Stravování

Informace o zvýšení finančních limitů na nákup potravin ve školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Novela 13/2023 Sb.

Z důvodu nárůstu cen potravin upravilo Ministerstvo školství horní hranici finančních limitů na nákup potravin s platností od 1. února 2023. Podle této vyhlášky dojde ke zvýšení finančních limitů na potraviny od 1.2.2023:

Strávníci do 6 let

přesnídávka 8,00 až 15,00 Kč
oběd 17,00 až 36,00 Kč
svačina 8,00 až 15,00 Kč

Strávníci 7-10 let

přesnídávka 9,00 až 20,00 Kč
oběd 20,00 až 47,00 Kč
svačina 8,00 až 16,00 Kč

Strávníci 11 let

oběd 23,00 až 50,00 Kč


Naše školní jídelna navyšovala ceny stravného k 1. září 2022 a nyní stravné zvedat nebudeme.
Vývoj cen sledujeme a vyhodnotíme stav k 30. červnu 2023.

Poplatky za stravné
platné od 1. 9. 2022

Cena stravného se stanoví podle věku strávníka (data narození).
Vyhláška č.107/2005 Sb. (od 1.9. do 31.8.)

skupinapřesnídávka obědsvačina polodenní celý den
I.MŠ 3-6 let10,-24,-9,-34,-43,-
II.MŠ 7 let11,-27,-10,-38,-48,-
III.ZŠ 7-10 let27,-
IV.ZŠ 11 let29,-
IV.Cizí stávníci72,-

Přihlašování a odhlašování

Strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování.

Oběd musí rodiče přihlásit či odhlásit vždy
24 hodin předem, nejpozději však do 7:00 hodin ráno,
- buď osobně u paní kuchařky nebo vedoucí stravování
- nebo telefonicky na tel. čísle MŠ: 515 536 123
- nebo emailem na email jídelny: jidelna@zskoberice.info

Pokud nebude dítě odhlášeno, počítá se, jako by oběd odebralo.

Při nemoci se oběd vydává do jídlonosiče pouze první den nemoci od 11:15 do 11:30 hod ve školní jídelně. Další dny má možnost se ve školní jídelně stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Po nemoci je potřeba obědy opět přihlásit.

V době prázdnin jsou děti ze stravování odhlášeny.

Strávníci se řídí řádem školní jídelny.

Platba stravného

 • Všichni strávníci jsou povinni zaplatit obědy včas.
 • Stravné se platí hotově nebo inkasem z bankovního účtu.  
 • Stravné v hotovosti vybírá vedoucí stravování v určený termín
  (nadepsán na obálce dítěte).
 • K platbě formou inkasa z bankovního účtu je třeba vyplnit formulář a zadat ve své bance "svolení k inkasu" ve prospěch účtu naší školní jídelny.
 • Stravné se vybírá i inkasuje zpětně, po uplynutí měsíce. V říjnu za září atd. V měsících prosinci a červnu se stravné hradí 2x. Za prosinec a červen je z organizačních důvodů nutné uhradit stravné pouze v hotovosti.

Vnitřní směrnice: školní jídelna

 1. Vstup do jídelny je dovolen žákům s doprovodem pedagogů.
 2. Oběd se vydává: MŠ 11:30-11:50, ZŠ 11:50-12:10, důchodci 11:15-11:30 hod.  
 3. Oběd je třeba přihlásit a odhlásit 24 hodin předem. Je-li žák nebo pracovník nemocen a není odhlášen, může si první den odebrat oběd v plné cenové výši. 
 4. Všichni strávníci jsou povinni v požadovaném termínu zaplatit stravné v hotovosti. Nebude-li zaplaceno v daném termínu, nemůže se strávník v následujících dnech do zaplacení ve školní jídelně stravovat.
 5. Všichni musí odebrat všechny obědy, nelze si vybírat.
 6. Za teplou stravu vydávanou do jídlonosičů odpovídá kuchařka pouze v době výdeje.
 7. Pro cizí strávníky se vaří vždy za plnou hodnotu.
 8. Při mimořádných akcích školy se vaří za plnou hodnotu a počítá se vždy počet objednaných porcí.
 9. Pitný režim je na škole zaveden, každý žák si hradí měsíčně 10,- Kč
 10. Je nutno dodržovat 3 hodinový odstup mezi jídly (týká se hlavně MŠ).
 11. Dovrší-li dítě v MŠ ve školním roce 7 let, platí za oběd o 2,- Kč více. Je to podle nařízení vlády zákon č. 561/2004 a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
 12. Jídelníček na jeden týden je vyvěšen vždy na viditelném a přístupném místě.
 13. Je nutné dodržovat školní řád jídelny.

Označování alergenů ve školní jídelně

Povinnost označovat alergeny se týká všech výrobců potravin a všech článků veřejného stravování (např.restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod).

Od 13. prosince 2014 vzniká povinnost u jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. Označování alergenů je legislativně stanoveno v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU: 2000/13 do 13.12.2014 a později nahrazena 1169/2011 EU článek 21  

ČR: Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Seznam alergenů a jídelní lístek s uvedením alergenů je vyvěšen na vývěsce školní jídelny a na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice č.1169/2011 EU:

* Obiloviny obsahující lepek, výrobky z nich

* Korýši a výrobky z nich

* Vejce a výrobky z nich

* Ryby a výrobky z nich

* Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

* Sójové boby (sója) a výrobky z nich

* Mléko a výrobky z něj

* Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

* Celer a výrobky z něj

* Hořčice a výrobky z ní

* Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

* Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

* Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

* Měkkýši a výrobky z nich

Soutěž školní jídelny

   16.10. je světový den výživy

Připomínáme si jej od roku 1979. Tento den bychom si měli připomenout, že jsou stále na naší planetě lidé, kteří mají často hlad a naopak vyspělou část světa trápí obezita.

K tomuto dni vyhlásila školní jídelna soutěž pro žáky ZŠ na téma: Napiš, jak by podle tebe měla vypadat zdravá svačinka pro děti ve věku 6 – 10 let.

Děti se do soutěže aktivně zapojily.

Vyhodnocení odevzdaných jídelníčků bylo 15.10. a 16.10. proběhlo vyhlášení výsledků nejlepších jídelníčků.

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Mobirise.com