Základní škola

Akce ZŠ 2023/24

1

Září, Říjen

4.9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
4.-8.9. Adaptační týden
11.-15.9. Slušný žáček pozdraví - týden dodržování slušného chování, zdravíme se z vesela
21.9. Plavecký výcvik, první hodina
27.9. Doctor Dancer, tancování pro děti

18.10. Vánoční focení žáků 
31.10. Hallowen - 5. ročník

2

Listopad, Prosinec

2.11. Dušičky - pranostiky a zvyky
9.11. Zmrzlinář - vyhlášení vítěze výtvarné soutěže spojené se seminářem finanční gramotnosti
13.11. Třídní schůzky - konzultační hodiny
23.11. Divadlo Radost
21.11. divadlo Radost – Čaroděj ze země Oz (příjezd: cca 11:40, následuje oběd, odchod domů)
26.11. začíná Advent – v pondělí (27.11.) si stavíme a zdobíme ve třídě stromeček

5.12. Mikuláš – tematická výuka + děti mohou přijít za čerty/anděli
15.12. Vánoční dílničky – celodenní tvoření vánočních ozdob, dárečků, přání
22.12. Třídní vánoční besídka – společné hry, zpívání, ochutnávka cukroví

3

Leden, Únor

15.1. konzultační hodiny - pololetní klasifikace
31.1. Pololetní vysvědčení

2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
17.2. Vystoupení pro důchodce
20.2. Předškoláci přijdou na návštěvu do 1. třídy
28.2. Hvězdárna Brno - 4. a 5. ročník

4

Březen, Duben

6.3. Rytmická show
15.3. 3D tiskárna, p. Riesner
18.3. Megabrouci Brno
22.3. Noc s Andersenem - přesouvá se na 26.4.
28.3. Velikonoční prázdniny

10.4. Zápis dětí do 1. třídy
15.4. konzultační hodiny s rodiči
15.4. TU – formou konzultačních hodin (hodnocení a chování žáků) + volba do školské rady z řad rodičů
26.4. Den Země – prezentování projektů/zvířátek, práce na školním pozemku (pracovní oblečení, motyčka/hrábě
26.4. Noc s Andersenem - náhrada akce pro přihlášené, od 17:30 – 20:00, pro starší žáky přespávání s knihou, konec v SO 8:30

5

Květen, Červen

17.5. Den matek – divadelní představení pro maminky (čas bude upřesněn)
22.5. fotografování tříd + skupinek a jednotlivců (paní Troják, cena bude upřesněna)
24.5. školní výlet resort Březová, vybíráme 600,-Kč (vč. oběda)

24.-27. 6. úklid tříd (příprava na malování), dle počasí – koupaliště/pěší výlet do okolí
27.6. loučení s 5.ročníkem – neformální setkání v odpoledních hodinách na zahradě školy, rozloučení s žáky 5. ročníku (čas bude upřesněn)
28.6. vysvědčení 

Prosíme rodiče o spolupráci při sběru papíru (tatínci) v měsíci květnu a pomoc s chystáním tříd na malování (stěhováním skříní).
Děkujeme!

Pozvánka na DEN MATEK

17. května v 16:00 hodin v tělocvičně školy.

Srdečně zveme maminky a širokou veřejnost na besídku ke Dni matek.

Vystoupí žáci základní školy s básničkami a hrou na zobcovou flétnu.

Jako hlavní program jsme připravili divadelní představení: O SNĚHURCE.

Těšíme se na vás.

Vstupné dobrovolné.

McDonald´s Cup

V pátek 10. května se naši žáci zúčastnili největšího fotbalového turnaje
pro žáky a žákyně s názvem McDonald´s Cup.

Tento turnaj, který se konal v rámci školní ligy na fotbalovém hřišti v Komořanech, představoval pro naše hráče skvělou příležitost ukázat své fotbalové schopnosti a reprezentovat naši školu.

Tým našich hráčů předvedl dobrý výkon, který nás dovedl na 4. místo z celkových 8 týmů.
Kluci prokázali nejen svou technickou zručnost, ale také odhodlání a týmového ducha.

Děkujeme hráčům za jejich skvělý výkon a těšíme se na další sportovní výzvy.

Noc s Andersenem

26.4.2024

V pátek 26.4. se uskutečnil náhradní termín pro mezinárodní projekt Noc s Andersenem. Žáci přišli večer do školy, aby si povídali o dánském pohádkáři H.CH. Andersenovi a jeho oblíbených pohádkách. Letos jsme se bavili s pohádkou o Sněhové královně, která oslavila kulatých 180 let od jejího vydání. Samotná královna nás překvapila a hned začala čarovat, tvořili jsme pro ni zrcadlo nebo luštili zapeklité rébusy. Dalším letošním jubilantem byl E.Petiška, jehož knihy si mohly děti prohlédnou a luštit hádanky. Po úkolech již tradičně starší žáky čekala "přespávačka" ve školce, kterou jsme si moc užili. Opět se budeme těšit na příští ročník!

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, odst. 2,písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

registrační číslo:

Ř ZŠ 01-2024 odklad povinné školní docházky
Ř ZŠ 02-2024 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 03-2024 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 04-2024 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 05-2024 se přijímá k základnímu vzdělávání
Ř ZŠ 06-2024 se přijímá k základnímu vzdělávání

od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace.

Mgr. Dana Horká, ředitelka školy 

Šachový medailonek

24.4.2024

Žáci základní školy navštěvují druhým rokem šachový kroužek. Letos jsme pro všechny účastníky zorganizovali šachový turnaj. Přihlásilo se 12 hráčů ze všech ročníků. Turnaj byl rozdělen do dvou kol, ze kterých vzešli hned tři vítězové.

Na prvním místě se umístil: Jakub Zahoranský, Tadeáš Fiala a Michal Fiala. Ceny jim předala paní učitelka Jana Pilátová Havlenová. Ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka. Ze hry si odnesli diplom za účast a drobnou odměnu.

3D tiskárny

15. března 2024

Ve škole jsme měli úžasnou příležitost podívat se do světa moderní technologie, a to díky panu Riesnerovi, který nám ukázal jak funguje 3D tiskárna.

Naše setkání s 3D tiskem bylo poučné a inspirativní. Měli jsme tu čest shlédnout proces, jak se z jednoduché digitální kresby stává reálný objekt. Celý zážitek nám otevřel oči nejen pro technologické možnosti, ale také pro tvůrčí potenciál.

Jsme vděční, že jsme mohli být součástí této zkušenosti.

Výstava MegaBrouci v Brně

18. 3. 2024

MegaBrouci

V pondělí 18. března jsme s žáky naší školy navštívili interaktivní expozici na brněnském výstavišti v pavilonu H, která nás provedla fascinujícím světem hmyzu a poskytla nám nezapomenutelný zážitek.

Děti přijely do Brna plné očekávání a nadšení. Už samotná jízda hromadnou dopravou a přestup na vlak byla pro mnohé děti velkým dobrodružstvím. Po vstupu na výstavu nás přivítaly obrovské modely brouků, které okamžitě upoutaly naši pozornost. Během prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o různých druzích hmyzu a jejich životním prostředí. Výstava nabídla mnoho zábavných a vzdělávacích aktivit, včetně sbírek, fotografií, informačních tabulí a krátkého 3D filmu.

Výlet na výstavu MegaBrouci byl také skvělou příležitostí pro děti a učitele strávit společný čas mimo školní prostředí. Na výstavišti jsme procházeli pavilony, objevovali nové věci a sdíleli své dojmy.

Celkově to byl pěkný den plný zábavy, smíchu a učení. Děti se vrátily domů plné dojmů a nových znalostí o světě hmyzu, které si s sebou odnesou i do budoucnosti.

Těšíme se na další společné dobrodružství !

Rytmická show v ZŠ

6.3.2024

Pro zpestření hudební výchovy a celkové propojení hudební nauky s tancem a znalostmi jsme uvítali v naší škole Petra Tomana s „Rytmickou show“. Žáci měli možnost vyzkoušet si vše, co s rytmem hudby souvisí, jak po teoretické, tak i praktické stránce. Tleskali do rytmu hudby, tančili a hráli na doprovodné hudební nástroje jako je tamburína nebo rumba koule. Měli možnost si vyzkoušet i moderní pojetí rytmu a to je rapování. 

Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25

proběhne v ZŠ Kobeřice u Brna

ve středu 10. dubna 2024 od 14 hodin.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku v němž dítě zahájí povinnou školní docházku, podle § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. Zápisu se účastní všechny děti, které dovrší 6 let do 31.8.2024.

S sebou přineste rodný list dítěte. Občanský průkaz zákonného zástupce.

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Ve škole pak bude vyvěšen seznam přijatých a nepřijatých dětí do ZŠ. Rodiče budou také písemně informováni o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Při zápisu rodiče vyplní příslušné dokumenty. O odkladu povinné školní docházky byli rodiče v předstihu poučeni.

Kapacita školy je dostatečná. Přijímáme spádové děti (s trvalým bydlištěm v Kobeřicích u Brna) a pokud nebude překročena kapacita, tak i děti nespádové (nemají trvalé bydliště v Kobeřicích u Brna). Rodiče si mohou domluvit čas příchodu k zápisu, aby nemuseli čekat. Formuláře jsou rodičům k dispozici na webu školy. Vše si můžete doma vyplnit a přinést k zápisu.

Kritéria přijetí:

1. dítě s místem trvalého pobytu v Kobeřicích u Brna
2. dítě bydlící v Kobeřicích u Brna
3. dítě bydlící mimo obec Kobeřice u Brna
4. ostatní

Co je třeba doručit k zápisu (vyberte jednu ze dvou možností):

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

nebo

Žádost o přijetí k povinné školní docházce
+ žádost o odklad povinné školní docházky
+ doporučení ze školního poradenského pracoviště
+ doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce může podat žádost také přes datovou schránku (6vtmeek) nebo poštou.

Mikuláš 2023 v ZŠ

Dopoledne plné andílků a čertů se konalo v 1. a 2. třídě v úterý 5.6.2023. Žáci si vypůjčili a oblékli školní kostýmy ze školního depozitáře a někteří si donesli svůj kostým z domu. Celé dopoledne plnili úkoly, kreslili a malovali a pak je čekalo překvapení. Čerti jim uvařili čertovskou polévku, kterou si snědli přímo ve třídě. Bylo to něco nového a zajímavého. Dokonce ti, kteří nejedí polévku si přidávali. Příští rok vymyslíme zase něco zajímavého.

Čaroděj ze země Oz

Divadlo Radost, 23.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu jsme se žáky naší školy navštívili Divadlo Radost. Pečlivě jsme vybírali nejlepší představení. Zhlédli jsme fantasy román pro děti od amerického spisovatele L.F. Bauma. Příběh vyprávěl o malé dívce Dorotce, kterou odneslo tornádo z Kansasu až do čarovné země Oz. Jediné, co si Dorotka přeje, je vrátit se domů. Na své cestě potkává Lva, Hastroše a Plecháče, kteří jí pomáhají v boji proti čarodějnicím. Nakonec všichni doputují do země Oz, ve které vládne čaroděj, který ani zdaleka není takový, jakého si ho všichni představovali. Představení a scéna byly plné magických efektů a optických klamů, které nás vnesly do Smaragdového království. Žáci se dlouho do divadla těšili. Dívky přišly v krásných šatech a chlapci byli pěkně ustrojeni. Atmosféra divadla vybízela ke krásnému zážitku.

Strhující děj a výkony herců nás ohromily a už nyní se těšíme na další návštěvu divadla. 

Vyhodnocení výtvarné soutěže a vyhlášení vítěze

7. 11. 2023

Naše škola se účastnila na konci minulého školního roku výtvarné soutěže. Nyní byla soutěž vyhodnocena a vítězce byla předána cena a diplom. Soutěž o grafický návrh obalu hry ZMRZLINÁŘ pořádal Dětský podnikatelský klub z Brna, jejímž předmětem bylo vybrání nejlepšího autorského návrhu obalu připravované vzdělávací hry s názvem „Zmrzlinář - první podnikání - vytvoř firmu, otevři stánek se zmrzlinou“.

Veřejné soutěže se mohly účastnit všechny základní a střední školy spolupracující s pořadatelem.

Pět žáků naší školy se soutěže účastnilo, všichni se umístili.

Všechny žáky jsme oslovili, aby se účastnili předávání cen a také pro ně a další žáky byl připraven dopolední projekt finanční gramotnost.

1. místo získala svým jedinečným obrázkem naše bývalá žačka Nikola Blažková.


O hře Zmrzlinář

Zmrzlinář je naučná a vzdělávací hra určená pro děti i dospělé vytvořená pořadatelem.

Soutěž probíhala v době od 13.6. 2023 do 10. 7. 2023.

Tématem hry Zmrzlinář je zřízení zmrzlinového stánku, soutěžní dílo by tedy mělo obsahovat zejména tyto motivy:

- zmrzlina
- zmrzlinový stánek
- zmrzlinář

Hlavní cenou pro Vítěze Soutěže je také umístění vítězného soutěžního díla na přední stranu obalu hry Zmrzlinář. 

Halloween a dušičky

31. 10. 2023

V minulém týdnu jsme si připomínali svátky zemřelých, od našich tradičních Dušiček až po dětmi oblíbený Halloween a mexický Dia de los Muertos. Zjistili jsme společné shody a rozdíly v oslavách těchto svátků. Děti si užily tematickou výuku, halloweenské masky, prezentování starších dětí a představení třetího ročníku. Určitě si akci zopakujeme i v příštím roce.

Sběr starého papíru

Celoroční akce

Dopravní hřiště

29. 9. 2023

Jelikož se první podzimní dny ještě nesly v duchu babího léta, využili jsme pěkné počasí k výuce na dopravním hřišti.

Každý rok naše škola opakovaně organizuje pro žáky výuku dopravní výchovy. Výuka zaměřená na získávání kompetencí v dané oblasti je důležitá, protože děti jsou od malička účastníky silničního provozu jak v roli chodce, tak v roli cyklisty.

Naši prvňáčci se seznámili s novým prostředím a starší žáci jim předvedli, jak se mají chovat
v různých dopravních situacích.

Na dopravním hřišti jsme nejen rozhýbali celé tělo, ale i v praxi využili nabyté poznatky.

Doctor Dancer

27. 9. 2023

Ve středu 27.9. u nás ve škole proběhl pohybově - vzdělávací program pro žáky. Díky moderní hudbě a zajímavému projektu
s názvem “Záchrana Země” Doctor Dancer roztančil celou tělocvičnu. Lektor Jaroslav Havelka hravým a zábavným způsobem naučil děti taneční kreace a pohybové prvky. Na závěr programu si pro nás děti připravily vystoupení, které secvičily s Doctorem Dancerem.

Tanec byl příjemným zpestřením výuky a vyvedením z denní všednosti. Žáci se aktivně zapojili, získali motivaci k pohybu, naučili se krátké choreografie a taneční kroky. Projevila se jejich radost a nadšení z pohybu. Jsme rády, že si naši žáci mohli vyzkoušet činnost, která měla pozitivní vliv nejen na jejich fyzickou kondici. 

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024


4. 9. 2023 na školní zahradě pod lípou.

Provoz školní družiny je zahájen 4.9.2023 od 9 do 14 hodin.

Informační schůzka ZŠ
pro rodiče k zahájení šk.roku

se uskuteční v úterý 29.8.2023 v 15:30 hodin ve škole.

Informace pro rodiče
nastávajících prvňáčků

Zahájení školního roku
4. září 2023 se sejdeme na dvoře školy, v případě špatného počasí ve třídách.

Školní řád ZŠ
Zde najdete všechny důležité informace. Prosím, seznamte se s ním.
Školní řád a další důležité dokumenty jsou k dispozici na úvodní stránce

Omlouvání dětí
Rodič je povinen omluvit své dítě během prvních dvou dnů nemoci.
Omluvenku o absenci zapisujte vždy do žákovské knížky!
Omlouvání z vyučování na více než 2 dny – viz. Školní řád ZŠ. 

Začátek vyučování
V 8:00 hodin. Žák musí být nejpozději v 7:45 hod ve třídě, aby se připravil na vyučování. 

Vyučování

    08:00 – 08:45         přestávka: 08:45 – 09:05 svačina 

    09:05 – 09:50         přestávka: 09:50 – 10:00

    10:00 – 10:45          přestávka: 10:45 – 10:55

    10:55 – 11:40           oběd

Pokud si budete vyzvedávat dítě ze školy během vyučování, (např. návštěva lékaře, zubaře atd.) je vhodné řídit se časovým rozvrhem vyučovacích hodin a přijít si pro dítě v době přestávky, aby nebyla narušena výuka. Děkujeme za pochopení. 

Stravování: stravné je možné hradit bezhotovostní platbou. 

Třídní schůzky a konzultační hodiny: budou upřesněny v září.
Konzultační hodiny jsou v pondělí. Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky s ředitelkou nebo třídní učitelkou.

Mgr. Dana Horká


Co bude potřebovat
Vaše dítě do 1. třídy

Děti si pomůcky donesou v září během prvního týdne.
Věci, které jdou podepsat, prosím podepište.

Seznam pomůcek pro 2. až 5. ročník dostali rodiče již v červnu.

Rodiče dokoupí

* papuče s bílou podrážkou
(ne pantofle)
* pouzdro
* guma
* dobré nůžky
* 3 tužky
obal na čísla
obal na písmenka A4
hadřík na tabulku
cvičební úbor v tašce
--- bílé tričko,
--- trenýrky,
--- obuv se světlou podrážkou/ cvičky,
--- na hřiště tepláky,
--- vhodnou obuv 

Zajistí škola

* pastelky 6 barev
* voskovky
* vodové barvy
* sešity
* číslice a písmena
* pytlík na pomůcky
* štětec plochý č.12
* kulatý štětec č.8
* tabulka a fixy
* kelímek na vodu
* tuhé lepidlo
* pero Tornádo
* plastelína
* pravítko
* krabička na svačinu
* žákovská knížka

Pomůcky si děti uloží do připravených krabic ve škole.

Ostatní

* 4x toaletní papír
* 150 Kč na tekuté mýdlo
* 100 Kč na pitný režim
* 1x papírové kapesníky
* 1x látkový ručník do třídy
* 1x látkový ubrousek na svačinu
* igelitový ubrus do Vv
* 200 Kč na výtvarné potřeby

První den si děti mohou přinést aktovku.

Akce ZŠ

přehled aktivit ve školním roce

Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

AI Website Maker