Základní škola

Školní výlet

14.6.2018

Letos se nám školní výlet povedl. Počasí bylo ideální na cestování. Ve Strážnici jsme posvačili a pak byla vycházka podél kanálu. Následovala plavba lodí Ámos s komentovanou přednáškou o vodních rostlinách, ptácích a vydrách. Dověděli jsme se také o historii a vzniku kanálu. Pak jsme měli krásnou procházku k zámku ve Strážnici. V zámecké zahradě jsou tři amfiteátry na tradiční festival lidových tanců a písní. Naše dívky zlákalo velké pódium a zatančily si společný tanec. Odpoledne nás ještě čekala prohlídka skanzenu. Pan průvodce měl poutavý výklad. Nejvíce se nám líbila chalupa, kde vystavovali dřevěné pračky a žehličky. Letos jsme jeli na výlet sami a moc jsme si to užili.

Den dětí ve škole

Turnaj ve vybíjené

V pátek jsme uvítali v naší škole děti ze ZŠ Milešovice. Přišly si k nám zahrát o pohár ve vybíjené. Nejprve jsme s nimi hráli přátelský turnaj a jen jsme se rozehřívali. Po přestávce se napětí zvýšilo a hrál se turnaj o pohár. Děti okolo hřiště povzbuzovaly své hráče. Také se na nás přišly na chvíli podívat i děti z mateřské školy. Naše družstvo dalo do hry všechno a nakonec jsme zvítězili! Pohár zůstal v Kobeřicích a měli jsme z toho velikou radost.

Beseda s bývalým žákem

 základní školy v Kobeřicích u Brna

Vydáno 4.5.2018, Mgr. Dana Horká 

V pondělí 30. dubna jsme si pro děti připravili zajímavou besedu s absolventem naší školy. Vítkovi je 20 let a ze čtvrté třídy odešel v roce 2008 do 5. ročníku do Slavkova u Brna. Děti se ptaly, kdy se v naší škole učil a které předměty jej nejvíce bavily. Čemu dával přednost, jestli chodil do družiny a jaké kroužky navštěvoval. Dotazy nebraly konce, žáci se ptali na spolužáky a jeho kamarády. Dověděli se, že v Kobeřicích navštěvoval kroužek angličtiny, hru na klavír u pana Hůrky ze ZUŠ, taneční kroužek a sportovní hry. Pozorní žáci si mohli vytvořit obrázek o škole, kterou navštěvují nyní a která jim dává mnoho možností. Mohou dále studovat a jednou budou vyprávět další generaci o tom, kde zahájili školní docházku. Vítek si pro děti připravil postřehové hry a děti byly nadšené. 

Klíčení semen a

pozorování růstu rostlin

Projektové vyučování – pracovní činnosti

Typ projektu: střednědobý 20.3. - 14.5. 2018

Cílová skupina: 1. a 2. třída

V úterý 20. března jsme začali v rámci předmětu pracovní činnosti projekt Klíčení semen.
V prvouce jsme se učili o klíčení, rozmnožování rostlin a podmínkách pro jejich růst. Celé pozorování bude probíhat na základě mezipředmětových vztahů, kdy vědomosti z prvouky použijeme v praxi v rámci pracovních činností. Záznamy povedeme pomocí českého jazyka a psaní.

Děti se nejprve rozdělily do dvou skupin a zvolily si kapitána. Pak namočily fazole na kousek vaty do mističek s vodou. Jednotlivé činnosti si zapsaly do záznamu.

Po týdnu jsme vyklíčené fazole přesadili do hlíny a do misek jsme dali klíčit ořechy. K fazolím, které měly první lístky žáci přidali proutek jako oporu. Fazole se začaly po opoře pnout.

Děti se o rostlinky staraly, zalévaly je a přenesly na okno ke slunci. Pečlivě zaznamenávaly růst rostlin.

Během dvou měsíců rostliny přerostly oporu a tak je děti zasadily do záhonu na školní zahradu. Z 10 ořechů nám jeden vyklíčil, přesadili jsme jej do velkého květináče. Budeme jej dále pozorovat a máme v plánu na podzim ořech zasadit v rámci oslav 100 let výročí republiky do školní zahrady.


Tancohrátky

Vydáno 4.5.2018, Mgr. Dana Horká 

Toto dopoledne bylo krásné, protože jsme měli možnost si zatancovat s Veronikou. Přijela za námi až Hradce Králové a dětem se moc líbila. Tancovali jsme v tělocvičně, protože tam je nejvíce prostoru. Tancohrátky byly určeny pro děti předškolního věku a mladší školní děti. Všichni se zapojili a byli nadšení z pohybu. Veronika nám připravila krásný program, který začínal probuzením a končil večer usínáním. Cestou jsme potkali spoustu zvířátek. Veronika studuje poslední ročník konzervatoře, sama si písničky pro děti skládá, nahrává a dělá i doprovod. Je velice nadaná a to jsme mohli vidět na celém jejím vystoupení s dětmi. Měla pěkné vystupování a děti nadšeně tančily, poskakovaly a spontánně reagovaly na písničky. Výběr byl kvalitní a program se nám líbil. Při výběru programu se snažíme najít něco nového, neobyčejného, co je pro děti přínosem po stránce estetické, pohybové, hudební, posílení kreativity, doplnění vědomostí nebo odpočinku.

Zvířátka a Petrovští

Divadlo

Vydáno 27.4. 2018, Mgr. Dana Horká

Vybrali jsme pro děti velice krásné divadlo. Jistě znáte verše a říkadla ze Špalíčku veršů a pohádek od Františka Hrubína. Jedna z pohádek, Zvířátka a Petrovští, byla předlohou pro naše představení.

Autorka a herečka v jedné osobě si příběh upravila, přidala hudbu a písničky a zážitek byl překrásný. Někteří hrdinové se představují v netradičních rolích. Dřevěné divadlo bylo na otáčecím pultu. Loutky vydávaly zvuky při dotyku, divadlo se otáčelo, otvíralo a zavíralo. Děti si mohly po představení celé divadlo i loutky zblízka prohlédnout a popovídat si s paní herečkou.

Produkce byla kreativní a rozvíjela fantazii dětí.

Sdílíme nadšení dětí, a proto jsme příští rok objednali pohádku z džungle „Mauglí“. Už teď se těšíme!

Celé Česko čte dětem

PROJEKT

Celé Česko čte dětem

Také naše škola se ve školním roce 2017/18
zapojila do tohoto projektu.


Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Move your body!

Projektová výuka

Vydáno 26.1.2018

Po svátečním volnu plném hodování jsme se třídou zahájili týdenní projekt
MOVE YOUR BODY - JSME  V POHYBU

Týden odstartoval písničkou The Body song v hodině anglického jazyka, známou rovněž v české verzi pod názvem Hlava, ramena, kolena. „Čtvrťáci“ píseň oprášili a „třeťáci“ je rychle dohnali a dále si osvojovali slovíčka popisující části obličeje a kreslili „funny faces“. V tělesné výchově jsme si rovněž fixovali „the parts of body“ formou hry a dále se učili správnému držení těla, koordinaci a provádění cviků při rozcvičce s prvky jógy. Využili jsme rovněž hodin českého jazyka, kde si děti opakují učivo z tvarosloví a aktivity jsme zaměřili na hledání podstatných jmen právě z oblasti částí těla. V závěru týdne jsme si obohatili slovní zásobu o nová anglická slovíčka: What can I do? I can move. I can swim. I can run…. (Umím se hýbat, plavat, běhat,…) Tuto slovní zásobu pak děti přenesly na výkres formou koláže. Dílo se jim více než zdařilo!  

Mobirise

100. výročí založení Československé republiky

V rámci celorepublikového projektu 100 let republiky, který probíhá po celý rok 2018 a vyvrcholí 28. října 2018, jsme pro děti a rodiče ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna připravili různé sportovní a kulturní aktivity. Na podporu sportovních a přátelských vztahů dětí v okolí pořádá naše škola přátelské turnaje ve vybíjené.

První turnaj jsme si domluvili se ZŠ Milešovice na Den dětí, kdy budeme hrát o putovní pohár. Pohár bude vlastnit výherní družstvo celý další rok a pak se zase utkáme o vítězství.

Další turnaj pořádáme se ZŠ Heršpice, který je také zahrnut jako součást preventivního programu organizace Podané ruce.

Vyvrcholením celého sportovního soutěžení bude třetí ročník Koberské laťky. Žáci budou soutěžit ve skoku do výšky. Třetí ročník Koberské laťky plánujeme na podzim 2018 spolu se zasazením stromu s Obecním úřadem v Kobeřicích u Brna za účasti dětí, žáků a rodičů. Součástí oslav a celodenního programu budou i doprovodné akce ve škole v rámci Dne otevřených dveří. Rodiče si budou moci zasoutěžit se svými dětmi a ověřit své znalosti o Československé republice.

Projektová hodina angličtiny

Děti vytvářejí kalendář

Andělíčci a čerti

Projektový den

V úterý 5. prosince 2017 jsme měli plnou školu andělíčků a čertíků. Děti přišly do školy v kostýmech a protože v pekle nebyla žádná pravidla, mohly psát na zemi nebo pod lavicí. Čerti a andělé řešili křížovky a rébusy. Zpívali jsme koledy, přednášeli básničky o Mikuláši, poslouchali jsme písničky o zimě. Děti měly i krátkou diskotéku a rej masek. 

V deset hodin jsme byli pozváni do místní knihovny a dověděli jsme se, jaké jsou vánoční obyčeje. Když se děti vracely do tříd, někdo zabušil na dveře. To asi přišel Mikuláš. Pak jsme hledali balíčky a starší žáci nejprve vyluštili křížovku, kdy jim tajenka napověděla, kam Mikuláš balíčky uložil. Ještě jsme zpívali a jedli dobroty a pak už byl oběd. Projektové dopoledne se nám povedlo a děti se náramně bavily. 
Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Mobirise