Základní škola

Akce ZŠ 2022/23

1

Září a říjen

1.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
5.-9.9. Adaptační týden + prevence (přizpůsobení režimu školy, pravidla třídního kolektivu, mentoring = dohled a pomoc s chystáním na výuku prvního ročníku od starších žáků, preventivní programy v rámci třídního kolektivu)
30.9. PÁ opáčko dopravní hřiště (kolo/koloběžka) 

8. – 23.10. Code week testování IT (itfitness.eu)
19.10. ST Country tance (Procházka) 80,- dítě
20.10. ČT Plavecký výcvik
31.10. – 4.11. Týden svátků zesnulých
31.10. Halloween (AJ – články, slovíčka, kostýmy, výzdoba) – pokračování ve ŠD 

2

Listopad, Prosinec

2.11. Dušičky (ČR, Památka zesnulých, ČJ sloh)
3.11. Plavecký výcvik
4.11. Dia de muertos (= mexický svátek Den mrtvých, VV masky)
10.11. Plavecký výcvik
22.11 Konzultační hodiny (čtvrtletí)
24.11. Plavecký výcvik

1.12. Plavecký výcvik
27.11. – 18.12. Advent, Vánoce, Nový rok
6.12. Mikuláš (čertovský den – tematická výuka) + družina
8.12. Vánoční dílničky (korálková dílna cca 60,- Zemánková)
22.12. Třídní besídka (vánoční naladění, koledy, ochutnávka cukroví, drobné tvoření)
 

3

Leden

3.1. Nástup dětí do školy.
6.1. Tři králové, mudrci z východu - ve třídách
11.1. Jóga pro děti - profesionální cvičitel
17.1. Individuální pohovory s rodiči - klasifikace
18.1. První třídu navštíví předškoláci z MŠ
18.1. Jóga pro děti 
31.1. Předání vysvědčení za I.pololetí

4

Únor

3.2. Jednodenní pololetní prázdniny

Projekt LES a VESMÍR

Druhý lednový týden si 4. a 5. třída obohatila výuku o projekty pod názvy LES a VESMÍR, které navázaly na osvojené učivo Přírodovědy. Žáci si vyhledávali informace, zpracovávali prezentace na PC i ústně, spolupracovali a kašírováním tvořili své modely k tématu. Nakonec vše odprezentovali nejen pro ostatní spolužáky. Vyslechnout si je přišly i děti z 2. a 3. třídy. Společnou debatou o vzájemné pomoci, vhodném či nevhodném zpracování prezentace a mluveném projevu jsme projekt zakončili.

Preventivní programy

První den po vánočních prázdninách k nám do školy zavítal pan RNDr. Bc. Ludvík Hanák - lektor ze vzdělávací společnosti e-DUHA.

Pro žáky prvního až třetího ročníku si připravil preventivní program s názvem Kamarádi online.

Přednáška pro starší žáky naší školy nesla název Děti a sociální sítě, YouTube a Youtubering.

Pan Hanák přednášel poutavě, děti pozorně poslouchaly a zapojovaly se do diskuse.

V rozhovoru s dětmi rozebíral k čemu slouží internet, co je to Google, Youtube, Facebook, co znamenají slova challenge, unboxing nebo merch. Dále se diskutovalo o výhodách a nevýhodách internetu. Uváděl různé situace a příběhy ze života dětí spojené s nebezpečenstvím.

Lektor dětem připomněl, jak je důležité komunikovat jen s lidmi, které bezpečně známe, protože vytvořit si falešný profil na internetu je jednoduché.

Děti upozornil na to, že ne všechno, co je na internetu, je pravda.

Čas strávený s panem Hanákem rychle utekl a děti si z přednášek odnesly spoustu zajímavých a hlavně užitečných informací. 

Den s knihou

Projektový den v českém jazyce

V pátek 16.12.2022 před Vánoci jsme se sešli nad knihami, které nás baví a společně debatovali nad jejich příběhy. Každý žák si donesl svou knihu. Zkusili jsme si role spisovatelů a jejich úskalí při vydávání a propagaci knihy. Na závěr si děti obal své vymyšlené knihy nakreslily. Projektový den měl širší záběr a jeho záměrem bylo prolínání českého jazyka, finanční gramotnosti, výtvarného cítění a fantazie.

Korálkohraní

V adventním čase proběhla na škole vánoční dílna s korálky.
Děti za pomoci pedagogů a dle pokynů paní Martiny vytvářely z korálků, drátků a dalších dílků krásné náušnice, přívěšky na klíče a krk nebo náramky. Kdo měl hotovo, mohl si vyrobit vánoční tužku z připravených doplňků ozdobit rolničkou, která nám doprovázela výuku po zbytek dne. 

Mikuláš

V úterý 6.12. přišel do školy za dětmi Mikuláš s čertama a andělem.
Navštívil každou třídu zvlášť a vyptával se, jak děti ve škole prospívají.
Některé děti si připravily básničku nebo písničku.
Také měly kostýmy čertíků a andělů.

Halloween

V pondělí 31. listopadu proběhl ve škole tematický den Halloween.

Všichni jsme se sešli ve III. třídě. Žáci 5. ročníku si pro mladší spolužáky připravili prezentaci k svátku všech svatých, Dušičkám a svátkům zemřelých v jiných zemích.

Prezentace proběhly na interaktivní tabuli. První prezentaci si připravil Matěj Horňák o svátku Halloween, další svátek si pro nás připravil Daniel Kadlec a jako poslední nám o svátcích ve světě vyprávěly Nikola Blažková, Michaela Mitrusi a Amy Anna Vaculíková.

Čtvrtý ročník nám také v kostýmech zahrál scénku z halloweenského koledování. Nakonec jsme shlédli pohádku Jak to bylo na Dušičky.

Děti si dozvěděly proč a jak se tyto svátky slaví u nás a ve světě.

Zdravá strava

V tomto týdnu jsme se zúčastnili projektového dne na téma Zdravá strava.

Děti byly pedagogy rozděleny do smíšených skupin, které spolupracovaly.

Pod dohledem odborníka jsme vyslechli interaktivní přednášku, kterou doplnila paní učitelka o krátká videa a pracovní listy
k zdravému stravování. Po společném zopakování nově nabytých vědomostí jsme se šli občerstvit a zároveň poznávat potraviny zdravé a nezdravé.

Poté si každá skupina vybrala pracovní místo a podle instrukcí si děti rozdělily úkoly k vytvoření zdravé svačiny dle receptu, vytvoření zdravého jídelníčku a model jídla z plastelíny.

Následovala ochutnávka a hodnocení jednotlivých skupin ostatními.

Na závěr vymyslela a předvedla každá skupina reklamní scénku na propagaci zdravého stravování.

Děti se nejen obohatily o nové informace ke zdravému stravování, ale také si vyzkoušely kooperovat, komunikovat a porozumět zadaným úkolům.

Dopoledne na dopravním hřišti

V pátek 7. října jsme využili krásného podzimního dopoledne a vyrazili jsme s dětmi na dopravní hřiště naší obce. Žáci naší školy absolvovali dopravní výchovu už minulý rok, a proto bylo potřeba zopakovat si nabyté vědomosti. Nejdřív jsme si ve škole společně procvičili teoretické poznatky týkající se bezpečnosti a pravidel silničního provozu. Následně jsme se vydali s koly i koloběžkami na dopravní hřiště. Prvňáčky jsme seznámili s prostředím, vysvětlili jsme jim různé dopravní problémové situace a zopakovali jsme si s nimi dopravní značky. Poté si už děti nasadily na hlavy helmy, nasedly na své dopravní prostředky a staly se účastníky silničního provozu. My, učitelky, jsme byly spokojené, protože děti si pamatovaly většinu poznatků z předchozího školního roku a prvňáčci se učili velice rychle.

Všem dětem přejeme hodně šťastných kilometrů. 

Výlet Macocha

Chráněná krajinná oblast Moravského krasu láká své návštěvníky nádhernou přírodou, klidným prostředím a příjemnou teplotou vzduchu v letních měsících. Nás ve škole tato představa také nadchla, a proto jsme ve čtvrtek 23. 6. 2022 vyrazili autobusem na výlet. Cesta v klimatizovaném autobusu ubíhala rychle a nabízela pěkné pohledy na okolní krajinu. Po vystoupení z autobusu jsme se nasvačili a plní sil jsme nastoupili do vláčku, který nás zavezl kousek od vstupu do Punkevní jeskyně. Návštěva této jeskyně však ještě musela chvíli počkat. Nejdřív byla na programu jízda lanovkou, která nás vyvezla k hornímu výhlidkovému můstku propasti Macocha. Pěšky jsme pak sešli k dolnímu vyhlídkovému můstku a podívali jsme sa na propast z jiné výšky a perspektivy. Žáci poté dostali krátký rozchod, který využili zejména na nákup suvenýrů. Následovala zpáteční jízda lanovkou směrem dolů a příjemná procházka ve stínu podél řeky Punkvy. Prohlídku jeskyně s průvodcem jsme měli objednanou na 13:00 hodin. Předtím jsme se ještě jednou nasvačili a připravili jsme se na vstup do jeskyně. V bundách a dlouhých kalhotech jsme vstoupili do jiného světa, který nás uchvátil svou krásou. Na závěr prohlídky nás čekala plavba na lodičkách, které nás vyvezly z jeskyně ven. Cestou domů bylo slyšet zanícené rozhovory žáků, kteří nadšeně mluvili o zážitcích. Někteří, více unavení, dokonce cestou domů usnuli. My, učitelky, jsme děti pochválily za jejich vzorné chování a měly jsme radost, že se nám všem výlet krásně vydařil. 

Akce ZŠ

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
zskoberice@centrum.cz
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Designed with ‌

Landing Page Builder