PROJEKT
„Personální podpora ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna“

Tento projekt je spolufinancován EU

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014034
Výše podpory: 930 254,- Kč
Datum zahájení projektu: 1.9. 2019
Předpokládané datum ukončení projektu. 31.8. 2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí, žáků a veřejnosti.

Cíl projektu


Cílem projektu je rozvoj v oblastech,
které škola určí jako prioritní
pro svůj rozvoj a budoucí  směřování. 

Vybrané aktivity

  • Školní asistent - personální podpora MŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.
  • Projektový den ve škole - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
  • Školní asistent - personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám.
  • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub - Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.
  • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her - Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.
  • Projektový den ve škole - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
  • Školní asistent - personální podpora ŠD - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta ve školní družině.
  • Klub pro žáky ŠD - badatelský klub - Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky školní družiny. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do volnočasové složky vzdělávání žáka.
Adresa


Beneška 181
684 01   Kobeřice u Brna

www.zskoberice.info
     
Datová schránka: 6vtmeek

Kontakt

Ředitelna: 515 536 122
mobil: 731 635 258
skola@zskoberice.info
MŠ: 515 536 123
skolka@zskoberice.info
ŠD: 515 536 124
druzina@zskoberice.info
Stravování: 515 536 125
jidelna@zskoberice.info

Offline Website Builder