create your own website

Základní škola

Akce ZŠ 2019/20

1

Září

19.9. VÝUKA PLAVÁNÍ (1. lekce)
26.9. PLAVÁNÍ 

2

Říjen

3.10. PLAVÁNÍ
10.10. PLAVÁNÍ
16.10. DRAČÍ ZPÍVÁNÍ (1. -3. třída)
17.10. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ
25.10. VÝROBA KRMÍTEK (3. - 5. třída)
31.10. HALLOWEEN (ZŠ+ŠD)

3

Listopad

1.11. POLICIE - doprava, šikana
8.11. Divadlo RADOST - pohádka Zlatovláska (jen 1. ročník)
8.11. SLAVKOV - výstava zvířat (3. - 5. ročník)
12.11. Individuální FOCENÍ DĚTÍ - Vánoce 2019
13.11. Třídní schůzky

4

Prosinec

5.12. MIKULÁŠ, REJ ČERTŮ
10.12. DĚTI SI PEČOU PERNÍČKY ve škole
12.12. DÍLNIČKY pro rodiče s dětmi

5

Leden, Únor

6.1. Začátek vyučování
16.1. SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ, INFORMACE O ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
22.1. HOVOROVÉ HODINY
29.1. VIDA - (2.-5. třída)
30.1. VYSVĚDČENÍ
31.1. Jednodenní pololetní prázdniny
17. 2. - 23. 2. Jarní prázdniny

Návštěva předškoláků ve škole

29. 1. 2020 se přišli předškoláci seznámit s prací žáků v 1. třídě.
Děti z mateřské školy usedly v lavicích a pracovaly na pracovních listech s paní učitelkou. Činnost ve třídě se střídala, děti pracovaly u tabule, v kruhu, a na konci si vyzkoušely interaktivní tabuli. Nejvíce je zaujalo pexeso a puzzle. Děti si velice rychle osvojily práci s interaktivním perem. Každý dostal svou složku, ve které jsou pracovní listy. Každý další týden dostanou jednu stránku a tu do pátku vypracují a přinesou zpět do MŠ. Celé období bude zakončeno další návštěvou ve škole zaměřené na geometrické tvary a grafomotorická cvičení. 

Dramatizace pohádky
O rukavičce

Žáci 2. a 3. ročníku si pro první třídu nastudovali pohádku podle ukrajinské předlohy O rukavičce. Dramatizace této pohádky nám připomíná známou pohádku: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“.
Děti vyrobily kulisy a do příběhu přidaly ještě další obyvatele lesa. První třída viděla práci starších spolužáků, což je podpoří ve vlastní dramatizaci pohádek a čtenářské gramotnosti.

Mikulášská veselice 2019

Pátého prosince si všechny děti donesly do školy kostýmy čertů a andělů. Připravily se na rej čertíků a na mikulášskou nadílku.

Děti byly od rána v maskách a ve třídách plnily úkoly. V deset hodin jsme se všichni setkali
v tělocvičně na společném představení. Zde děti zpívaly a přednášely básničky. Pak jsme hráli hry a tančili. Čerti při tanci podlézali pod tyčí a všem se to náramně líbilo. Ještě jsme si zahráli hry a pak jsme se rozešli do tříd hledat nadílku. Starší žáci museli nejprve vyluštit křížovku
s nápovědou, aby mohli balíčky najít. Menší děti kreslily Mikuláše.

Škola byla plná veselých čertů a všechny učitelky přišly v kostýmech a zapojili se i ostatní zaměstnanci. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

pro žáky základní školy

Kpt. Zdeňka Procházková
z oddělení prevence Policie ČR navštívila ZŠ a prozkoušela žáky
z dopravních znalostí. Dále formou debaty a zážitkovou pedagogikou společně probírali téma šikany a postoje k ní.
Na další preventivní setkání se budeme těšit v lednu.

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

školní rok 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020
2. září 2019 v 8:00 ve třídách společně s rodiči.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září 2019.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

První schůzka s rodiči bude v srpnu v přípravném týdnu.


Přeji hezké prázdniny a šťastné vykročení do nového školního roku!

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Rodiče zajistí

* papuče
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 2-3 tužky
* ořezávátko
* lepidlo Herkules
* barevné papíry
* obaly na sešity a knihy
* obal na písmenka A4 a čísla A5
* igelitový ubrus do Vv
* plastelína, kelímek na vodu
* kulatý štětec č. 10
* cvičební úbor v tašce
(tričko, trenýrky, cvičky, věci a boty na ven) 

Zakoupí škola

* veškeré učebnice
* všechny pracovní sešity
* pero na psaní
* tužka
* pastelky
* voskovky
* sešity a výkresy
* číslice a písmenka
* vodové barvy
* fólie A4
* pytlíky na pomůcky
* štětec plochý č. 1
* sešitek do ŠD
* pravítko 20 cm  

Děti si v září donesou

* 4x toaletní papír
* 100,- Kč na mýdlo a pap.ručníky
* 100,- Kč na pitný režim
* 1x krabice papírových kapesníků

Akce ZŠ 2018/19

přehled aktivit ve školním roce

Akce ZŠ 2017/18

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info

Kontakt

Email: zskoberice@centrum.cz
ředitelna: 515 536 122
MŠ: 515 536 123
ŠD: 515 536 124
Stravování: 515 536 125