze 4. třídy Mariánu Hrubému. Druhý nejdelší let 12,00 m patřil jeho sestře Sofii Hrubé z 1. třídy a třetí nejdelší let 11,50 m se podařil žákovi 2. třídy Dominiku Dobrovolnému.

Výsledky v kategorii NEJKRÁSNĚJŠÍ VLAŠTOVKA
Ocenění patřilo žákovi ze 4. třídy Matěji Pazourkovi.

V kategorii POMOC SPOLUŽÁKŮM byl oceněn žák 4. třídy Marián Hrubý, který ochotně pomáhal svým spolužákům radou i skutkem při tvorbě vlaštovek.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za účast!

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125