free site templates

Základní škola

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 v 8:00 ve třídách společně s rodiči.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září 2019.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče zajistí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* pravítko 20 cm
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4 a čísla A5
* igelitový ubrus do Vv
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* cvičební úbor v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky, věci a boty na ven) 

Zakoupí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero Tornádo
* tužka
* pastelky
* voskovky
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* vodové barvy
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* sešitek do ŠD

Děti si v září donesou

* 4x toaletní papír
* 20,- Kč na tekuté mýdlo
* 100,- Kč na pitný režim
* dva ručníky

Školní výlet

DinoPark Vyškov
12.6.2019

Žáci z 1. a 2. ročníku vyjeli na celodenní výlet. Nejprve jsme jeli vláčkem na dinosaury. V DinoParku jsme navštívili 4D kino a našli jsme druhohorní borovici. Pak jsme se vrátili do ZOO, kde jsme pozorovali velbloudy, koně, pštrosy a ryby. Výlet se nám velmi vydařil.

Učíme se na zahradě

V červnu využíváme k vyučování také posezení na školní zahradě. Vyučujeme čtení, hudební výchovu, pracovní činnosti a přírodovědu.

Den matek

besídka ve školní tělocvičně

Na páteční odpoledne 10.5.2019 jsme připravili besídku s představením ke Dni matek. Maminky, babičky, další hosty a také veřejnost jsme uvítali v tělocvičně školy. Naše paní učitelky nacvičily s dětmi pěkné pásmo.
Každá třída si podle svých zájmů a schopností vybrala program.
Nacvičili jsme básničky, písničky a veršované pohádky, ve školní družině secvičili moderní tanec Makarena, protože děti rády tancují.
Na závěr besídky jsme zařadili pohádku O šípkové Růžence v podání 3. a 4. třídy pod vedením paní učitelky Jany Procházkové. Děti pilně cvičily svoje party a tento muzikál zvládly na jedničku. Vystoupení se všem moc líbilo a jednotlivci i celek podaly pěkné výkony. Krásně zpívala Amálka Bartalosová v roli královny, Karel Vahalík jako král a nemůžeme zapomenout na prince v podání
Santina Konvaliny a Julie Křížové jako Růženky.  

Výstava betlémů

Pátek 14.12.2018 

Dopoledne jsme se byli podívat na obecním úřadě na výstavu betlémů. Dětem se výstava líbila, mnoho jich bylo z papíru, ze skla, kukuřičného šustí, dřeva a nejvíce se jim líbily betlémy z včelího vosku. Výtvarnými pracemi jsme se podíleli na zkrášlení výstavy. Celý týden jsme malovali, kreslili a tvořili, aby se každé dítě mohlo prezentovat na této výstavě.

Dílničky

pro rodiče s dětmi ve škole

Ve středu 12.12.2018 jsme pro rodiče s dětmi uspořádali vánoční dílničky.
Rodiče si v příjemné vánoční atmosféře přišli vytvořit se svým dítětem andělíčka, stromeček nebo sádrovou ozdobu. Učitelky připravily dostatek materiálu a k tvoření nám hrály koledy.

Mikulášská nadílka

5.12.2018

Ve středu za námi dopoledne přišel Mikuláš s čertem a andělíčkem. Nejprve nadělil dárečky v mateřské škole a pak také přišel za dětmi do školy.

III. ročník Koberské laťky

Sportovní soutěž ve skoku do výšky se uskutečnila v sobotu 22.9. 2018 v Den otevřených dveří při příležitosti oslav 100 let republiky.
Děti byly rozděleny do čtyř kategorií: mladší a starší dívky, mladší a starší chlapci.
Na soutěž se přišlo podívat hodně rodičů, kteří své ratolesti vydatně povzbuzovali. Děti se na soutěž velice těšily a podávaly vysoké výkony.

Listina vítězů

mladší žákyně

1. Michaela Mitrusi
2. Sofie Hrubá
3. Liliana Kreutzerová

starší žákyně

1. Julie Křížová
2. Kristýna Blažková
3. Ema Zahoranská

mladší žáci

1. Karel Vahalík
2. Daniel Kadlec
3. Jan Jeřábek

starší žáci

1. Marek Sedlák
2. Alexandr Had
3. Marian Hrubý

Školní výlet

14.6.2018

Letos se nám školní výlet povedl. Počasí bylo ideální na cestování. Ve Strážnici jsme posvačili a pak byla vycházka podél kanálu. Následovala plavba lodí Ámos s komentovanou přednáškou o vodních rostlinách, ptácích a vydrách. Dověděli jsme se také o historii a vzniku kanálu. Pak jsme měli krásnou procházku k zámku ve Strážnici. V zámecké zahradě jsou tři amfiteátry na tradiční festival lidových tanců a písní. Naše dívky zlákalo velké pódium a zatančily si společný tanec. Odpoledne nás ještě čekala prohlídka skanzenu. Pan průvodce měl poutavý výklad. Nejvíce se nám líbila chalupa, kde vystavovali dřevěné pračky a žehličky. Letos jsme jeli na výlet sami a moc jsme si to užili.

Den dětí ve škole

Turnaj ve vybíjené

V pátek jsme uvítali v naší škole děti ze ZŠ Milešovice. Přišly si k nám zahrát o pohár ve vybíjené. Nejprve jsme s nimi hráli přátelský turnaj a jen jsme se rozehřívali. Po přestávce se napětí zvýšilo a hrál se turnaj o pohár. Děti okolo hřiště povzbuzovaly své hráče. Také se na nás přišly na chvíli podívat i děti z mateřské školy. Naše družstvo dalo do hry všechno a nakonec jsme zvítězili! Pohár zůstal v Kobeřicích a měli jsme z toho velikou radost.

Beseda s bývalým žákem

 základní školy v Kobeřicích u Brna

Vydáno 4.5.2018, Mgr. Dana Horká 

V pondělí 30. dubna jsme si pro děti připravili zajímavou besedu s absolventem naší školy. Vítkovi je 20 let a ze čtvrté třídy odešel v roce 2008 do 5. ročníku do Slavkova u Brna. Děti se ptaly, kdy se v naší škole učil a které předměty jej nejvíce bavily. Čemu dával přednost, jestli chodil do družiny a jaké kroužky navštěvoval. Dotazy nebraly konce, žáci se ptali na spolužáky a jeho kamarády. Dověděli se, že v Kobeřicích navštěvoval kroužek angličtiny, hru na klavír u pana Hůrky ze ZUŠ, taneční kroužek a sportovní hry. Pozorní žáci si mohli vytvořit obrázek o škole, kterou navštěvují nyní a která jim dává mnoho možností. Mohou dále studovat a jednou budou vyprávět další generaci o tom, kde zahájili školní docházku. Vítek si pro děti připravil postřehové hry a děti byly nadšené. 

Klíčení semen a

pozorování růstu rostlin

Projektové vyučování – pracovní činnosti

Typ projektu: střednědobý 20.3. - 14.5. 2018

Cílová skupina: 1. a 2. třída

V úterý 20. března jsme začali v rámci předmětu pracovní činnosti projekt Klíčení semen.
V prvouce jsme se učili o klíčení, rozmnožování rostlin a podmínkách pro jejich růst. Celé pozorování bude probíhat na základě mezipředmětových vztahů, kdy vědomosti z prvouky použijeme v praxi v rámci pracovních činností. Záznamy povedeme pomocí českého jazyka a psaní.

Děti se nejprve rozdělily do dvou skupin a zvolily si kapitána. Pak namočily fazole na kousek vaty do mističek s vodou. Jednotlivé činnosti si zapsaly do záznamu.

Po týdnu jsme vyklíčené fazole přesadili do hlíny a do misek jsme dali klíčit ořechy. K fazolím, které měly první lístky žáci přidali proutek jako oporu. Fazole se začaly po opoře pnout.

Děti se o rostlinky staraly, zalévaly je a přenesly na okno ke slunci. Pečlivě zaznamenávaly růst rostlin.

Během dvou měsíců rostliny přerostly oporu a tak je děti zasadily do záhonu na školní zahradu. Z 10 ořechů nám jeden vyklíčil, přesadili jsme jej do velkého květináče. Budeme jej dále pozorovat a máme v plánu na podzim ořech zasadit v rámci oslav 100 let výročí republiky do školní zahrady.


Mobirise

100. výročí založení Československé republiky

V rámci celorepublikového projektu 100 let republiky, který probíhá po celý rok 2018 a vyvrcholí 28. října 2018, jsme pro děti a rodiče ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna připravili různé sportovní a kulturní aktivity. Na podporu sportovních a přátelských vztahů dětí v okolí pořádá naše škola přátelské turnaje ve vybíjené.

První turnaj jsme si domluvili se ZŠ Milešovice na Den dětí, kdy budeme hrát o putovní pohár. Pohár bude vlastnit výherní družstvo celý další rok a pak se zase utkáme o vítězství.

Další turnaj pořádáme se ZŠ Heršpice, který je také zahrnut jako součást preventivního programu organizace Podané ruce.

Vyvrcholením celého sportovního soutěžení bude třetí ročník Koberské laťky. Žáci budou soutěžit ve skoku do výšky. Třetí ročník Koberské laťky plánujeme na podzim 2018 spolu se zasazením stromu s Obecním úřadem v Kobeřicích u Brna za účasti dětí, žáků a rodičů. Součástí oslav a celodenního programu budou i doprovodné akce ve škole v rámci Dne otevřených dveří. Rodiče si budou moci zasoutěžit se svými dětmi a ověřit své znalosti o Československé republice.

Tancohrátky

Vydáno 4.5.2018, Mgr. Dana Horká 

Toto dopoledne bylo krásné, protože jsme měli možnost si zatancovat s Veronikou. Přijela za námi až Hradce Králové a dětem se moc líbila. Tancovali jsme v tělocvičně, protože tam je nejvíce prostoru. Tancohrátky byly určeny pro děti předškolního věku a mladší školní děti. Všichni se zapojili a byli nadšení z pohybu. Veronika nám připravila krásný program, který začínal probuzením a končil večer usínáním. Cestou jsme potkali spoustu zvířátek. Veronika studuje poslední ročník konzervatoře, sama si písničky pro děti skládá, nahrává a dělá i doprovod. Je velice nadaná a to jsme mohli vidět na celém jejím vystoupení s dětmi. Měla pěkné vystupování a děti nadšeně tančily, poskakovaly a spontánně reagovaly na písničky. Výběr byl kvalitní a program se nám líbil. Při výběru programu se snažíme najít něco nového, neobyčejného, co je pro děti přínosem po stránce estetické, pohybové, hudební, posílení kreativity, doplnění vědomostí nebo odpočinku.

Zvířátka a Petrovští

Divadlo

Vydáno 27.4. 2018, Mgr. Dana Horká

Vybrali jsme pro děti velice krásné divadlo. Jistě znáte verše a říkadla ze Špalíčku veršů a pohádek od Františka Hrubína. Jedna z pohádek, Zvířátka a Petrovští, byla předlohou pro naše představení.

Autorka a herečka v jedné osobě si příběh upravila, přidala hudbu a písničky a zážitek byl překrásný. Někteří hrdinové se představují v netradičních rolích. Dřevěné divadlo bylo na otáčecím pultu. Loutky vydávaly zvuky při dotyku, divadlo se otáčelo, otvíralo a zavíralo. Děti si mohly po představení celé divadlo i loutky zblízka prohlédnout a popovídat si s paní herečkou.

Produkce byla kreativní a rozvíjela fantazii dětí.

Sdílíme nadšení dětí, a proto jsme příští rok objednali pohádku z džungle „Mauglí“. Už teď se těšíme!

Celé Česko čte dětem

PROJEKT

Celé Česko čte dětem

Také naše škola se ve školním roce 2017/18
zapojila do tohoto projektu.


Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Move your body!

Projektová výuka

Vydáno 26.1.2018

Po svátečním volnu plném hodování jsme se třídou zahájili týdenní projekt
MOVE YOUR BODY - JSME  V POHYBU

Týden odstartoval písničkou The Body song v hodině anglického jazyka, známou rovněž v české verzi pod názvem Hlava, ramena, kolena. „Čtvrťáci“ píseň oprášili a „třeťáci“ je rychle dohnali a dále si osvojovali slovíčka popisující části obličeje a kreslili „funny faces“. V tělesné výchově jsme si rovněž fixovali „the parts of body“ formou hry a dále se učili správnému držení těla, koordinaci a provádění cviků při rozcvičce s prvky jógy. Využili jsme rovněž hodin českého jazyka, kde si děti opakují učivo z tvarosloví a aktivity jsme zaměřili na hledání podstatných jmen právě z oblasti částí těla. V závěru týdne jsme si obohatili slovní zásobu o nová anglická slovíčka: What can I do? I can move. I can swim. I can run…. (Umím se hýbat, plavat, běhat,…) Tuto slovní zásobu pak děti přenesly na výkres formou koláže. Dílo se jim více než zdařilo!  

Projektová hodina angličtiny

Děti vytvářejí kalendář

Vydáno 20.12.2017

S koncem blížícího roku se učivo točí kolem vzdělávací oblasti Lidé a čas. Pro upevnění v anglickém jazyce jsme s třídou zvolili formu projektu, který děti provedl hravou formou anglickými názvy ročních období, jejich měsíci a dny. V hodině anglického jazyka jsme zpívali, mluvili a soutěžili s didaktickými pomůckami. 

Pro upevnění psané formy slovníček, jsme si pak v hodině výtvarné výchovy vytvořili kalendář s libovolně zvoleným motivem daného měsíce. Načrtnutý obrázek děti popsaly příslušným anglickým slovíčkem, které znaly. Neznámý výraz si mohly vyhledat ve slovníčku a rozšířit si tak slovní zásobu. Obrázek měsíce závěrem děti vybarvily.

Posuďte sami, že se jim dílo povedlo!

Andělíčci a čerti

Projektový den

V úterý 5. prosince 2017 jsme měli plnou školu andělíčků a čertíků. Děti přišly do školy v kostýmech a protože v pekle nebyla žádná pravidla, mohly psát na zemi nebo pod lavicí. Čerti a andělé řešili křížovky a rébusy. Zpívali jsme koledy, přednášeli básničky o Mikuláši, poslouchali jsme písničky o zimě. Děti měly i krátkou diskotéku a rej masek. 

V deset hodin jsme byli pozváni do místní knihovny a dověděli jsme se, jaké jsou vánoční obyčeje. Když se děti vracely do tříd, někdo zabušil na dveře. To asi přišel Mikuláš. Pak jsme hledali balíčky a starší žáci nejprve vyluštili křížovku, kdy jim tajenka napověděla, kam Mikuláš balíčky uložil. Ještě jsme zpívali a jedli dobroty a pak už byl oběd. Projektové dopoledne se nám povedlo a děti se náramně bavily. 

Slavnostní otevření

přístavby a nástavby školy 17. prosince 2016

Za přítomnosti ministryně školství, paní Kateřiny Valachové, jsme slavnostně otevřeli nástavbu a přístavbu školy. Této slavnostní chvíli předcházelo několik měsíců usilovné práce.
Hned první prázdninový den byly započaty přípravné a bourací práce. Přes celou řadu komplikací a částečnou nepřízeň počasí se podařilo obnovit provoz školy v druhém týdnu září. Práce pak pokračovaly a bylo to období velice náročné na organizaci školní výuky a chodu celého zařízení.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří v tomto období plnili celou řadu úkolů nad rámec svých povinností a přispěli tím ke zdárnému dokončení. Také bych chtěla poděkovat investorovi, vedení obce a panu starostovi, který celou akci koordinoval.  Nyní máme zmodernizovanou a bezpečenou školu, která splňuje vysoké nároky pro moderní výuku dětí.  
Přeji všem dětem, aby se v celé škole cítili dobře!

Galerie ze starého webu

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125