Základní škola

Akce ZŠ 2021/22

1

Září a říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
14.9. FOTOGRAFOVÁNÍ - jen žáci 1. třídy
14.10. - 18.11. PLAVÁNÍ
19.10. - VÝCHOVNÝ KONCERT v tělocvičně, 10:00 (ZŠ i MŠ) - skupina MARBO: Žádný muzikant z nebe nespadl

Realizace
Národního plánu doučování
v ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

Naše škola bude  v následujícím období věnovat pozornost žákům, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem, zejména v důsledku výuky v době pandemie.

Cílem programu je zajistit doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Vedení školy vytipovalo ve spolupráci se školním pedagogickým pracovištěm žáky, pro které by doučování bylo vhodné.

Pokud rodiče nebo přímo děti se souhlasem svých zástupců požádají svého třídního učitele (třídní učitelku), mohou být zařazeni do některé doučovací skupiny.

Organizace:
Zaměříme se na český jazyk, anglický jazyk a matematiku. Je také možné se věnovat některému jinému oboru, o který by byl zájem.

Doučování bude probíhat v čase mimo platný rozvrh hodin. Termíny mohou být ráno od 7:15 do 7:45 a také odpoledne po vyučování. Doučovat budou naši pedagogičtí pracovníci.
Cílem doučování je vysvětlit některé učivo, dohnat případné mezery ve vědomostech z předchozího období. 

Plody podzimu

V 1. ročníku jsme hned druhý týden organizovali výstavu plodů, které jsou na podzim v zahradě a na poli. Děti donesly z domu švestky, hrušky, jablka, mrkev, řepu, kukuřici, brambory a jiné plodiny. Děti plody poznávaly, třídily a pak následovala ochutnávka ovoce a zeleniny. Ochutnávka se jim líbila. 

Informační schůzka ZŠ

Vážení rodiče,

v pondělí 30.8.2021 v 16:00 hodin se uskuteční v tělocvičně školy
informační schůzka k zahájení školního roku 2021/2022.

Prosíme, dodržujte předepsaná hygienická opatření !

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 na školní zahradě pod lípou

2.- 5. třída se sejde v 8:00 hodin
1. třída přijde v 8:30 hodin.

Po zahájení odejdou žáci 2. až 5. ročníku do tělocvičny, kde se otestují antigenními testy. Rodičům žáků 1. ročníku budou předány základní informace. Aktovky si děti donesou až druhý den.

Žáci první třídy se budou testovat před vyučováním 2.9.2021 ve své třídě. Rodiče prvňáků mohou svým dětem při testování pomáhat (testovat se nemusí žáci, kteří se prokážou potvrzením o prodělání covidu v posledních 180 dnech).

Provoz školní družiny je zahájen 1.9.2021 od 9 do 14 hodin pro přihlášené žáky s negativním testem.

Dle nařízení MŠMT a MZ jsou žáci povinni ve společných prostorech používat ochranu nosu a úst, ve třídě používá ochranu nosu a úst pouze žák, který odmítne otestování.

Informace ze školní jídelny

Žádáme rodiče o nahlášení dětí ke stravování ve ŠJ
nejpozději 30.8.2021telefonicky: 515 536 123 nebo

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

Zahájení školního roku
1. září 2021 se sejdeme na dvoře školy, v případě špatného počasí v tělocvičně. Vstup bránou přes zahradu. Nechoďte, prosím, hlavním vchodem školy.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče dokoupí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4
* hadřík na tabulku 20x30cm
* igelitový ubrus do Vv 60x60cm
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* zástěra nebo větší triko
* cvičební úbor do tělocvičny v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky) 
* na hřiště tepláky, vhodnou obuv

Zajistí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero Tornádo
* tužka č.3
* pastelky 6 barev
* voskovky
* vodové barvy 
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* kulatý štětec č. 8
* sešitek do ŠD
* pravítko 15 cm  

Pomůcky si děti uloží do připravených krabic ve škole.

Ostatní

* látkový ubrousek na svačinu
* 1x papírové kapesníky celé balení
* obaly na sešity:
     - 2x na velký sešit A4
     - 5x na malý sešit A5
     - 1x na deníček
     - další dle potřeby
* 4x toaletní papír
* 80,- Kč na tekuté mýdlo
* 100,- Kč na pitný režim


První den si děti přinesou aktovku.

Akce ZŠ 2020/21

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2019/20

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2018/19

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2017/18

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Make your own web page with Mobirise