Školní družina

Akce ŠD 2021/22

1

Září, Říjen, Listopad, Prosinec

9.10. Vytváření mandal z listů a šišek
23.10. Tvoření papírových draků
31.10. Halloween 

10.11. Projektový den – nachlazení – prevence

5.12. Legenda o svaté Barboře a svatém Mikuláši
18.12. Zdobení vánočního stromečku, vánoční zdobení 

2

Leden, Únor

15.1. Projektový den – Lidé a zvířátka – pomáháme zvířátkům v zimě
Stavby ze sněhu – pohybové hry ve sněhu (termín bude upřesněn)

15.-16.2. Příprava masek a karneval ve ŠD
27.2. Projektový den – Vizitka naší rodiny – povolání rodinných příslušníků 

3

Březen, Duben

20.3. Měsíc knihy – návštěva knihovny, moje nejoblíbenější kniha

8.4. Projektový den – Den ptactva (návrat ptáků ze zimních krajin)
23.4. Čarodějnické odpoledne  

"Chytrý jako sova"

Školní vzdělávací program

Prostory školní družiny

Aktivity


Ve školní družině se děti věnují různým formám vzdělávacích, herních a zábavných činností

Ukázky činnosti dětí

Tvořivost


Děti jsou
po celou dobu pobytu vedeny k tvořivé a kreativní činnosti

Knihovna

Knihovna


V budově školy
je k dispozici
obecní knihovna,
která je otevřena
jeden den v týdnu

Tělocvična

Tělocvična


V prostorách
nové tělocvičny rozvíjíme pohybové aktivity dětí

Podzimní tvoření
ve školní družině

3.11.2023

Podzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření.

Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru, malovaly, tvořily koláže z přírodnin, které nasbíraly.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy.

Naše děti jsou nejen kreativní v kreslení, ale dokáží postavit neuvěřitelné stavby z lega posuďte sami.

INFORMACE pro školní rok

2023/2024


Školní družina (ŠD) je školské zařízení zaměřené na výchovu mimo vyučování pro žáky 1.- 4. tříd ZŠ. Činnost školní družiny se řídí celoročním plánem navazujícím na školní vzdělávací plán. Hlavní náplní ŠD jsou odpočinkové, rekreační a především zájmové činnosti jako výtvarné, tělovýchovné, přírodovědné, literární, hudební apod. Děti si hravou formou rozvíjí své individuální schopnosti a dovednosti, rovněž se učí soužití v kolektivu, přátelství a vzájemné úctě.

Kontakty

Vychovatelka Mgr. Petra Sokolová
pevná:      515 536 124
e-mail:      druzina@zskoberice.info


Pravidla pro přijetí žáka do ŠD

 • žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisového lístku (ZL)
 • vyplněný zápisní lístek se odevzdává paní vychovatelce
 • termín odevzdání ZL: do 4. 9. paní vychovatelce
 • kapacita školní družiny je 30 žáků
 • o zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií až do naplnění kapacity školní družiny
 • na zařazení dítěte do ŠD není zákonný nárok

Provoz školní družiny

 • Ranní scházení před vyučováním: od 7:00 hodin
 • Odpolední provoz: 12:00 - 15:30 hodin 
 • Provoz ŠD první a poslední školní den je do 14 hodin. 
 • První týden v září je provoz ŠD od 11 hodin.

Odchod žáka ze ŠD

 • odchody žáka probíhají podle zadaných časů na zápisním lístku ŠD nebo oznámením 
  v deníčku
 • odchod žáka v jinou než výše uvedenou dobu je zákonný zástupce povinen předem písemně oznámit v deníčku ŠD, stejně jako předem známou nepřítomnost
 • žák může odcházet ze ŠD samostatně (bez doprovodu) pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce v deníčku
 • žáka nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonické domluvy!

Odpolední režim ŠD

11.45 - 12.15        příchod, hygiena, oběd

12.15 - 13.00       odpočinková zájmová individuální činnost 

13.00 - 13.45      zájmové činnosti dle celoročního plánu ŠD a ŠVP 

13.45 - 14.00      hygiena, příprava na vycházku 

14.00 - 14.40      rekreační činnosti, pobyt venku 

14.40 - 15.00      hygiena, pitný režim 

15.00 - 15.30      spontánní zájmová individuální činnost

Platby za školní družinu

Úplata za družinu je v souladu s právními předpisy stanovena ředitelkou školy
na částku 100,-Kč za měsíc. 

Úplata je splatná předem a platí se ve splátkách:
    1) září - leden: 500,- Kč - splatnost do 30.9.
    2) únor - červen: 500,- Kč - splatnost do 31.1.

Nezaplacení úplaty (bez závažného důvodu a snahy řešení) je důvodem k vyloučení žáka
z docházky do ŠD.

Akce ŠD

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Landing Page Creator